Hlavní obsah
Lidé a společnost

Jan Žižka - násilník a vrah, který ve víře hledal spasení

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jan Matejko, Public domain, via Wikimedia Commons

Část obrazu Bitva u Grunwaldu od Jana Matejka, která pravděpodobně zachycuje Jana Žižku (tenkrát ve službách polského krále Vladislava II. Jagella)

20. 11. 11:23

Má muzea, památníky a Češi ho považují za válečného hrdinu. Než se však stal vytrvalým bojovníkem za Husovo učení, páchal ty nejtěžší zločiny. Loupil, vraždil a zabíjel pro peníze.

Článek

Žižkovy začátky

Jan Žižka se narodil v Trocnově jako potomek místního zemana, tedy příslušníka nižší šlechty. Příliš zpráv o začátku jeho života však nemáme. Výjimkou jsou různé prameny, pravděpodobně z období jeho 18-25 let, ve kterých vystupuje např. jako svědek dědických řízení nebo dlužník. Poté ale stopa po vojevůdci opět mizí. Nejpravděpodobněji se Žižka z neznámých důvodů odebral do zahraničí, kde se začal živit jako nájemný žoldnéř.

Za dvacet let se znovu objeví, ale jako člen zbojnické skupiny, tzv. bandy Matěje vůdce, která loupí převážně v panství Jindřicha z Rožmberka. Panství je mimochodem v sousedství právě s rodným Trocnovem. Jisté tak je, že měl Žižka se svým sousedem konflikt. Spekuluje se o tom, že tento vysoce postavený šlechtic ublížil někomu z jeho rodiny. Podle záznamu rožmberského popravčího pak jistý loupežník Pivec na mučidlech uvedl, že Žižka zabil člověka a loupí v panství vozy. Od té doby se ze Žižky stává psanec, který musí prchat před zákonem.

Život psance

Žižka tak žije život nájemného zabijáka. Nechává se najímat šlechtickými rody a bojuje za jejich zájmy. Účastní se dobývání měst, hradů, šarvátek místních šlechticů a zároveň loupí sám, přepadával bohaté kupce. Několik let pak stráví ve službách polského krále Vladislava II. Jagela, s kterým bojuje proti Řádu německých rytířů. Údajně se účastní i rozhodující bitvy u Grunwaldu.

Zajímavé je, že ještě před bitvou u Grunwaldu se Žižka dostane do přízně českého krále Václava IV. Ten je mu z nějakého důvodu nakloněn a v roce 1409 ho amnestuje. Údajně vždy preferoval spíše nižší šlechtu, než vypočítavé mocné rody.

Králův oblíbenec

Žižka se po bojích v Polsku vrací v roce 1412 zpátky do Čech a vstupuje do služeb Václava IV. A na středověké poměry se z něj stává relativně bohatý muž. Má od krále značné příjmy, koupí si dokonce dům na pražském Novém městě. Postupně zastává funkci vrátného, komorníka nebo osobního strážce. Pro krále však vykonává i „špinavou“ práci a je dost možné, že se jedná i o vraždy a únosy.

Jenomže nešťastný Václav IV. v roce 1419 umírá a lid se bouří. Už při pražské defenestraci je Žižka osobně přítomen vyhazování konšelů z oken. Zde měl zřejmě již na starosti vojenskou organizaci této akce, což vypovídá o jeho postavení u husitů. Žižka se stal přesvědčeným následovníkem učení Jana Husa a mečem se jej rozhodl nejen bránit, ale i vnucovat ostatním.

Vojenský vůdce husitů

Z pozice vojenského hejtmana si proti sobě Žižka časem poštve i husitské kněží. Soudcovské a vůdcovské pravomoci totiž vykonává nejen nad vojáky, ale právě i nad duchovními. I to byl jeden z důvodů pozdějšího rozpadu husitů na dva tábory.

Vůči katolickým kněžím, a řeholníkům obzvlášť, byl Žižka přímo nemilosrdný. Podle dobových svědectví jim nejprve nutil přijmout husitský program, pokud ale odmítli, stali se pro hejtmana kacíři a poslal je okamžitě na smrt. Stejně nesmlouvavým způsobem se měl chovat i k vlastním husitům, pokud proti němu ostře vystupovali. Pod vedením Žižky také husité plenili kláštery, zejména pak kvůli jejich pokladnám. Bezbranné řeholníky v nich pak většinou pobili.

Závěr

Jan Žižka jistě dovedl husity k mnoha velkým vítězstvím a v podstatě ubránil existenci myšlenek mistra Jana Husa. Sám ale rozhodně nevedl řádný život. Loupil pro peníze, vraždil a i když se poté nadchnul pro obranu husitské víry, tak nemilosrdně vraždil veškeré své oponenty dál. Dost možná tak boji za správnou myšlenku chtěl jen odčinit své životní hříchy.

Zdroje

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz