Hlavní obsah
Knihy a literatura

Geneticky dokonalé děti: Utopický sen, nebo etická noční můra?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: pixabay.com / Patrik Kudláček
25. 8. 9:47

Lákadlo geneticky dokonalého dítěte vábí, ale za jakou cenu? Pojďme se podívat na křehkou rovnováhu mezi utopickými sny vědy a etickými nočními můrami, které mohou genetické úpravy přinést.

Článek

V době nebývalých technologických skoků a vědeckých objevů stojí společnost na křižovatce pokroku a etiky. Nové pokroky každý den zpochybňují naše dosavadní rámce morálky a nutí nás vydávat se do oblastí, které dříve zůstávaly v oblasti science fiction a spekulativního myšlení.

Mezi nesčetnými kontroverzemi, které tento nový věk přináší, se do popředí dostala debata o vytváření „dokonalých dětí“.

Tento koncept, ačkoli se zdá být jakoby vytržený z futuristického románu, je nyní blíže realitě než kdykoli předtím. Ústřední roli v našem chápání této revoluční myšlenky hraje životní dílo Roberta Plomina kniha Kód života: Jak z nás DNA dělá to, kým jsme.

Prostřednictvím pečlivého výzkumu a poutavého vyprávění Plomin osvětluje složitý tanec mezi genetikou a prostředím a zdůrazňuje, jak hlubokou roli hraje naše DNA při utváření toho, kým jsme. Na základě jeho poznatků se tento článek snaží odhalit mnohovrstevnaté důsledky selektivního výběru genetických znaků pro naše budoucí generace, z nichž některé jsou plné příslibů a jiné jsou podbarveny opatrností.

V konečném důsledku totiž budeme stát před odvěkým dilematem: Znamená to, že když můžeme, nutně bychom měli? S tím, jak se blížíme k bodu, kdy by se koncept „dokonalého“ potomka mohl stát hmatatelnou realitou, je tato otázka ještě závažnější.

Utopický sen

Vizualizujte si svět nedaleké budoucnosti, kde se nad rodinami již nebude vznášet strašidelný přízrak vysilujících nemocí.

V této představě se boj s nemocemi nevede v nemocnicích nebo pomocí náročné léčby, ale předejde se mu hned v počátcích života pečlivým genetickým výběrem. Budoucí rodiče zde již nejsou ponecháni napospas rozmarům genetické loterie. Místo toho jsou vybaveni dokonalou znalostí své DNA, kterou výrazně prohloubily převratné práce jako Projekt lidského genomu a metody sekvenování DNAnebo CRISPR, jež ve své knize Robert Plomin krom jiného přibližuje, a mají tak větší možnosti.

Mohou potenciálně vytvořit pro své potomky budoucnost, která bude zbavena dědičných chorob, jež sužovaly předchozí generace.

Tato vize však nekončí pouhou prevencí nemocí. Tento odvážný nový svět nabízí paletu možností, které rodičům umožňují kultivovat vlastnosti, jež společnost dlouho považovala za vysoce ceněné. Možná je to kouzlo inteligence, které zajistí, že jejich dítě bude mít kognitivní převahu, aby vyniklo v akademické a profesní sféře. Anebo je to příslib výjimečné fyzické zdatnosti, která dítěti propůjčí potenciál vyniknout ve sportovních disciplínách nebo se prostě jen těšit pevnému zdraví.

Když si přečtete Plominův Kód života, objevíte hloubku genetické tapiserie, která utkala tkanivo naší bytosti.

Jeho rozsáhlý výzkum odhaluje nesčetné způsoby, jakými konkrétní genetické markery a konfigurace zásadně ovlivňují naše chování, sklony, vlohy, a dokonce i naši náchylnost k různým zdravotním potížím. Z čistě vědeckého hlediska je obzor nejen slibný, ale i vzrušující. Schopnost řídit a optimalizovat geny by mohla být předzvěstí éry, kdy bude každý novorozenec obdařen předpoklady pro život překypující zdravím, radostí, potenciálem a úspěchem.

Takový svět, v němž dostane každé dítě do vínku genetickou výhodu, je skutečně obrazem utopického snu. Kulminace vědy, etiky a naděje rodičů nás možná právě vede na vrchol této revoluční epochy, nebo ne?

Etická noční můra

V zářivém světle vědeckých příslibů se často skrývají stíny hlubokých etických dilemat. Stejně jako každá mince má dvě různé strany, i půvab genetického „designu“ našich potomků je zmírněn labyrintem morálních obav.

Začněme tím, jak jako rozmanitá a vyvíjející se moderní společnost definujeme samotný pojem "dokonalosti"? Tento pojem je mlhavý, utvářený a formovaný pohyblivými písky kulturních, společenských a individuálních perspektiv. V jednom koutě světa může být určitá vlastnost oslavována a považována za vrchol žádoucnosti.

Naproti tomu jinde se na stejnou vlastnost mohou dívat s lhostejností nebo dokonce s opovržením. Z toho vyplývá otázka: Nemohli bychom v naší snaze o genetické inženýrství neúmyslně nasměrovat lidstvo k dusivé uniformitě? Nehrozí, že rozředíme bohatou mozaiku rozmanitých lidských zkušeností, emocí a perspektiv, které se vyvíjely po tisíciletí?

Plominův Kód života je sice majákem osvětlujícím složité propojení genetiky a vlastností člověka, ale zároveň vrhá světlo na neméně zásadní pravdu: Nepopiratelnou roli náhody a prostředí při našem utváření. Naše geny mohou položit základ, který určuje potenciální cesty. Jsou to však spontánní životní zvraty, nečekané výzvy a radosti, které vytvářejí naše jedinečné příběhy.

Není možné, že kdybychom se snažili ovládnout genetický osud, nepřehlíželi bychom poetickou nepředvídatelnost existence? Nepopírali bychom ve své pýše neocenitelné lekce plynoucí z bojů a euforie z nečekaných triumfů?

Další rozměr této etické hádanky se točí kolem společenské inkluzivity. Hrozící přízrak genetických vylepšení, která by byla dostupná pouze několika privilegovaným, představuje drsnou realitu.

Taková exkluzivita by mohla zesílit stávající společenské rozdíly a vytvořit propasti, které nebudou zakotveny pouze v ekonomice nebo sociálních vrstvách, ale budou zasahovat až do samotné genetické struktury našich bytostí. V takovém světě by rozdíly mezi „geneticky vylepšenou“ elitou a ostatními mohly přinést bezprecedentní rozdělení společnosti a redefinovat společenskou hierarchii způsobem, který teprve začínáme chápat.

Co nás dělá skutečně "námi"?

Plominův Kód života nás také zavádí do hluboké introspekce a vyvolává zásadní otázku: Co tvoří jádro naší identity? Naše geny, složitě utkaná vlákna DNA, bezesporu tvoří základ naší tělesnosti a do jisté míry i našich sklonů.

Není však podstata lidského bytí mnohem víc než jen genetická konfigurace? Je to spojení vzpomínek, zkušeností, interakcí, výzev, triumfů, a dokonce i náhodných okamžiků, které nám život nepředvídatelně staví do cesty. Kdybychom chtěli vytvarovat svět, jehož jádrem by byla uměle vytvořená „dokonalost“, nemohli bychom neúmyslně zbavit život jeho živých odstínů a učinit ho monochromatickým a bez hloubky?

Představte si svět zbavený rozmanitosti, kde každý jedinec dodržuje předem danou genetickou šablonu „dokonalosti“. Takový scénář ohrožuje nejen heterogenitu, ale také hrozí, že se vytratí vzrušující nepředvídatelnost, která dělá životní tapisérii tak složitou a podmanivou. Jedinečná cesta každého člověka, plná směsice radostí, strastí a ponaučení, přitom přispívá ke kolektivnímu lidskému příběhu a obohacuje ho o různé perspektivy a zkušenosti.

Pod slupkou „dokonalosti“ se však skrývá hlubší problém. V naší snaze geneticky upravit ideálního člověka bychom se nebezpečně přiblížili komodifikaci existence. Lidé by se v této představované realitě mohli podobat výrobkům na míru, pečlivě vyrobeným tak, aby splňovaly soubor standardizovaných kritérií. To vyvolává další znepokojivou otázku o našem společném směřování: Nedostali bychom se na cestu, kde posvátnost života zastíní půvab designových specifikací?

Navíc v našem spěchu za vymýcením domnělých nedokonalostí a zranitelností můžeme zapomenout na základní pravdu. Právě v našich nedostatcích, zápasech a chvílích nejistoty často klíčí skutečný růst. Tyto takzvané „nedokonalosti“ jsou jako tyglíky, v nichž se kují vlastnosti, jako je empatie, odolnost, přizpůsobivost a síla – právě ty aspekty života, o které bychom mohli v pokušení po hledání dokonalosti přijít.

Slovo závěrem

Oblast genetické selekce nám nabízí jak naději, tak vyhlídku na opatrnost. S rozšiřováním hranic genetické vědy, inspirované díly, jako je právě kniha Kód života, se ocitáme na zásadní křižovatce. Na jedné straně je lákavé navrhovat budoucnost bez nemocí, plnou příslibů, intelektu a optimalizovaného potenciálu, což je nepopiratelně lákavé. Schopnost zmírnit utrpení a zlepšit lidskou zkušenost se zdá být dalším logickým krokem na naší evoluční cestě.

Na druhou stranu však právě tato snaha o dokonalost zpochybňuje podstatu naší lidskosti. Nabízí se otázka: Riskujeme, že ztratíme samotnou podstatu toho, co znamená být člověkem, když se snažíme zkrotit a kontrolovat nepředvídatelnou povahu života? Naše nedokonalosti, výzvy a naprostá nepředvídatelnost existence jsou stejně tak součástí našeho lidského příběhu jako naše silné stránky a vítězství. Utvářejí naše příběhy, podporují naši empatii a definují naše společné zkušenosti.

Otázka geneticky dokonalých dětí se nakonec netýká jen schopností vědy, ale i hloubky naší kolektivní duše. Vzhledem k tomu, že stojíme na pokraji tak hlubokých genetických možností, je zásadní přistupovat k nim se směsí zvědavosti, naděje a hluboké opatrnosti. Lidstvo si se všemi svými složitými nedokonalostmi nic jiného ani nezaslouží.

Zdroj informací:

  • Robert Plomin – Kód života: Jak z nás DNA dělá to, kým jsme

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz