Hlavní obsah
Finance

Důchodová reforma: zatím 18 změn. Zasáhnou všechny, i důchodce

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Freepik
22. 10. 16:34

Zatím jsem nepotkala souhrnný článek o změnách, které se mají realizovat v českém důchodovém systému. Tak jsem se rozhodla sepsat změny na jedno místo. Pro přehlednost.

Článek

18 změn není zrovna málo

18 změn do nejbližších měsíců i budoucích let. Navíc se náš penzijní systém mění průběžně, už několik let (i v roce 2023 jsme se pár změn dočkali, další přicházejí hned v roce 2024). Takže to poslední, co od penzijního systému mohou čekat současní padesátníci a mladší, by byla stabilita podmínek a jistota „něčeho za něco“. Jistí si nemohou být ani samotní důchodci, jak se letos ukázalo.

Smutné. Přitom se stačí porozhlédnout v zahraničí a načerpat inspiraci, i se poučit z jejich chyb… A jen to převést na české podmínky. Odborníky máme. Politická a finanční vůle tu chybí.

Mění se 5 oblastí

18 změn, kterými má důchodová reforma projít, se dotkne celkem 5 oblastí:

  • penzijní připojištění a penzijní spoření
  • důchodový věk
  • výpočet starobních důchodů
  • odvody na důchody
  • další investování na stáří.

Pojďme k jednotlivým změnám, sepíšu je v pořadí podle výše vyjmenovaných skupin změn, nikoliv podle doby, o které mají začít platit, protože ta se může dost dynamicky měnit.

Berte v úvahu, že i teď schválené úpravy se mohou změnit. A ty připravované se ještě trochu vyvinout. Informace, které tu najdete, pocházejí především z novely zákona o důchodovém pojištění (č. 270/2023 Sb.), ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, z návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří a informačních webů zabývajících se i finanční tématikou (peníze.cz, iDNES.cz, Seznamzprávy.cz a dalších).

1. Státní příspěvky k penzijnímu spoření/připojištění se budou vyplácet až od úložky 500 Kč (nyní od 300 Kč)

Od poloviny roku 2024 se kompletně změní státní příspěvky. Dostanou je jen ti, kdo si měsíčně odkládají na penzijní připojištění a penzijní spoření minimálně 500 Kč. A dostanou méně (procentuálně) než doposud. Příspěvek se sjednocuje na 20 % vkládané částky (doteď byl u nejnižších úložek skoro 30 %).

Tabulka demonstruje změny:

Foto: Lenka Rutteová

Penzijní příspěvky

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. Důchodci už žádné příspěvky nedostanou

Od července 2024 se ruší všechny státní příspěvku lidem, co sice spoří na penzijku, ale zároveň už pobírají starobní důchod. Zkrátka: důchodcům už se přilepšovat nebude.

3. Penzijní spoření se bude uzavírat minimálně na 10 let (nyní na 5)

V současnosti si můžete penzijko uzavřít v 55 letech a v 60 ho vybrat. Nově se hranice posouvá na 50 let (penzijko lze vybrat nejdříve v 60 letech). Nové smlouvy budou muset trvat minimálně 10 let a minimálně do 60 let, aby šly vybírat bez sankcí.

4. Alternativní fond s vyšším výnosem, rizikem i poplatky

Penzijní společnosti dostanou požehnání od státu, aby vytvořily nový fond ve svém portfoliu: takzvaný alternativní fond. Bude moci investovat rizikověji. To znamená s nadějí na vyšší výnos. A bude mít povolené ještě vyšší poplatky, než se účtují u současných fondů.

5. Sankce za výběr penzijka v době kratší než 10 let

Mezi návrhy (zatím pouze vyslovenými a s otevřeným prostorem v důvodové zprávě) jsou i sankce za jednorázový výběr naspořených prostředků. U nových smluv (uzavřených po 1. lednu 2024) by se mělo penzijko vybírat dlouhodobě, minimálně deset let. Jinak byste se připravili nejen o daň ze zhodnocení a o daň z příspěvků od zaměstnavatele, ale také o všechny státní příspěvky.

Povinnost výběru po dobu alespoň 10 let zatím není uzákoněná, pouze představená veřejnosti. Týkat by se mohla všech účastníků, kteří penzijko uzavřou po 1.1.2024, případně později, a přitom si budou naspořené prostředky chtít vybrat najednou nebo během několika málo let.

6. Věk odchodu do důchodu se bude měnit podle situace. Svůj důchodový věk se dozvíme nejdříve v 50 letech

Až do 50 let nebudeme vědět, kdy nás stát „pustí“ do důchodu. V 50 letech nám vypočtou střední délku dožití, a podle ní stanoví důchodový věk. U současných a nedávných padesátníků jsou výpočty následující, viz tabulka:

Foto: Lenka Rutteová

Důchodový věk

Zdroj: Peníze.cz

7. Předčasný důchod jen o 3 roky (nyní o 5) a s většími sankcemi, včetně zrušení valorizace

Dnes se dá jít do důchodu o 5 let dříve, než je stanovený důchodový věk. Po reformě už to budou jen 3 roky, po odpracovaných alespoň 40 letech, a k tomu s vyššími sankcemi. Jaké to budou? Snížení částky předčasného důchodu, zrušení valorizace předčasného důchodu. Pozor, při odpracovaných alespoň 45 letech budou sankce za předčasný důchod mírnější, zatím je v návrhu 50 %.

8. Náročné profese snad budou (konečně) definovány. A získají nárok na dřívější důchod

Pevně by se měl zakotvit nárok na dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. Ty budou konkrétně definovány. Dřívější důchod za výhodnějších podmínek (než má u ostatních profesí předčasný důchod) se jich bude týkat po odpracování 45 let.

9. Cílené snižování nově vypočteného důchodu o 200 Kč ročně

MPSV chce snižovat budoucí důchody. Proto se mění způsob jejich výpočtu. Tak, aby snížení dosáhlo na cirka 200 Kč za každý rok. Jinými slovy, jestli máte do důchodu jako já cirka 20 let, počítejte s důchodem o zhruba o 4 000 nižším, než by vyšel podle současného postupu výpočtu.

Kolik by vám vycházel důchod podle současných pravidel? A máte u ČSSZ evidováno vše, co váš nárok na budoucí důchod dokládá a ovlivní? To se dozvíte v Informativní důchodové kalkulačce. Zde je detailní obrázkový návod, jak se do ní přihlásit, co v ní najdete a co dělat, když něco chybí.

10. Snížení tempa valorizace současných i budoucích penzí

Asi není nikdo, kdo by letos nezaznamenal zmatky okolo valorizace důchodů. Inflace byla mimořádná, a tím i růst penzí. Jenže na ně v důchodovém fondu není dost peněz, tak se penze musely zkrotit. Nesystematicky, legislativně snad už 5 minut po dvanácté, prostě dost nešťastně.

Krocení penzí je i úkolem penzijní reformy budoucích let. Namísto valorizace (trvalé) se budou zavádět jen dočasné mimořádné příspěvky.

11. Vliv práce v důchodovém věku na výši důchodu nebo na odvody z výdělku

Pracující důchodci jsou v současnosti (a jistě i v budoucnu) pro naši ekonomiku pokladem. Proto budou současní i budoucí důchodci jště více motivováni k tomu, aby pracovali.

Ti, kteří zůstanou na pracovním trhu déle (a nezačnou důchod pobírat ihned s dosažením důchodového věku), budou odměněni rychlejším růstem částky své penze. A těm, kdo sice budou pobírat starobní penzi, ale u toho si ještě přivydělají (i podnikáním), stát sníží povinné odvody. Klesnou o těch 6,5 %, které ze svého platu odvádí na pojištění zaměstnanec. Podnikajícímu důchodci (OSVČ) klesne odvod stejnou měrou, namísto 29,2 % bude platit „jen“ 22,7 %.

12. Společný vyměřovací základ manželů

Manželé se budou moci dohodnout, že se jejich důchod vypočte ze společného základu. To pomůže tomu z páru, který byl dlouhé roky doma s dětmi nebo vydělával obecně méně. A „ublíží“ to tomu druhému. Penze obou se k sobě přiblíží.

Už by se, podle cíle tohoto návrhu na změnu, nemělo tak často stávat, že vdově, která je na výši důchodu „bita“ za péči o rodinu a o manžela, kterému dělala zázemí při jeho kariérním růstu, by po úmrtí manžela upadla do chudoby.

13. Rodičovský vyměřovací základ

Pokud lidé částečně pracují během rodičovské dovolené, případně nastoupí do plného zaměstnání dříve, než dítě dosáhlo 4 let věku, za toto období se jim do vyměřovacího základu bude moci počítat průměrná mzda (pokud o to budou stát). Lidem s nižším příjmem by se o to zvýšil výsledný vypočtený důchod, ale také to může motivovat k návratu do práce dříve než ve 4 letech věku dítěte.

14. Změny ve vdovském/vdoveckém důchodu

Dnes jsou podmínky pro pobírání pozůstalostního důchodu poměrně přísné. U osob, které samy ještě nejsou příjemci důchodu, nebo se nestarají o nezaopatřené dítě/děti, případně o příbuzné závislé na pomoci ostatních, nepobírají invalidní důchod ve III. stupni nebo mají do důchodu více než 4 roky, je nárok na vdovský důchod pouze po dobu 1 roku. Nově by se měl právě těmto skupinám osob prodloužit na 5 let.

15. Garance minimální penze (20 % průměrné mzdy)

Ty nejnižší důchody vypočítávané v současnosti jsou příliš nízké. Stát navrhuje garantovat do budoucna minimální výši důchodu na 20 % průměrné mzdy. Při přepočtu na současnou situaci je to něco přes 8 tisíc korun.

16. Zvýšené odvody OSVČ a „dohodářů“

Mají se zvýšit minimální odvody na sociálním pojištění pro OSVČ. Nebudou se počítat z 25 % průměrné mzdy, ale rovnou ze 40 %. Nárůst zhruba o 60 %, bohužel vymáhaný od lidí, kteří si mezi živnostníky vydělávají nejméně.

17. Povinná kumulace dohod o provedení práce a o pracovní činnosti

Evidují se dohody o provedení práce i o pracovní činnosti tak, aby každý, kdo pracuje na více než jednu dohodu a překročí s výdělkem hranici cirka 16 tisíc Kč, musel odvádět sociální pojištění (to plyne mimo jiné i na penze).

18. Rozšíření možnosti daňových odpočtů o Dlouhodobý Investiční Produkt (DIP)

Po mnoha letech diskusí a příprav se má uvést do života dlouhodobý investiční produkt. Alternativa k penzijnímu spoření a investičnímu životnímu pojištění. Z daňového základu bude možné odečíst až 48 000 Kč za rok, a to v jakékoliv kombinaci těchto tří produktů, nebo jen některého z nich.

Nepůjde o kdejaké investice, i tyto se budou uzavírat na dobu minimálně 10 let, minimálně do 60 let. A budou regulované Českou národní bankou, podobně jako penzijní připojištění i spoření nebo životní pojištění.

Přehlédla jsem něco?

Napište mi do diskuse, pokud jsem nějakou změnu nezaznamenala a nenapsala. Ověřím a doplním.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz