Hlavní obsah
Názory a úvahy

Mladí versus senioři. Je čas přehodnotit věkovou hranici pro volby?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Adobe Stock (licence zakoupena)
20. 5. 10:15

Co se stane, když střední třída přechází ze své roli motoru společnosti na pozici méně početných, zatímco generace náctiletých roste, připravená převzít žezlo?

Článek

V rovině sociálních, politických a filozofických úvah se ptáme: máme dát možnost volby šestnáctiletým?

Přiznejme si to, současná demografická realita napříč Evropou nám dává jasný obrázek. Naše populace stárne, a to znamená, že na jednoho důchodce často připadá méně ekonomicky aktivních občanů. Tento fakt má zásadní dopady na naši společnost, politiku i ekonomiku. Je tedy logické se ptát, jestli by snížení věkové hranice pro volby na 16 let nemohlo být jedním ze způsobů, jak se s tímto problémem vyrovnat.

Argumenty proti snížení hranice pro volby na 16 let jsou často založeny na obavě z nerozvážnosti mládí. Ale zkusme si položit otázku: Je to opravdu tak? A co když je ta skutečná nerozvážnost v tom, že tuto generaci necháváme bez možnosti ovlivnit jejich vlastní budoucnost?

Naše demokracie je založena na principu, že každý hlas má stejnou váhu. Ale když dovolíme, aby jedna generace měla výrazně větší vliv než ostatní, nenarušuje to právě onu rovnováhu? Je možné, že tím, že nedáme hlas těm, kteří budou jednoho dne nést břemeno našich dnešních rozhodnutí, narušujeme samotný princip demokracie?

Na druhou stranu, je vůbec správné dávat takovou váhu hlasu někomu, kdo možná ještě plně nerozumí světu a jeho komplexitě? Možná právě proto by měli mít právo volit. Možná právě proto, že jsou to oni, kdo budou muset čelit důsledkům našich dnešních rozhodnutí.

V Německu se již tato otázka diskutuje, a i tam je podpora pro snížení věkové hranice pro volby na 16 let.

Je na čase, abychom tuto diskusi otevřeli i u nás. Je na čase, abychom se zamysleli nad tím, jak může naše demokracie lépe odrážet potřeby a zájmy všech našich občanů.

Možná se někteří obávají, že taková změna by mohla vést ke snížení politické zralosti našeho voličstva. Ale není to tak, že právě výzva, možnost volit, by mohla podnítit mladé lidi k většímu zájmu o politiku a veřejné záležitosti? Nebyl by takový důsledek, pokud by se tak stalo, přínosem pro celou naši společnost?

Je tedy čas otevřít diskusi o tom, zda je věk správným kritériem pro určení, kdo by měl mít právo volit. Je na čase, abychom zvážili, zda by toto právo měli mít všichni, kteří jsou trestně odpovědní a jsou občany naší země, bez ohledu na jejich věk. Je na čase, abychom se podívali na naši demokracii očima generace, která právě vstupuje do dospělosti.

Není třeba se bát takové diskuse. Naopak, měli bychom ji vítat jako příležitost k reflexi a přehodnocení našich současných předpokladů a principů. Taková diskuse je znamením zdravé demokracie, která je připravena se vyvíjet a adaptovat na změny ve společnosti.

Mějme na paměti, že ti, co se o budoucnost své země nezajímají v 15 letech, svůj názor najednou nezmění jen tím, že mu v 16 umožníme volit. A rozhodně by neměla být překážkou pro změnu. Spíše by měla být pobídkou k tomu, abychom vytvořili lepší vzdělávací systém, který bude mladé lidi připravovat na účast v demokracii, učit je, jak se informovat, jak analyzovat a jak se zapojit.

Dáváním práva volit šestnáctiletým posílíme jejich začlenění do společnosti a vytvoříme prostor pro konstruktivní a otevřený dialog mezi generacemi. Tento dialog by mohl vést k lepšímu pochopení mezi generacemi a k rozhodnutím, která lépe odrážejí potřeby a zájmy všech našich občanů.

A nakonec, nezapomeňme, že každá generace má právo a povinnost se podílet na tvorbě světa, ve kterém žije. A to nejlépe tím, že dostane možnost ovlivnit směr, kterým se jeho země ubírá. Mějme odvahu přehodnotit naše představy o tom, kdo by měl mít právo volit, a vytvořme demokracii, která je skutečně reprezentativní pro všechny její občany.

Zdroj: Welt.de

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz