Hlavní obsah
Lidé a společnost

Janusz Korczak: Dobrovolně zemřel v plynové komoře se židovskými dětmi, kterým sám zachránil život

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wikimedia commons/Public domain
18. 4. 0:00

Humanista, spisovatel, lékař. Janusz Korczak věnoval celý svůj život ochraně a péči o děti a pro ty méně šťastné zřídil sirotčince. Když bylo roku 1942 nařízeno, že všechny židovské děti pojedou do vyhlazovacích táborů, nasedl do transportu i on.

Článek

Janusz Korczak byl člověk nezměrné odvahy a soucitu, který zasvětil svůj život péči o děti. Neuvěřitelný příběh jeho práce v sirotčinci v roce 1912 je příběhem, který je dodnes připomínán a ctěn. Janusz Korczak byl pozoruhodný člověk, který zasvětil svůj život péči o děti. Jako polský lékař, obhájce dětí a pedagog se neochvějně zasazoval o ochranu práv dětí a zlepšení jejich života. Korczak se narodil v roce 1878 ve Varšavě, vystudoval Univerzitu Jana Kazimíra ve Lvově a svou kariéru zahájil jako pediatr.

Korczak byl také obhájcem práv dětí a na toto téma napsal několik děl, například Právo dítěte na úctu (1910). Věřil, že se všemi dětmi by se mělo zacházet s úctou a důstojností bez ohledu na jejich sociální nebo ekonomické zázemí. Jeho spisovatelská vášeň se týkala i literatury pro mládež - za svůj život pro ni napsal mnoho knih.

Založil sirotčinec, aby zachránil židovské děti

V roce 1912 Korczak otevřel ve Varšavě sirotčinec, který poskytoval přístřeší a péči 200 židovským sirotkům. V tehdejší době to nebyl malý úspěch. Udržet tak velké zařízení v době nedostatku ekonomických prostředků vyžadovalo obrovskou odvahu a houževnatost. Navzdory těmto překážkám se odmítl vzdát své vize poskytnout dětem v jeho péči láskyplné domácí prostředí. Korczakova obětavost přesahovala pouhé poskytování fyzického pohodlí. Pečoval o emocionální potřeby každého dítěte tím, že je učil cenným lekcím morální odvahy a sebeúcty. Korczak pro své svěřence připravil nepřeberné množství aktivit, od zahradničení po hudbu, divadlo a sport. Jeho oddanost vytváření bezpečného prostředí pro tyto nevinné děti měla zásadní význam pro formování jeho pověsti obhájce práv mladých lidí. Dbal také na to, aby byl sirotčinec dobře financován z darů charitativních organizací a vládních grantů.

Vydal se s dětmi vstříc smrti plynové komory

Nezapomenutelné byly poslední chvíle Janusze Korczaka s dětmi, které dlouhá léta vychovával. Přestože věděl, co je čeká, projevoval jim neuvěřitelný soucit a pochopení a neochvějně se staral o jejich blaho. Odmítl je opustit, místo toho se rozhodl doprovodit je na jejich cestě a poskytnout jim poslední lekci odvahy a naděje a rozloučení. Připomněl jim, že bez ohledu na to, co se stalo, musí vždy zůstat statečné a nikdy nezapomenout na to, kým jsou. Jeho slib, že na děti nikdy nezapomene on sám, se připomíná dodnes, o čemž svědčí četné památníky věnované jeho památce po celém světě.

Před odjezdem Korczak řekl dětem, aby se pořádně oblékly, protože jedou na výlet do přírody. S úsměvem na tváři vyrazila skupina vstříc jisté smrti. Poslední možnost svobody dostal Korczak od německého důstojníka, který ve staříkovi rozpoznal autora svých oblíbených dětských knížek. Důstojník chtěl, aby Korczak nenastoupil do transportu, Korczak jeho žádosti nevyhověl a vlezl k dětem do vlaku. Dne 7. srpna skončili všichni v plynových komorách Treblinky.

Pouto mezi Korczakem a jeho dětmi bylo skutečně silné a dodnes je oslavováno prostřednictvím různých organizací věnujících se uctívání jeho odkazu. Tyto organizace se snaží šířit povědomí o jeho práci a jejím významu v moderní společnosti a inspirovat lidi napříč generacemi příběhem o tom, jak jeden člověk poskytoval lásku, péči, porozumění a důstojnost, když to bylo nejvíce potřeba. Korczakovo odhodlání zajistit, aby ani v nejtěžší hodině nebylo těchto 196 dětí zapomenuto, slouží jako trvalá připomínka síly laskavosti v temných časech - ukazuje nám, že všichni můžeme něco změnit, pokud dáme přednost lásce před strachem.

Jeho památka je uctívána dodnes

Na jeho příběh a laskavost židovský lid i jeho rodné Polsko nikdy nezapomnělo. V Izraeli si občané mohou koupit poštovní známku s jeho tváří. Roku 1979 vznikla Mezinárodní literární cena Janusze Korczaka, která je udílena za nejlepší knížky pro mládež a o mládeži. Jeho jméno nesou ulice v Berlíně, Hannoveru nebo Tel Avivu. Nejznámější skulptura Janusz Korczak s dětmi je k nalezení v Jeruzalémě v Izraeli, spoustu soch bylo vztyčeno i v rodné Varšavě.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Plynová pistole

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz