Hlavní obsah
Láska, sex a vztahy

Happy wife, happy life jako toxický přístup mužů ke vztahům

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Mindjourney.com
24. 3. 16:23

Cesta ke šťastnému partnerství nebo dysfunkční mantra? Happy wife, happy life sice slibuje spokojenost, cena je ale vyšší než předpokládáme.

Článek

Happy wife, happy life je filozofie, která má mužům zajistit úspěšné manželství. Jejím jádrem je víra, že šťastná žena vytváří šťastný domov, což vede ke spokojenému životu. Muži řídící se touto mantrou věří, že měřítkem úspěchu partnerství je štěstí a spokojenost jejich ženy. Stačí, aby předcházeli jejímu rozrušení a udržovali ji v dobré náladě. V dobré víře, že si tím zajistí šťastný život, se mohou vyhýbat konfliktům a výměně názorů a utlumovat svou nespokojenost s cílem udržet svou partnerku šťastnou a tím předejít napětí. Mantra happy wife, happy life se tedy mnohým mužům může zdát jako jednoduchý klíč ke šťastnému partnerskému životu, ale ve skutečnosti vytváří jen jeho iluzi.

Pravidlo poraženého muže

Happy wife, happy life nemůže již z principu vytvořit zdravé soužití, protože nebere partnery jako rovnocenné bytosti se stejným právem na štěstí. Naznačuje, že štěstí ženy je důležitější a hodnotnější než štěstí jejího partnera. Spokojenost mužů, kteří se touto mantrou řídí, je tedy závislá na náladě jejich poloviček; odpovědnost za vlastní štěstí dávají na jejich bedra. Muži jsou podporováni v podřízenosti a vyhýbání se konfliktům. Nesdělují své potřeby, nepovažují je za dostatečně důležité, což vede k nerovnováze moci a odpovědnosti a k narušené dynamice vztahu. Snaha udělat partnerku šťastnou v tomto případě není založena na lásce, ale na strachu z konfliktu a ztráty její náklonnosti a přijetí. A to není cesta ke zdravému vztahu.

Konfrontací k lepšímu Já

Muži vyznávající mantru happy wife, happy life ve skutečnosti vytvářejí toxický vztah. Ve zdravém partnerství si mají partneři pomáhat posouvat se dál a stát se tou nejlepší verzí sebe sama, což zajistí nastavováním zrcadla, konfrontací partnera s jeho démony, nevyřešenými problémy a slabostmi, které ho dodnes negativně ovlivňují. Pokud zrcadlo nenastavujeme, znamená to, že nadále podporujeme toxické chování, které partnera udržuje v neštěstí.

Konfrontací pomáháme partnerovi růst a dospět, aby vyřešil rány z minulosti a naučil se pracovat se svými nedostatky. Všichni máme své démony, se kterými bojujeme, a úlohou partnera není je prohlubovat, aby nás nadále ničily, ale podporovat nás v jejich překonávání. Happy wife, happy life naopak podporuje toxické vzorce chování. Pokud muži vytváří pro ženy bezkonfliktní a bezproblémový svět, ženy nejsou motivovány rozvíjet se a růst.

Oddálený konflikt je znásobený konflikt

Člověk, který nechce být konfrontován, je narcistický - touží po partnerovi, který plní jeho přání a dělá jen to, co se od něj očekává. Ve skutečnosti jde o způsob manipulace a využívání; nechová-li se partner podle očekávání, jsou mu odepřeny náklonnost a láska. Konfrontace ve vztahu znamená, že máme partnerovi co nabídnout, že jsme osobnost s vlastními přáními a potřebami a že si sami sebe vážíme natolik, abychom se ozvali, pokud nám něco vadí nebo chybí. Konflikt znamená, že rosteme, máme zdravé hranice a snažíme se problém vyřešit pro dobro vztahu, čím projevujeme úctu i partnerovi. Ignorováním problém nezmizí ani se sám nevyřeší. Pokud mu nevěnujeme pozornost, v budoucnu negativně ovlivní náš vztah, protože oddalování konfliktu ve skutečnosti problém znásobí. Den co den v mužích roste zášť a hněv vůči partnerce, pociťují frustraci a neštěstí, že jejich potřeby nejsou naplňovány. Neochota postavit se konfliktu čelem se dřív či později obrátí proti partnerce - happy wife, happy life se stává mantrou pasivní agrese, lží, neupřímnosti a v nejhorším případě nevěry. Ignorované pocity a nevyřešené konflikty se kopí a dříve či později vyplavou na povrch v mnohem nepříjemnějších a destruktivnějších podobách.

Foto: vygenerováno pomocí bing.com

Muž, ztrácející sám sebe

Kdo nekonfrontuje, nekomunikuje

Absence konfliktu znamená dvě věci - že svého partnera ve skutečnosti neznáme, protože k nám není upřímný a nekomunikuje s námi, a že vztah stagnuje. Pokud partner ze strachu z konfrontace nebo odmítnutí ženy nesděluje svá přání a potřeby, ve skutečnosti není ke své ženě upřímný a autentický. Bojí se ukázat, jaký skutečně je, po čem touží a co mu vadí, což jsou atributy intimity, která je pro zdravý vztah nezbytná. Mnoho mužů má právě z toho strach, protože to znamená ukázat vlastní zranitelnost. A čím více jsme byli v dětství citově zraněni, tím více svou zranitelnost maskujeme a chráníme.

Vyhýbání se konfrontacím také naznačuje podřízenost a slabou identitu. Zdravý vztah tvoří dva jedinci, jejichž potřeby a přání jsou rovnocenné. Jsou-li si skutečně rovni a partneři se respektují, jejich rozdílné názory a potřeby musí čas od času vyvolat výměnu názorů. Ve zdravém vztahu jsou partneři ochotní a schopní rozhodnout o nejefektivnějším řešení ke spokojenosti obou. Naopak pro muže, kteří nejsou schopni řešit neshody a chtějí se vyhnout nepříjemným myšlenkám a pocitům, je snazší řídit se filozofií happy wife, happy life.

Happy wife, happy life coby dvousečná zbraň

Happy wife, happy life je tedy zjevně mantrou podporující zbabělost a nedospělost. Muži, kteří se ji řídí, zrazují sami sebe tím, že raději potlačují svou nespokojenost a popírají své potřeby, než by čelili konfrontaci. Kromě nárůstu záště vůči partnerce, prohlubuje popření sebe sama i nedostatek sebeúcty. Ve vztahu se nedostatek sebeúcty projevuje zřeknutím se odpovědnosti za vlastní štěstí a očekáváním, že šťastným nás učiní protějšek. Tito muži se tak nejen přiživují na štěstí své partnerky, aniž by hledali svůj vlastní zdroj, ale věří, že jejich spokojenost závisí čistě na té její. Udělali z ní měřítko úspěchu vztahu, což se dříve či později obrátí proti nim - pokud jsou zodpovědní za její štěstí, je stejně tak její nespokojenost jejich vinou, následkem čehož mohou ženy očekávat, že jim partner zajistí štěstí a poskytne život, po kterém toužily. Nenaplní-li se tato očekávání, je na vině partner.

Měřítkem úspěšnosti vztahu nejsou jenom ženy

O zpochybnění žen jako měřítka šťastného vztahu se postarala studie Matthewa Johnsona, která prokázala, že pro šťastný a prosperující vztah je důležitá spokojenost obou partnerů. Výzkum také potvrdil, že spokojenost ženy neimplikuje budoucí spokojenost muže nebo prosperitu vztahu. Úroveň mužova štěstí je stejně důležitá jako štěstí jeho ženy. Podle Johnsona je tedy heslo happy wife, happy wife neověřenou a nefunkční filozofií, která ke šťastnému soužití nepřispívá. Důvodem je i skutečnost, že mantra naznačuje zodpovědnost mužů za emoční stav partnerky. Zapomínají na skutečnost, že za naše štěstí a emoce není zodpovědný nikdo jiný než my sami. Úkolem partnera není řešit naše potíže a vyplnit tu prázdnotu uvnitř nás. My sami rozhodujeme, zda ve své nespokojenosti setrváme. Jsme pány svého života a štěstí a je jen na nás, jestli zůstaneme pasivními obětmi života a toxického vztahu.

Foto: vygenerováno pomocí bing.com

Ztráta identity

Sebeúcta jde s konfrontací ruku v ruce

Přestat se řídit filozofií happy wife, happy life však neznamená, že bychom se neměli snažit, aby naše polovičky byly šťastné. Neznamená to, že bychom měli přestat dělat drobnosti, které jsou pro vztah důležité, protože dokazují naši lásku, zájem a oddanost. Znamená to, že partnerovi nebereme odpovědnost za jeho vlastní prožitky, štěstí a hledání smyslu života.

Na vybudování silného a fungujícího vztahu je nezbytný respekt - k sobě samému i k partnerovi. K tomu patří i občasná konfrontace zájmů a potřeb, kterou se snažíme vyřešit k oboustranné spokojenosti ve vztahu. To však neznamená, že se budeme hádat o každou maličkost a trvat na prosazení svého názoru. Znamená to, že si vztahu a jeho budoucnost ceníme více než svého ega. A k tomu patří i empatie a vyjadřování potřeb. Partneři by se měli vzájemně podporovat ve svých snech a přáních, ale také říct svůj názor pokud jsou riskantní, nelogické nebo vztahu finančně či jinak uškodí. Oba by měli mít pocit, že jejich názor a hlas jsou vyslyšeny a stejně důležité. Máme usilovat o spokojený a šťastný život jako celek, nikoliv fungovat jako dvě samostatné jednotky v domácnosti, které mezi sebou vytvářejí spíše napětí než vztah.

Rovnováha ženského a mužského prvku jako klíč ke šťastnému vztahu

Pokud nevidíme vlastní hodnotu, obklopujeme se lidmi, kteří ji také nevidí, a podporujeme je v tom, aby se k nám chovali neuctivě. Muže, kteří nevyjádří své námitky a potřeby, a nemají odvahu postavit se konfrontaci, nikdo nerespektuje –ani oni sami. Tito muži ztrácejí energii a svou mužnost, tolik potřebné k vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém ženy prosperují. Nechají-li sebou manipulovat a vzdají-li se své mužské síly, ženy tuto jistotu a bezpečí ztrácí. Je třeba poznamenat, že maskulinní muž není neuctivý ani dominantní - je fyzicky a emocionálně silný, díky čemuž funguje jako pevný pilíř. Mužnost je spojena s respektem, rozvahou a odvahou čelit obtížným výzvám. Pro zajištění silného a harmonického manželství je mužský prvek stejně důležitý jako ženský. Happy wife, happy life podporuje opak - vzdávání se mužnosti a síly, podřizování se a skousnutí nespokojenosti, což vytváří toxické a nerovnocenné pouto, postaveno na nerovnováze ženství a mužství.

Filozofie happy wife, happy life je ve všech ohledech toxický způsob soužití. Podporuje nerovnocenný a závislý vztah, neúctu a nezdravou partnerskou dynamiku. Muži, obávající se konfliktů a schovávající se za tuto mantru, naopak podporují udržování vztahových problémů. Nemůžeme očekávat, že způsob života, který nás přivedl k neuspokojivé existenci, nás z ní i vyvede. Nemůžeme popírat sami sebe a svou nespokojenost a nazývat to pozitivním postojem. Život je otázkou volby, a každá volba, kterou uděláme, nás utváří.

Zdroje:

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2209460119

https://www.ualberta.ca/folio/2022/08/new-research-dispels-happy-wife-happy-life-stereotype.html

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz