Hlavní obsah
Lidé a společnost

Největší ghetto Evropy Stolipinovo a jeho pomalý návrat do civilizace

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Adehertogh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ilustrační foto

26. 6. 6:30

V Evropě existuje mnoho tzv. ghett, ale Stolipinovo je svou velikostí i počtem obyvatel největší. Bývalé komunistické sídliště je dnes útočištěm jak „pouze“ chudých, tak i kriminálníků a zločinců na útěku. To se má ale změnit.

Článek

Neznámé, ale největší v Evropě

Sídliště Stolipinovo je jedním z největších, převážně Romy obývaných sídlišť v Bulharsku i v Evropě. Nachází se ve městě Plovdiv, druhém největším městě země. Toto sídliště se stalo známým pro svou vysokou míru sociálního vyloučení, chudoby a nezaměstnanosti a kriminality.

Vznik sídliště sahá do druhé poloviny 20. století. V té době se na periferii Plovdivu začaly formovat osady pro romskou komunitu, která čelila diskriminaci a byla vyloučena ze společnosti. Obyvatelé Stolipinova byli nuceni hledat ubytování a zázemí na okraji města, kde se postupně vytvořila hustě zalidněná čtvrť, kterou v současnosti podle odhadů obývá desetitisíce lidí, některé odhady mluví až o 50 000 lidí.

Hustota osídlení je tu opravdu velká a lidé tu často žijí doslova jeden vedle druhého. Další rozšiřování staveb a přístavků ze strany obyvatel je často nelegální, a proto tyto načerno postavené stavby většinou nedisponují tekoucí vodou, kanalizací a elektřinou. Od elektřiny bylo sídliště kvůli obrovským dluhům také odstřihnuto, ale nakonec, po intervencích lidsko-právních organizací, byla elektřina do čtvrti vrácena.

Běžné problémy vyloučených oblastí

Kriminalita ve čtvrti byla dlouhou dobu v „červených číslech“. Prostituce, hazard, majetková kriminalita byly všudypřítomným jevem. Úřady na situaci reagovaly posílením policejních hlídek v sídlišti, ale to zločin pouze přesunulo hlouběji do čtvrti, kam se ani ozbrojené hlídky neodvažovaly.

Až s příchodem moderních doby a rozšířením povědomí o situaci v sídlišti se stav začal pomalu měnit a řešit. Svůj podíl opět mají neziskové organizace a dobrovolníci, kteří se snaží místní obyvatele motivovat a pomáhat jim se začleněním. Současný stav sídliště Stolipinovo je ale stále výzvou. Mnoho domácností nemá přístup k pitné vodě a kanalizaci, elektřinu získávají prostřednictvím nelegálních a často i nebezpečných způsobů, jako třeba napojení se přímo na „vedení“. Nezaměstnanost je vysoká a mnoho obyvatel žije pod hranicí chudoby. Neexistuje dostatek pracovních příležitostí a sociální pomoc je zde velice problematická. Vzdělání je často nedostatečné, zejména kvůli tomu, že místní lidé často své děti do škol prostě neposílají. Zdravotní péče je ve čtvrti také nedostupná, a v kombinaci s tragickou hygienou to vytváří velký problém.

Neziskovky, dobrovolníci a EU pomáhají

Někteří obyvatelé Stolipinova jsou však odhodlání zlepšit své životy. Mnozí se zapojují do různých iniciativ a programů, které mají za cíl podpořit vzdělání a zaměstnanost. Místní úřady a nevládní organizace se snaží poskytovat pomoc a podporu komunitě Stolipinovo. Existují projekty zaměřené na výstavbu infrastruktury, zlepšení hygienických podmínek a podporu sociálního začleňování. Bulharské orgány si uvědomují výzvu, kterou Stolopinovo je, a usilují o zlepšení podmínek života jeho obyvatel. Snahou je také podporovat sociální integraci. Stolipinovo tak čeká dlouhá a složitá cesta, na které i přes pomoc dobrovolníků, úřadů i Evropské unie, musí ale nejvíce „zabrat“ obyvatelé čtvrti.

Zdroje: ejatlas, DBpedia

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz