Hlavní obsah
Věda

Křesťanství a buddhismus

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Martin Klapetek

Na tibetské modlitební mlýnky můžete narazit třeba i v ZOO v rakouském Salzburgu.

11. 4. 0:00

Východ a Západ se mohou setkat v životě jednoho člověka. I to je téma pro srovnávací religionistický výzkum.

Článek

I v minulosti se křesťané museli vypořádávat s odlišností vyznavačů jiných náboženství. Pokud si všímáme zajímavých podobností mezi křesťanstvím a buddhismem, je dobré si uvědomit jednu důležitou věc. Obě náboženství mají svou pestrou historii i současnost. To vše je tvořeno množstvím lidských životů, ve kterých se mnozí snaží konkrétním způsobem uskutečňovat zásady svého náboženství. A právě tyto základní nauky jsou inspirací pro naše srovnání.

Soucit s druhými je jedním ze zásadních bodů, ve kterém se křesťanství i buddhismus setkávají k vzájemnému rozhovoru. Všechny věci tohoto světa jsou dočasné a i to se projevuje v lidské zaslepenosti a nelásce vůči bližnímu.

Foto: Martin Klapetek

„Když se modlitební mlýnky otočí, modlitby a mantry rozvinou svůj účinek. Každá rotace ve směru hodinových ručiček zlepšuje karmu“.

V obou náboženstvích je významný důraz na naléhavou zvěst, která od lidí vyžaduje změnu jejich smýšlení a jednání. Důležitá je umírněnost v lidském konání, což ve svém důsledku umožňuje nesobecký vztah k druhým. A právě tento vztah dává zásadní smysl i všeobecným buddhistickým mravním příkazům, jako je nezabíjet, nekrást, nelhat a zdržovat se sexuální nevázanost.

Samotné učení buddhismu i křesťanství není směřováno jen k úzké skupince zasvěcených, ale je otevřeno všem naslouchajícím bez ohledu na jejich původ, společenské postavení nebo intelektuální předpoklady.

Foto: Martin Klapetek

Detail modlitebních mlýnků v ZOO Salzburg.

S tímto také souvisí význam mnišství, které se objevuje jak v některých křesťanských církvích, tak ve významných proudech buddhismu. Nacházíme zde vnitřní a vnější podobnost právě díky odloučení od světa, života podle přísných řeholí a předpisů nebo v důrazu na oproštění od osobního majetku.

V obecnější rovině je setkání s „jiným“ podstatné pro konstrukci života jedince a vztahů v širším společenství. Proto je i pro české křesťany jistě dobré zastavit se nad tím, co ušlechtilého lze nalézt i v tak pro nás možná mnohdy vzdáleném buddhismu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz