Hlavní obsah
Obchod a průmysl

Národní sekce EUROSOLAR k  revitalizaci uhelných regionů a energetické koncepci

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: creative commons

Těžba uhlí by měla velmi rychle skončit.

19. 11. 7:55

Tento text byl zaslán na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj a na tři kraje, kde jsou uhelné oblasti: Severomoravský, Karlovarský a Ústecký.

Článek

Využití specifika tradičních energetických regionů

České a moravské regiony v nichž probíhá těžba a energetické zpracování uhlí mají projít transformací, k čemuž byly z fondů EU vyčleněny nemalé prostředky. Uhelné regiony mají několik specifik, na něž by bylo vhodné navázat. Především se jedná o historický kontext oblastí, které jsou tradičně chápány jako energetické regiony. Významným specifikem je stávající infrastruktura, především liniové stavby: elektrická vedení, horkovody, silnice a samotné elektrárny a teplárny, jejichž fosilní provoz bude v budoucnu ukončen. Realitou uhelných regionů je rovněž množství pracovníků, kterým bude třeba nabídnout odpovídající zaměstnání a příjem.

Je tedy racionální, aby byl zachován energetický charakter někdejších uhelných regionů, založený ovšem na nové koncepci energetiky pracující s obnovitelnými zdroji energie a akumulací.

Možnosti obnovitelných zdrojů jsou známy – fotovoltaika umístěná na hladinách zaplavených dolů a na dalších vodních plochách, střechách a fasádách budov a dopravní infrastruktuře, větrná energie a odpadní biomasa získaná sběrem bioodpadu z aglomerací v okolí, zemědělských odpadů a povinné seče trávy kolem silnic.

Nezbytnou komponentou nového energetického systému jsou akumulační techniky. Vedle baterií, které zatím představují dražší variantu a nejsou pro potřebné objemy zatím dostupné, je k dispozici mnoho dalších. V uhelných oblastech je realističtější možností vybudování akumulačních jednotek ze stávajících a v budoucnu uzavřených uhelných elektráren a tepláren – Carnotových baterií. Princip je jednoduchý: Přebytečná obnovitelná energie se transformuje na vysokopotenciální teplo, které se v případě potřeby převede nejlépe v kombinovaném cyklu na elektřinu a teplo použitelné pro vytápění okolní aglomerace. Zde je studie, která se hodnocením uvedené technologie zabývá.

Stanovisko k plánům výstavby malých modulárních reaktorů

Česká vláda se netají záměrem stavět rovněž na místech uzavřených uhelných elektráren malé modulární reaktory (MMR). Argumenty, které se pro stavbu MMR uvádí jsou v podstatě dvojího druhu: Jednak zajištění energetické bezpečnosti České republiky a současně splnění mezinárodních závazků stvrzených na Pařížské konferenci 2015.

Nedávná historie výstavby jaderných zdrojů ale potvrzuje některé zásadní problémy, které jsou spojeny s výstavbou a provozem jaderných zdrojů. Důvodů pro odmítnutí jaderné energetiky, včetně MMR je více, především se jedná o cenu a dobu výstavby, které se jak ukazuje současná evropská praxe zvyšují, a doba výstavby se prodlužuje. V případě francouzské JE Flamanville a finské Olkiluoto se zvýšila cena asi pětinásobně, a doby výstavby se prodloužily o 12 let.

Náklady na výstavbu malých ruských plovoucích reaktorů se zvýšily oproti původnímu rozpočtu asi čtyřnásobně.

Cenu elektřiny z MMR odhaduje několik odborných energetických organizací asi na dvoj až trojnásobek průměrné současné ceny obnovitelné elektřiny z velké fotovoltaiky či větru:

NEA (Nuclear Energy Agency) – investiční 58 + (O&M) ve výši 30–75 USD/MWh,

NextEra Energy (jeden z největších kapitálových investorů) uvádí 105–135 USD/MWh 2022

CSIRO (Australská organizace pro vědecký a průmyslový výzkum) 92–220 USD/MWh worldnuclearreport

IDAHO POWER (energetická společnost) 125 USD/MWh pro NuScale.

V průměru se jedná o ceny okolo 120 USD/MWh. Podle banky Lazard, která uvádí hodnotu LCOE průmyslové dimenze fotovoltaiky v rozmezí 24 až 96 USD/MWh. Prozatímní cena elektřiny z MMR by byla nejméně dvojnásobná. Srovnáni ceny jaderné elektřiny z velkých elektráren s cenou obnovitelně generované elektřiny, vede k 4 až 5násobku a k dvojnásobku v případě akumulace.

Cena prvního projektu MMR NuScale se zvýšila z 5,3 miliardy USD, podle odhadu v listopadu 2021, na 9,3 miliardy USD v lednu 2023, vedle pochybností nad bezpečnostními riziky nové a neodzkoušené konstrukce reaktoru.

Podle studie Stanfordské univerzity Nuclear waste from small modular reactors | PNAS bude podle typu reaktoru radioaktivita paliva z MMR 2–30krát vyšší než ze reaktorů velkých.

Pro účely provozu MMR bude muset být palivo více obohaceno, což se projeví na 15 až 70 % vyšších palivových nákladech. Comparison of Small Modular Reactor and Large Nuclear Reactor Fuel Cost (scirp.org)

Podle odhadu National Renewable Energy Laboratory NRELpo roce 2030-35 (kdy by měly být k síti připojeny nové české reaktory), bude cena elektřiny LCOE z veliké fotovoltaiky, resp. větrných zdrojů s bateriovou zálohou ve středním odhadu na úrovni 25 USD/MWh. Bude v tomto případě cena jaderné elektřiny konkurenceschopná? Velmi jistě nebude a povede ke zvýšení zátěže obyvatelů a firem. Cenové trendy jsou ustálené a jdou proti sobě: jaderná energie se zdražuje a obnovitelná energie i akumulace se zlevňují. Objem elektřiny vyrobené z OZE na světě roste, zatímco z jaderných zdrojů klesá ourworldindata.

Dne 8.11. t.r. uvedla společnost NuScale Power, že se dohodla s energetickou skupinou v Utahu (UAMPS) na ukončeníprojektu MMR pro společnost, což představuje ránu americkým ambicím ve věci jaderné energie v boji proti změně klimatu, načež akcie NuScale klesly o 20 %. Projekt byl ukončen z důvodu odstupu některých zákazníků následkem zvýšení ceny o 53 %.

Budoucnost je obnovitelná

Při srovnání parametrů jaderné a obnovitelné energie je zřetelně výhodnější energie obnovitelná (cena, rychlost výstavby, odpady a recyklace, domácí či dovozové zdroje primární energie, provozní chladící voda, nebezpečí fatální havárie, válečného nebo teroristického útoku). Jedinou výhodou jaderné energie je vysoké FLH / (Full Load Hours). Nedostatečné FLH obnovitelných zdrojů lze překonat diverzitou zdrojů, především sluneční a větrné energie a intenzivně se rozvíjejícími technologiemi akumulace energie.

Existuje apel akademiků a vědeckých pracovníků, který vyzývá k úplnému přechodu na obnovitelnou energii.

Zde je shrnutí 56 recenzovaných publikovaných článků od 18 nezávislých výzkumných skupin se 109 různými autory podporujícími výsledek, že energii pro elektřinu, dopravu, vytápění/chlazení budov a/nebo průmysl lze spolehlivě dodávat se 100 % nebo téměř 100 % obnovitelnými zdroji energie na různých místech po celém světě.

Tradiční negace obnovitelné energie v ČR je založena na domněnce, že Česká republika nemá dobré podmínky pro obnovitelnou energetiku. Tento předpoklad ale nemá oporu v mnoha odborných studiích, například RIFS Potsdam, kde je pro ČR uveden potenciál elektřiny z větru a slunce ve velikosti 191,5 TWh ročně či studii Christiana Breyera o úplném zásobování Evropy obnovitelnou energií ve všech segmentech spotřeby, ale především praktickými příklady některých míst se 100% zásobováním obnovitelnou elektřinou, které mají obdobné klimatické podmínky jako ČR.

Města a obce v Německu: Bruchmühlbach-Miesau, Dardesheim, Effelter, Feldheim, Hassfurt, Ursensollen, Wildpoldsried, Wunsiedl

města a obce v Itálii: Brunico, Dobbiaco

regiony v Německu: Aller-Leine-Tal, Alzey-Land

regiony a města v Rakousku: Burgenland, Carinthia, Mureck.

Hodný následování je stotisícový okres Rhein Hunsrück, který má podobné klimatické podmínky jako ČR. V současnosti vyrábí především z větru a slunce na hlavu o ¾ více elektřiny než ČR a vyvážel v roce 2020 337 % své spotřeby a vytváří lokální hodnotu.

Racionální řešení energetiky nejen pro uhelné regiony

Jsme přesvědčeni, že existuje levnější, a především sociálně vstřícnější řešení, které by měla ČR následovat.

Budovy ve střední Evropě spotřebovávají asi 40% celkové energie a podílejí se přibližně stejnou měrou na emisích. V sousedních zemích byla již v minulých letech řada budov rekonstruována do tzv. solarplus podoby, kdy po rekonstrukci vyrábí budova během roku více energie, než spotřebovává, nebo se tomuto stavu přibližuje. Podle zahraničních zkušeností se rekonstrukce tohoto typu zaplatí na úsporách energií během 7-8 let. V tomto modu byly vystavěny nové budovy jako nová radnice ve Freiburgu in Breisgau, europas-groesstes-netto-nullenergiegebaeude, či rekonstruovány staré budovy vídeňské Technické univerzity plus-energie-buerohochhaus. Uvedené rekonstrukce by se nemusely stát nadměrnou zátěží pro uživatele, pakliže by se využila finanční technologie EPC Energy Performance Contracting.

S pozdravem

Milan Smrž

předseda národní sekce a viceprezident evropské asociace

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz