Hlavní obsah
Názory a úvahy

Výsluhy, výsluhy a zase výsluhy. Díra do rozpočtu státu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
29. 8. 11:50

Každým rokem odejdou z rozpočtu České republiky desítky miliard Kč, a to na takzvané výsluhy osobám, které ukončily svůj služební poměr. Tato závratná částka se každý rok zvyšuje. Je to správně?

Článek

V situaci, ve které se nachází státní rozpočet, kdy se zoufale hledá doslova každá koruna, jenž by se dala ušetřit, musí na daňové poplatníky zákonitě působit jako pověstný rudý hadr na býka každý výdaj, který není dostatečně vysvětlen, či vykomunikován, abychom se drželi módního – ne moderního – výraziva.

Dozvěděli jsme se o velkých hospodářských škodách, které hrozí, pokud bychom byli nuceni vyplácet našim důchodcům valorizace jejich zasloužených penzí o částku 1.700, - Kč. Nejsem důchodcem, ale označení hospodářským škůdcem by mně uráželo. Co naděláme, důchodce nemá sílu se bránit, naopak síla koaliční vlády je neotřesitelná a opoziční tanečky patří ke koloritu doby. Mají jistotu, že změny k jejich úlevě projdou. Myslím, že všem politickým stranám v důsledku vyhovuje, že se v rozpočtu ušetří.

Tak jako důchod je sociální dávkou, jejíž výše je nutně strašákem ministra financí, tak je i výsluhový příspěvek druhem sociálního zabezpečení. Podle statistik o 9.000, - Kč vyšší než průměrný český důchod. Stejně jako důchod podléhá pravidelné valorizaci. Pokud výše starobního důchodu nepřesahuje částku doposud pobíraného výsluhového příspěvku, bude novopečenému důchodci dorovnávána do úrovně pobíraného výsluhového příspěvku.

No upřímně, je to tak správně?

Dejme prostor platným normám: dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. mají bývalí zaměstnanci bezpečnostních sborů nárok na výsluhový příspěvek, pokud vykonávali službu nejméně po dobu patnácti let a nebyli odsouzeni za úmyslný trestný čin, kvůli čemuž by byli propuštěni, a dále proti nim nesmí být vedeno trestní řízení kvůli trestnému činu, který by byl spáchán úmyslně.

Výše výsluhového příspěvku se odvíjí od měsíčního služebního příjmu a počtu let služby. Za 15 let služby má bývalý příslušník nárok na 20 % ze svého měsíčního služebního příjmu. Výměra se navíc zvyšuje za každý další ukončený rok služby o další 3 %. Za dvacátý první a každý další ukončený rok se bude navyšovat o 2 %. Za dvacátý šestý a každý další ukončený rok dojde ke zvyšování o 1 %. Nejvýše pak bude výsluhový příspěvek podle § 158 činit 50% měsíčního služebního příjmu.

Mimochodem, průměrná výše výsluhy činí 27.000, -Kč, kdy do tohoto průměru je započtena i ta převyšující částku sta tisíc měsíčně. Pro spravedlnost, ta je zatím jediná v ČR. Zatím.

Spravedlivé?

Výsluhy se zdají být nespravedlivě vysoké a neúměrné vůči průměrným platům a důchodům. Ztěžují státní rozpočet a ubírají dalším rozpočtovým kapitolám, kupříkladu zdravotnictví a sociálním službám, ubírají prostředky, které patří důchodcům. Za rok 2022 stát vynaložil na tzv. výsluhy částku převyšující 12 500 000 000,- Kč. Přičemž „renty“ expolicistů a dalších rostou mnohem rychleji než důchody.

„Kdo z vás to má?“

Zkusme se na celý problém podívat z jiného úhlu.

Podle nařízení vlády č. 532/2021 Sb. je průměrná hrubá měsíční mzda pro příslušníky bezpečnostních sborů s dobou praxe do 3 let v tarifní třídě 1 stanovena na 20 210 Kč. Tato mzda je navíc zvýšena o zvláštní příplatek až do výše 6 000 Kč podle zákona č. 361/2003 Sb.

Porovnáním veřejně dostupných údajů lze jednoduše zjistit, že nastupující příslušníci bezpečnostních sborů mají nižší mzdu než průměr národního hospodářství, ale vyšší než některé jiné sektory.

Služební místa u bezpečnostních sborů už dlouhá léta zejí prázdnotou. Je to pochopitelné. Nízké nástupní platy, vysoké nároky na adepty spojené s přijímacím řízením, rozsáhlé povinnosti při výkonu služby, nadměrná psychická zátěž s ní spojená a další a další nepříjemnosti (časté odloučení od rodinného zázemí, neplacené pohotovosti, nutnost být po dobu služby např. odtržen od „své sociální sítě“…).

Další, a ne nepodstatnou podmínkou, je dostatečné vzdělání uchazečů o tyto pozice, kdy je pro čerstvé absolventy vysokých škol (podotýkám, skutečně kvalitních vysokých škol a ne manufaktur na listiny potvrzující dosažený stupeň formálního „zedukování“ ekonomicky zajištěného studenta), mnohdy ponižující vyfasovat prostý stejnokroj a naslouchat radám lidsky, a hlavně profesně zkušenějších kolegů.

Zůstaňme ještě na chvíli jen v té ekonomické úrovni: kdo se rozhodl pro takovou cestu a vydržel všechna drobná i větší příkoří, odvedl pro společnost nesmírně důležitou práci, doslova si odsloužil svých (minimálně) patnáct ostrých let, ten si svou rentu, výsluhu či důchod zaslouží. Ten, co zažil, ví. Ten, kdo chce, si takovou skutečnost ověří.

Kdo z nás má (nebo měl) takovou možnost? Každý. Každý má, nebo měl šanci se o svou „výsluhu poprat“. V tom je systém spravedlivý.

A čert vem ty, kteří si na něm hodlají získat laciné politické body.

Zdroj:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz