Hlavní obsah
Lidé a společnost

Deset největších záhad v Bibli: Příběhy, nad kterými zůstává i některým vědcům rozum stát

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Gott/Pixabay
24. 4. 14:33

Bible je nejprodávanější knihou všech dob. Vědci a teologové dodnes diskutují o mnoha nesrovnalostech. Mnohé části Bible jsou pravdivé, ale najdou se i takové pasáže, které skrývají nesrovnalosti. Na těchto deset z nich neznáme správné odpovědi.

Článek

Odborníci se jednoznačně shodují na tom, že i nejprodávanější kniha, posvátná a nejčistější Bible, má určité mezery. Například na několik otázek je stále téměř nemožné najít odpověď a proto není možno informace v knize obsažené potvrdit, či vyvrátit.

1. Kde se nacházela rajská zahrada

Původní domov Adama a Evy, odkud je Bůh vyhnal, zůstává jedním ze záhadných míst Bible. Připouštíme, že celý příběh lze vykládat jako metaforu, ale co když si ho vyložíme doslova? Kde by se koneckonců rajská zahrada nacházela? V knize Exodus můžeme najít několik vodítek. V knize se píše, že z Edenu vytékala řeka, aby zavlažovala zahradu, a tam se rozdělila a změnila ve čtyři řeky. Jejich jména jsou Pišon, Gihon, Hiddekel (Tigris) a Fírat (Eufrat). Tato domněnka vedla ke spekulacím, že rajská zahrada se nacházela buď v Mezopotámii (dnešní Irák a Kuvajt), nebo v dnešním Turecku či Arménii. Žádné konkrétní místo však dosud nebylo nalezeno.

2. Existují dva příběhy o stvoření

V knize Genesis Bůh stvořil muže a ženu současně. Hned v následující kapitole však Bůh stvořil ženu z mužova žebra. A nejen to, dokonce i sám Bůh má dvě různá jména. Elohim v první kapitole a YHWH v druhé. Odhlédneme-li od metaforického výkladu, ve skutečnosti existují dvě různé verze příběhu o stvoření.

3. Kdo byli synové Boží?

Genesis tvrdí, že synové Boží viděli, že lidské dcery jsou krásné, a vzali si z nich kteroukoli, kterou si vybrali. Kdo však byli tito Boží synové? Existují různé výklady. Některé teorie poukazují na padlé anděly, jiné tvrdí, že to mohli být potomci Seta (jednoho z dětí Adama a Evy). Bible nám však ve skutečnosti přímo neříká, kdo tito synové ve skutečnosti byli a odkud se vlastně zjevili.

4. Co se stalo s archou úmluvy?

Archa úmluvy, která je zmiňována ve Starém i Novém zákoně, obsahuje desky Desatera. Co se však stalo s tak důležitou součástí biblických dějin? Podle jedné teorie skončila archa v Etiopii a nyní se nachází v Aksumu, kde ji střeží mnich. Jiné teorie poukazují na to, že je ukryta někde pod Jeruzalémem. Dodnes ji nikdo nenašel.

5. Kdo je Lucifer?

Izajáš 14,12-17 zmiňuje příběh o Luciferovi, který ho nespojuje se Satanem nebo Ďáblem. Izajáš se pouze zmiňuje o tom, že je to padlý anděl, kterého Bůh svrhl na zem, protože se nad něj vyvyšoval. Pak se ale Lukáš 10,18-20 zmiňuje o Satanovi, který padá z nebe jako blesk. Zdá se tedy, že Lucifer a Satan spadli z nebe, ale jedná se o tutéž osobu? Je možné, že spojení mezi nimi vzniklo až po sepsání Bible. Zmiňována je také hypotéza, že Lucifer je odkazem na babylonského vládce. Jiná naznačuje, že Lucifer byl prostě latinský výraz pro jitřenku, ale pravdou je, že to nikdo neví jistě.

6. Co se stalo během Ježíšových ztracených let?

Takzvaná ztracená léta Ježíšova života nejsou v Bibli dobře zdokumentována. Co tedy dělal mezi 12. a 30. rokem života? Některé teorie říkají, že zůstal v Nazaretu nebo odešel studovat jinam. Někam od Alexandrie v Egyptě až po Indii. Je možné, že Ježíš studoval u židovské mystické skupiny Esejců nebo cestoval až do Británie se svým strýcem Josefem z Arimatie, který byl obchodníkem s cínem. Co však Ježíš v tomto životním období dělal, nikdo přesně neví.

7. Jak se lidstvo rozmnožovalo?

Adam a Eva byli vyhnáni z rajské zahrady a měli děti. Aby se však lidé mohli rozmnožovat, museli se vzájemně snoubit. Z vědeckého hlediska by to však nefungovalo. Potřebujeme genetickou rozmanitost, abychom mohli prospívat jako zdraví lidé. Jak se tedy lidé rozmnožovali? Podle jedné teorie Bůh buď zabránil genetickým poruchám, které by pravděpodobně vznikly v důsledku incestních vztahů, nebo ve skutečnosti stvořil více než dva lidi.

8. Co se stalo se ztracenými izraelskými kmeny?

Obě království, izraelské i judské, se skládala z dvanácti kmenů hebrejského národa. Tyto kmeny byly údajně dobyty Asýrií a vyhnány z izraelského království. Kam však odešly? Podle některých teorií putovali do Persie, na Arabský poloostrov, do Etiopie a dokonce až do Asie a Severní Ameriky. Je také možné, že splynuli s jinými než hebrejskými kulturami a jejich tradice v průběhu let zanikly. Nikdo však s jistotou neví, co se se ztracenými izraelskými kmeny stalo.

9. Kde se nachází Noemova archa?

Je pravda, že k velké potopě mohlo dojít, i když ne v globálním měřítku, jak uvádí Bible. Pokud je příběh o Noemově arše pravdivý, kde se nachází? V průběhu let se objevila řada teorií, žádná však nebyla dostatečně přesvědčivá. Jedna z nich například poukazuje na dřevěné fragmenty objevené na turecké hoře Ararat. Vzhledem k tomu, že archa byla vyrobena ze dřeva, je možné, že pokud někdy existovala, během let shnila a zmizela.

10. Co se stalo s Henochem a Eliášem?

Bible říká, že Henoch (otec 969letého Metuzaléma), jeden ze dvou svědků, který věrně chodil s Bohem. Pak už ho nebylo, neboť ho Bůh vzal pryč. Co to ale znamená? Zemřel nebo byl vyhnán? Připojil se k Bohu v nebi? Eliáš, druhý svědek, který byl prorokem, vystoupil ve vichřici do nebe na ohnivém voze. Pokud to byl skutečně popis jeho smrti, proč vystoupil do nebe? Byl přece pouhým smrtelníkem.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz