Hlavní obsah
Internet a technologie

Umělá inteligence: Může ohrozit budoucnost zaměstnanců ve firmách a pracovní pozice na trhu?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay/Public domain
3. 5. 14:25

Umělá inteligence je stále více rozšířená metoda a stává se kompletní náhradou za lidskou práci. To způsobuje značnou nejistotu, protože mnoho lidí se obává o svou budoucnost a pracovní místa, která mohou být v budoucnu nahrazena touto technologií.

Článek

Dlouho se mluvilo o robotizaci a digitalizaci zejména ve spojitosti s manuálními profesemi. Většina z těchto pozic však nemusí zaniknout, jen se pozmění jejich pracovní náplň. Například ostrahy budou nahrazovány chytrými kamerami v kombinaci s analýzou obrazu na základě umělé inteligence. Co to ale znamená pro nás běžné lidi, kteří tuto práci potřebujeme? Jak může umělá inteligence ohrozit anebo posílit naší budoucnost?

Umělá inteligence vs. lidská práce

Cílem umělé inteligence je pomoci lidem vyřešit složité problémy a odstranit monotónní a často nudné úkoly. Aplikace umělé inteligence v potenciálu může ušetřit čas, peníze a vynaloženou pracovní sílu. Umělá inteligence může být využita k zefektivnění procesů a pro automatizaci průmyslových operací. To znamená, že stroje mohou přijímat data, analyzovat je a rozhodovat se na základě nabytých informací. Jak umělá inteligence postupuje, vytváří tím obrovský dopad na pracovní trh. Což proti sobě staví dva póly: Na jedné straně může umělá inteligence vyřadit některé pracovní místa a na straně druhé vytvářet nové pozice, které byly dříve neexistující. To znamená, že zatímco některé pracovní pozice budou automatizovány, budou otevírána nová pracovní místa, která budou vyžadovat od lidí nové dovednosti. Co je nejdůležitější, budou tvořit větší produktivitu a příležitosti pro lidský rozvoj.

Jaké jsou dopady umělé inteligence na pracovní místa?

Největší výzvou je, že by uměla inteligence mohla snížit pracovní místa. Ta dělá práci rychleji a přesněji než člověk. To může mít za následek snížení počtu pracovních pozic v zaměstnání, zejména ve státních službách. AI by do budoucna mohla zcela nahradit lidskou práci, která se vztahuje k rutinním úkolům, jako je vyhledávání informací, kontrola kvality nebo sledování času. Kromě toho může mít umělá inteligence dopad na zaměstnanost.

Ohrozí umělá inteligence pracovní pozice?

Největším problémem je, že umělá inteligence je neustále rozvíjena a modernizována a tím pádem může do budoucna zcela nahradit lidskou práci. Umělá inteligence může vykonat mnoho činností rychleji a přesněji než lidé, což může vést k vyloučení těchto lidí z trhu práce. Může to způsobit, že mnoho lidí přijde o práci, protože jejich dosavadní pracovní pozice nebudou do budoucna na trhu potřebné. Současně však může lidem také pomoci získat nové zaměstnání. Umělá inteligence může pomoci vytvářet nové pracovní místa s vyššími mzdami a lepšími pracovními příležitostmi. Může také pomoci lidem řešit náročné pracovní úkoly, které by jim zabraly mnoho času. To by mohlo umožnit lidem pracovat efektivněji a plně se soustředit na činnosti, které jsou pro společnost nezbytné.

Může umělá inteligence zcela nahradit lidskou práci?

Umělá inteligence je počítačová technologie, která velmi přesně napodobuje lidské myšlení. Jejím cílem je nahradit člověka v mnoha odvětvích, od automatického řízení po umělecký průmysl. Tato technologie se stále častěji používá ve výzkumu a komerčních a vládních organizacích. Jejím nejdůležitějším úkolem je nahradit lidskou práci, která je často velmi zdlouhavá, drahá nebo potenciálně nebezpečná. Tato inteligence navíc představuje výzvu v oblasti etiky a lidských práv. Umělá inteligence může být dokonce využita v profesích, které vyžadují empatii a jemnost.

Jaké jsou důsledky umělé inteligence na budoucnost?

Důsledky umělé inteligence na budoucí pracovní místa jsou zatím neznámé, ale očekává se, že určité druhy práce a pozice budou postupně nahrazovány automatizací a kompletními umělými inteligenčními systémy. V průběhu následujících let může vývoj umělé inteligence způsobit, že se rozšíří široká škála pracovních pozic s nulovou lidskou účastí. To může mít za následek, že mnoho pracovních míst bude nahrazeno robotikou. To může vést k masivnímu propuštění, snížení mezd a obecnému snížení životní úrovně. Umělá inteligence navíc může způsobit, že zaměstnanci budou ze svých současných pozic přesouváni na nová pracovní místa, kde budou vyžadovány nové dovednosti a znalosti. Bude tak nutné tyto lidi rekvalifikovat, aby splňovali nové požadavky.

Toto je pouhý názor autora, který se zamýšlí nad budoucností umělé inteligence. Jedno je však zcela jasné, tomuto modernizování se nevyhneme a musíme pevně doufat, že přinese více užitku, zjednodušení a pomoci.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz