Hlavní obsah

Na pokraji globálního konfliktu: Hrozí nám třetí světová válka?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: unsplash.com
31. 10. 15:53

Stín třetí světové války se vznáší ve vzduchu. Blížíme se kvůli nestabilitě na Blízkém výhodě, soupeření velmocí a technologickému pokroku ve válčení katastrofickému globálnímu střetu?

Článek

Obě světové války jsou v dějinách lidstva jasnou připomínkou toho, jakou zkázu mohou přinést globální konflikty. V aktuální době, kdy čelíme nesmírně náročným situacím, otázka, zda stojíme na pokraji třetí světové války, nabývá na naléhavosti.

Objevují se přitom varovné hlasy, které před fatálním globálním konfliktem varují, tak jako izraelský historik Yuval Noah Harari. Ten se nebojí mluvit o možném „vyhlazení lidstva“ jako důsledku třetí světové války. Zdůrazňuje, že předchozí světové války byly sice katastrofální, ale neohrozily existenci lidstva jako celku. S rozvojem technologií, zejména jaderných zbraní, by však příští globální konflikt mohl být naším posledním. Harariho pohled tak zdůrazňuje vážnost situace a naléhavou potřebu diplomacie a dialogu.

Blízkovýchodní bažina

Blízký východ se svou spletitou sítí národnostních křivd, náboženských konfliktů a kulturních rozdílů byl vždy potenciálním ohniskem napětí.

Z historického hlediska se na tento region upíraly zraky celého světa, a to nejen kvůli jeho strategické geopolitické poloze, která spojuje Asii, Afriku a Evropu, ale také kvůli jeho hlubokému náboženskému významu pro tři abrahámovské víry: Judaismus, křesťanství a islám. V průběhu desetiletí události, jako je vleklý arabsko-izraelský konflikt, série válek v Perském zálivu a znepokojivý nárůst terorismu, zejména po útocích z 11. září, utvářely současnou geopolitickou krajinu regionu.

Blízký východ se stal dějištěm mnoha regionálních válek, které často přitahovaly vnější mocnosti a komplikovaly řešení. Současná eskalace místního konfliktu pak pouze připomíná, že by se tyto lokální konflikty mohly rozšířit a potenciálně zachvátit svět v rozsáhlejším požáru.

K této nestabilní směsi navíc přilévá další olej do ohně také íránská jaderná otázka. Údajné ambice tohoto státu vyvinout jaderné zbraně, ať už za účelem odstrašení, nebo dominance, v regionu, který je již tak plný napětí, by mohly drasticky změnit křehkou rovnováhu globálního míru.

Supervelmoci v rozporu

Přestože Blízký východ zůstává významným problémem, je třeba si uvědomit, že i další regiony představují pro globální stabilitu značné hrozby. Nedávný článek z Yahoo News odkazuje na studii, která naznačuje překvapivou 50% pravděpodobnost vypuknutí velkého konfliktu v blízké budoucnosti. Tato potenciální válka by přitom nebyla jen regionální potyčkou, ale konfliktem, do kterého by se mohly zapojit globální velmoci, jako jsou USA, Čína a Rusko.

Uváděných důvodů je hned několik. Územní spory, zejména v oblastech, jako je Jihočínské moře, Tchaj-wan a napjatá rusko-ukrajinská hranice. Tyto spory se přitom netýkají pouze území, ale jsou provázány s otázkami národní hrdosti, historických nároků a strategických výhod. Ekonomické napětí, které ještě zhoršují obchodní války, sankce a konkurenční zájmy na světových trzích, pak dále zatěžuje diplomatické vztahy.

Navíc se zdá, že samotná struktura mezinárodního řádu, postavená na desetiletích diplomacie a vzájemných dohod, se drolí. Klíčové mezinárodní smlouvy, které byly kdysi považovány za pilíře globální stability, jsou zpochybňovány nebo přímo opouštěny. K této erozi přispívá i oživení nacionalistických nálad v mnoha zemích, kde domácí politické programy upřednostňují národní zájmy před globální spoluprací. Taková atmosféra jen zvyšuje riziko nedorozumění, chybných odhadů a nakonec i konfliktů.

Nějaké dobré zprávy závěrem?

Analýza Blízkého východu z historické perspektivy od Jingyi Ma nabízí poněkud odlišný pohled, který se rozchází s obecně rozšířeným přesvědčením o potenciálu regionu rozpoutat globální konflikt. Ma se noří hluboko do historických spletitostí a geopolitické dynamiky Blízkého východu a uvědomuje si nepopiratelný potenciál konfliktu v tomto regionu. Jeho analýza však tvrdí, že šance, že se tyto konflikty rozšíří a vyvolají celosvětovou válku, jsou poměrně malé.

Místo toho autorovy postřehy naznačují, že je na Blízkém východě vzhledem k jeho složité sociálně-politické krajině a dlouhodobému soupeření pravděpodobnější série lokálních střetů nebo válek – možná podobných současnému konfliktu. Tyto konflikty, ačkoli jsou nepochybně významné a znepokojivé, mohou zůstat omezeny na hranice regionu, aniž by vtáhly globální velmoci do větší, katastrofičtější konfrontace.

Tento pohled, založený na historické analýze a hlubokém pochopení regionální dynamiky, nabízí naději v jinak napjatém globálním scénáři. Naznačuje, že i když se Blízký východ bude pravděpodobně nadále potýkat s vnitřními problémy a regionálními spory, svět by mohl být ušetřen hrůz dalšího všeobjímajícího globálního konfliktu.

Závěrem lze říci, že možnost třetí světové války nelze zcela odmítnout. Současné geopolitické napětí spolu s rozvojem válečných technologií činí z vyhlídky na globální konflikt skutečnou obavu. Poučení z minulosti a katastrofické důsledky jaderné války by však mohly státy odradit od toho, aby se touto cestou vydaly. Je nezbytné, aby světoví lídři upřednostňovali diplomacii, dialog a mezinárodní spolupráci. Sázky jsou příliš vysoké a náklady na globální válku v moderní době si lidstvo nemůže dovolit.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz