Hlavní obsah
Lidé a společnost

Bohyně Inanna: Sumerská vládkyně lásky, plodnosti a smyslnosti je dodnes uznávanou ženou Mezopotámie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wikimedia Commons/Public domain
22. 5. 14:12

Bohyně Inanna patřila mezi nejvýznamnější božstva sumerského panteonu. Byla vládkyní lásky, plodnosti, ale také války a spravedlnosti. Její kult se rozšířil po celé Mezopotámii a její vliv byl znát i v dalších civilizacích Blízkého východu.

Článek

Působení bohyně Inanny v sumerské společnosti

Inanna byla považována za vládkyni smyslnosti, lásky a plodnosti. Její kult se rozšířil po celém Sumeru a později i do dalších částí Mezopotámie. Inanna měla velký vliv na život obyčejných lidí i celkové na politické dění. Byla spojována s královskou mocí a jejím kultem se zabývali i samotní panovníci. V náboženských rituálech hrál klíčovou roli její manžel Dumuzi, který symbolizoval cyklus přírody – růst, kvetení a úpadek. Inannin kult tak odrážel důležitost plodnosti pro prosperitu celého státu.

Dalším aspektem Inannina působení bylo podpora umělecké tvorby a řemesel. Byla patronkou hudebníků, tanečnic, šperkařů a tkalců. Jejich práce byly vnímány jako posvátné aktivity spojené s bohyní sama. Ještě dnes jsou zachované hymny zasvěcené Inanně považovány za vrcholné literární dílo starověku a ukazující na vysokou úroveň sumerské kultury.

Symbolika a rituály spojené s kultem Inanny

Symbolika a rituály spojené s kultem Inanny jsou po celá desetiletí velmi důležité pro sumerskou kulturu. Inanna jako bohyně lásky do této kultury donesla mnoho symbolů. Ty zahrnují hvězdu osudu, lvici a levhartici, které představují sílu, oddanost a moc. Rituály spojené s jejím kultem se konaly v chrámech zasvěcených jen jí samotné. Tyto chrámy byly nazývány E-ana nebo Dům nebes. V těchto chrámech se konaly různé obřady jako například tanec ve stylu páru ptáků či slavnostní procese.

Další symbolika, která je úzce spjata s prací této bohyně je také koruna na hlavě ozdobená rohy býka, což představuje její moc nad mužským rodem jako takovým. Důležitým prvkem v rituálním životě sumerských lidí byl také sexuální akt jako součást uctívání této bohyně smyslnosti. Tento akt mohl být provozován buď mezi knězem a kněžkou nebo mezi dvěma laiky pod dohledem kněze či kněžky. Celkový vliv Inanny na sumerskou společnost lze vidět i v tom, že některé z jejích symbolů a rituálů byly převzaty do dalších kultur, jako například do babylónského nebo asyrského náboženství. Inanna tak zůstává jednou z nejvýznamnějších bohyň v historii lidstva.

Vliv Inanny na umění, literaturu a politiku Mezopotámie

V umění byla Inanna často zobrazována jako krásná žena s velmi těžkou korunou na hlavě, která ve svých rukách držela luk nebo kopí. Její vizualizace se objevovala na keramice, soškách i nástrojích denní potřeby. V literatuře pak hrála důležitou roli například v eposech o Gilgamešovi či eposu o uctívání boha Marduka. Co se týče politické sttránky, tak byl s jejím kultem spojen například chrám E-ana v Uruku, který sloužil jako centrum mocenského uspořádání Sumeru. Inannin vliv tak v politickém odvětví významně přetrvává dodnes. Její jméno je známé po celém světě a inspiruje umělce i spisovatele ke tvorbě nových uměleckých děl. Inanna tak jednoznačně zůstane navždy symbolem mezopotámské civilizace a dokladem toho, jak silné mohou být kulturní tradice i po tisíciletých proměnách duchovního života lidstva.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Mezopotámie

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz