Hlavní obsah
Názory a úvahy

Jsme na prahu úpadku tradiční demokracie, jak ji známe?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: pixabay.com
20. 2. 6:00

Demokracie, velmi abstraktní a těžko definovatelný termín. Demokracie rozhodně není dokonalá, ale jak by řekl klasik, doposud jsme s žádným lepším politickým systémem nepřišli. Nepřijde vám však, že se po principech demokracie stále častěji šlape?

Článek

Svobodné volby, rovnost, dialog, pluralita názorů, lidská práva, tolerance, právní stát, lidská práva, spravedlnost, občanská společnost, mediální svoboda, vzdělání, svoboda projevu, sociální spravedlnost, dělba moci… a tak bych mohl dále pokračovat, protože nejenom zmíněné nám přináší a zaručuje demokracie. Demokracie je považována za jednu z nejdůležitějších hodnot, na kterých je založena západní společnost.

Zauvažoval bych však nad otázkou, zda nejsme na prahu (nebo už za prahem?) úpadku tradiční demokracie, jak ji známe. Toto tvrzení lze podložit řadou faktorů, které ukazují, že tradiční demokracie čelí vážným výzvám a musí se přizpůsobit novému „světořádu“. Určitě by seznam mohl být delší, ale jako těch pět největších rizik vidím následující:

5 výzev, kterým čelí tradiční demokracie

  1. Rostoucí polarizace společnosti: Společnost se polarizuje a politické strany se stávají stále více extrémními (nejenom v tuzemsku – stačí jmenovat: Francie, Itálie, Maďarsko, Slovensko atd.). To bezpochyby vede k tomu, že je téměř nemožné hledat průnik pro politickou spolupráci a politici se stávají méně schopnými spolupracovat na řešení společenských problémů. Výsledkem je, že se tradiční demokracie selhává v reprezentaci zájmů celé společnosti a stává se nástrojem pro zastupování pouze určitých skupin lidí.
  2. Zvyšující se nedůvěra ve vládní instituce: Mnoho lidí má pocit, že jsou jim vládní instituce vzdálené a nezajímají se o jejich potřeby. To vede k tomu, že se mnoho lidí cítí opomíjených a ignorovaných, roste agrese ve společnosti – hlavně v té části, která cítí, že právě prohrála poslední volby. Prohlubují se příkopy a velká část společnosti jednoduše ztrácí důvěru v politický systém jako celek. Tento nedostatek důvěry může vést ke dvěma věcem. Lidé nebudou volit, nebo hůř, budou volit extremistické politické strany, což může vést k další polarizaci společnosti.
  3. Rostoucí vliv technologií: S rychlým rozvojem digitálních technologií se stává stále snazší šířit dezinformace a manipulovat s veřejným míněním. Lidé si nemohou být jistí tím, co je pravda a co není. K čemu to vede? Mnohdy se nejsou schopní rozhodovat na základě faktů a rozumných argumentů. Tento problém se zvláště projevuje na sociálních sítích, kde se dezinformace snadno šíří a vytváří doslova falešnou realitu. Ve výsledku voliči své preference opírají především o emoce, nikoliv skutečné politické programy. Rostoucí vliv technologií tak opět tradiční demokracii jako nástroj reprezentace vůle lidu zcela nepochybně ohrožuje.
  4. Nárůst vlivu korporací a finančních skupin: Tyto, řekněme, entity mají stále větší vliv na politický proces a mohou ovlivňovat rozhodnutí vládních institucí. Tradiční (takřka impotentní) demokracie se tak stává pouhým nástrojem pro zastupování zájmů těchto skupin a není schopna efektivně reprezentovat zájmy obyčejných lidí.
  5. Vzrůstající vlna nacionalismu a autoritářství: Některé politické strany a lídři se snaží využít národní hrdosti a nacionalistických sentimentů k získání podpory lidí. Tyto snahy posléze vedou k tomu, že se demokracie stává pouhým nástrojem pro zastupování národních zájmů (nejde-li dokonce o zájem dané strany či lídra) na úkor společenského pokroku a prosazování lidských práv a svobod.

Dobrá demokracie ještě žije…

Colas Breugnon, hlavní postava románu Romaina Rollanda Dobrý člověk ještě žije, si dokáže za každé situace uchovat optimismus a humor. A já budu také optimistický. Je nepochybné, že tradiční demokracie čelí řadě výzev, které mohou ohrozit její úspěšnost a efektivitu jako nástroje reprezentace vůle lidu. Nicméně, není nutné házet flintu do žita, protože tyto výzvy lze překonat pomocí reformních opatření. Tradiční demokracie musí být schopna přizpůsobit se novým výzvám. Pokud se to podaří, může se opět stát efektivním nástrojem pro zastupování zájmů obyčejných lidí a může dál sloužit jako základ společnosti, na které je postavena.

Demokracie není rigidní a stále se může vyvíjet a měnit, a může se také adaptovat na nové podmínky. V některých zemích, jako je Švédsko, byly zavedeny inovativní mechanismy, jako je participativní demokracie, které umožňují občanům více se angažovat v politickém procesu a rozhodovat o konkrétních otázkách, jako je například rozpočet municipality. Tyto nové mechanismy mohou pomoci obnovit důvěru ve vládní instituce a posílit schopnost tradiční demokracie reprezentovat zájmy lidí.

Výzvy, kterým tradiční demokracie čelí, jsou však vážné a vyžadují zodpovědnou a uvážlivou reakci. Je nutné věnovat pozornost problematice polarizace společnosti a snižování důvěry ve vládní instituce, které vedou k oslabení demokracie jako celku. Je také důležité chránit svobodu a nezávislost médií, které jsou klíčové pro správné fungování demokracie.

V konečném důsledku je však na nás, občanech, abychom se aktivně podíleli na politickém procesu a zajistili, že tradiční demokracie bude efektivním nástrojem pro zastupování zájmů společnosti. Můžeme toho dosáhnout prostřednictvím voleb, zapojení do politických stran a organizací, a prosazování politických programů, které se zaměřují na společenský pokrok a prosazování lidských práv a svobod. Pokud budeme aktivní a zapojíme se do politického procesu, můžeme zabezpečit, že tradiční demokracie bude i nadále účinným nástrojem pro zastupování zájmů lidu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz