Hlavní obsah
Lidé a společnost

Kdo mi pomůže: Náročná péče o nemohoucího seniora

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
13. 11. 10:42

Stejně jako každý z nás i naši rodiče/prarodiče stárnou. Přestávají být tak vitální a s ledasčím potřebují pomoci. Pomalu se to stupňuje. Přichází realita, která bývá psychicky i fyzicky náročná. Může být ale i důstojná a nemusíte na to být sami.

Článek

Ocitli jste v situaci, kdy váš rodič nebo rodič partnera se pomalu stává závislý na pomoci dalších osob? Činnosti, které ještě před časem zvládal sám jsou nyní problém? A co je horší, dochází ke změnám ve zdraví milované osoby. Nejste první ani poslední. Nebojte se, je to situace, která má řešení, respektive existuje pomoc.

O tom, že se jedná o psychicky náročnou situaci, není pochyb. Najednou se musí pečující osoba orientovat v mnoha věcech, jenže kde začít. Bývá toho tolik a častokrát chybí celistvé informace. Přichází dilemata typu: zvládneme péči doma? Budu muset skončit v práci? Můžu si to vůbec dovolit?

Jak se v tom vyznat, kde hledat pomoc a na koho se obrátit rozebereme níže.

Příspěvek na péči

Pokud je senior, o kterého se staráte závislý na pomoci jiných osob či institucí (např. pečovatelská služba), může si zažádat na úřadu práce o tzv. příspěvek na péči.

Veškeré, srozumitelně sepsané informace jsou zde: https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci

Celý proces stručně spočívá v tom, že vyplníte formulář (dostupný na webové stránce výše i pobočkách úřadu práce) a donesete ho na úřad práce. Pracovnice poté dorazí k seniorovi do domácnosti na šetření a dle stavu vyhodnotí, zda má na příspěvek nárok a v jaké výší. Jsou stanoveny čtyři stupně, dle míry závislosti.

Pomoc institucí a organizací

První, na koho se můžete obrátit, bývají instituce a organizace ve vašem okolí. Možností je hned několik. Nejčastější je pečovatelská služba a domácí zdravotní péče. Čili profesionální pracovnice pečovatelské služby nebo zdravotní sestřičky, které dochází za klientem domů. Rozsah činností a úkonů, které poskytují jistě najdete na webových stránkách dané organizace. V rámci pečovatelské služby se nejčastěji jedná o dovoz obědů, pomoc s přípravou a podáním jídla, pomoc při osobní hygieně, doprovodu na WC či o výměnu inkontinentní pomůcky. Dále o běžný úklid či běžný nákup, doprovod apod. Domácí zdravotní péče se zaměřuje například na rehabilitování s klienty, na přípravu a podání léků, kontrolu zdravotního stavu a prevenci či například na převazování ran.

Někteří senioři mohou trpět samotou a sociálním odloučením. Zde se nabízí denní stacionáře, kam klient dochází ambulantně. Setká se zde s ostatními seniory, má program a jsou zde k dispozici profesionální pečovatelky. Je zde zajištěn oběd a pokud je potřeba, organizace disponuje touto možností a kapacitou, je v rámci denního stacionáře poskytována i doprava seniora do stacionáře i zpět domů.

Své opodstatnění mají i tzv. odlehčovací služby. Jedná se o pobytovou službu, kde je zajištěna kvalitní péče ve dne i v noci na dobu určitou. Záleží vždy na dohodě s daným poskytovatelem této služby. Nejčastěji to bývá v rozmezí jednoho týdne až tří měsíců, po dohodě lze i déle. Péče o zdravotně znevýhodněného seniora je velmi náročná. Pečující osoba je také jen člověk a odlehčovací služba může být vhodný způsob k tomu, jak si odpočinout.

Jednou z posledních možností jsou domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory. Přičemž domy s pečovatelskou službou spočívají v tom, že zde má senior byt a pracovnice pečovatelské služby či zdravotní sestřičky za ním dochází dle smlouvy. Totožným způsobem jako docházejí ke klientům domů a nejsou zde i v noci. Kdežto v domovech pro seniory jsou pracovnice pečovatelské služby/zdravotní sestra přítomny nonstop.

Všechny tyto služby jsou pochopitelně hrazené. Proto se vyplatí vyřídit příspěvek na péči, o kterém se hovoří výše.

Podrobnější informace o službách a jejich rozsahu naleznete buď na webových stránkách konkrétních poskytovatelů, kam samozřejmě můžete zajít i osobně, nebo v zákoně o soc. službách 108/2006 Sb., zde: https://ppropo.mpsv.cz/zakon_108_2006

Praktické informace, které se mohou hodit

Existují organizace/instituce, které půjčují rehabilitační a kompenzační pomůcky. Jednou z největších je charita. Pokud máte v rodině seniora, který je upoután na lůžko nebo je schopný pohybu pouze na invalidním vozíku, můžete tuto situaci řešit zapůjčením polohovacího lůžka nebo zmíněného vozíku. Ulehčíte práci sobě i pečovatelkám a sestřičkám.

Pokud senior žije sám a vy máte obavy, že někde upadne, poraní se a nebude schopný vstát, existují tzv. tlačítka tísňové péče. Senior má u sebe tlačítko, nejčastěji zabudované v náramku. Buď se opět jedná o poskytovanou službu, kdy se po stlačení tlačítka vytočí tísňová linka. Nebo lze náramek zakoupit v obchodě a uložit do něj kontakt (možno i více), které se po stlačení vytočí.

Obrátit se můžete i na centra pro rodinné/neformální pečující. Tato centra poskytují bezplatně poradenství téměř se vším, co je třeba. Pomohou vám vyřídit dávky, společně s vámi navážou kontakt s organizacemi, které jsou ve vašem okolí, ukážou vám, jak správně o seniora pečovat. Poskytnou informace, které jsou klíčové a pomohou vám situaci zvládnout. Pokud budete mít zájem, umožní vám kontakt s lidmi, kteří jsou ve stejné situaci jako vy.

Pečující osoby odvádí ohromný kus náročné práce. Vždy na úkor samy sebe, svých rodin, zaměstnání. Bohužel zatím pro ně z hlediska státu neexistuje téměř nic, co by řešilo jejich potřeby a finanční situaci. Pomoc výše zmíněných institucí (vyjma center pro neformální pečující) se vždy zaměřují na klienta, tedy seniora. Pečující osobě pomohou, častokrát ve velké míře, ale vždy péče přirozeně směřuje k nemohoucí osobě, nikoliv k potřebám pečující osoby. Kombinací výše zmíněných služeb a podpory však vzniká poměrně slušný systém, který umožní zmírnit fyzickou a psychickou náročnost s důstojným přístupem ke stáři.

M.R.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz