Hlavní obsah
Lidé a společnost

Za hranice Nobelovy ceny: Hrdinská snaha Marie Curie za první světové války, která ji stála život

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wikimedia Commons / Volné dílo
10. 11. 12:30

Seznamte se s málo vyprávěným příběhem mobilních rentgenů Marie Curie na frontách první světové války. Rentgenové jednotky dvojnásobné držitelky Nobelovy ceny zachránily během první světové války miliony lidí.

Článek

Marie Curie je všeobecně známá díky své práci, za kterou získala Nobelovu cenu za fyziku v roce 1903 i chemii v roce 1911. Byla první ženou, která Nobelovu cenu obdržela a také první osobou (mužem či ženou), které byly uděleny dvě Nobelovy ceny.

Byla oceněna za podíl na objevení radia a polonia a průkopnický výzkum radioaktivity – termínu, který sama vymyslela. Její přínos však zdaleka přesahuje rámec jejích vědeckých úspěchů. Během první světové války se Curieová na základě svých odborných znalostí a soucitu vydala na humanitární misi, která se nesmazatelně zapsala do dějin medicíny.

Když v roce 1914 vypukla válka, Curieová si uvědomila, že rentgenové paprsky mohou přinést revoluci do medicíny na bojišti, protože umožní lékařům vidět kulky, šrapnely a zlomené kosti uvnitř těl vojáků. Stávající rentgenová zařízení však byla pro válečné podmínky příliš objemná a imobilní. Curieová vynalezla přenosné rentgenové přístroje nazvané „petites Curies“ neboli „malé Curie“, které bylo možné provozovat v blízkosti bojové fronty.

Sama Curieová tyto mobilní jednotky spolu s vlastním rentgenovým vozidlem vozila na frontu a učila zdravotníky a dobrovolníky, jak je používat. Její úsilí se však neomezovalo pouze na technologii – ve Francii a Belgii založila také 200 radiologických jednotek, které podle odhadů do konce války ošetřily více než milion zraněných vojáků.

Kromě vědeckých a lékařských zásahů se válečné úsilí Curieové vyznačovalo i její osobní statečností. Často riskovala vlastní bezpečnost, aby vojákům přinesla své vybavení, které jim zachraňovalo život. Navzdory vystavení vysoké úrovni radiace, která nakonec přispěla k její smrti, Curieová nikdy neztratila odhodlání.

Úsilí Marie Curie během první světové války rozšířilo její odkaz daleko za hranice jejích monumentálních vědeckých úspěchů

V době, kdy se svět zmítal ve válečném konfliktu, se Curieové bezkonkurenční humanitární oddanost vyrovnala jejímu brilantnímu výzkumu. Využila své hluboké znalosti radiologie k řešení bezprostředních potřeb válkou zmítané Evropy a zaměřila se na zmírnění utrpení nesčetných vojáků a civilistů.

Její geniální řešení, které přineslo přenosné rentgenové přístroje na bojiště, bylo více než jen inovací – bylo to světlo naděje během ničivé války. Petites Curies se staly klíčovým nástrojem pro včasné ošetření zranění, snížení počtu infekcí a komplikací způsobených zraněními na bojišti.

Ještě inspirativnější je osobní oběť, kterou Curieová podstoupila, když se bez váhání vystavila škodlivému záření, aby zachránila životy ostatních. Její odvážné činy ztělesňují podstatu sklonu lidského ducha k empatii, péči a neúnavné snaze o zlepšování lidských podmínek.

Válečné zásluhy Marie Curie jsou dnes významnou reminiscencí toho, jak mohou vědecké poznatky ve spojení se srdcem oddaným službě vytvořit cestu k humanitárnímu pokroku, který rezonuje po celé věky. Petites Curies nejenže zachránily nespočet životů, ale také posunuly vpřed obor radiologie. Její práce navíc vydláždila cestu ženám ve vědě a medicíně a dokázala, že jejich přínos je neocenitelný jak v době míru, tak ve válce. Její příběh není jen příběhem vědkyně, ale také humanitární pracovnice, která využila svůj intelekt pro větší dobro lidstva.

Zdroje informací:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Marie Curie-Skłodowská

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz