Hlavní obsah
Lidé a společnost

Španělsko vyzývá: Přestaňte prodávat dehonestující halloweenské kostýmy „sexy zdravotní sestry“

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Petr Janaš, Deeply AI, ilustrační kresba
31. 10. 14:47

Španělská Rada pro všeobecné ošetřovatelství nedávno vyzvala maloobchodníky, aby přestali prodávat halloweenské kostýmy, které zobrazují zdravotní sestry jako sexy nebo násilnické postavy. Rada tvrdí, že tato oblečení udržuje negativní stereotypy.

Článek

Rada pro ošetřovatelství, která zastupuje více než 330 000 zdravotních sester ve Španělsku, tvrdí, že tyto kostýmy nemají v moderní a rovnostářské společnosti místo. Kritizuje zejména kostýmy, které sexualizují obraz zdravotních sester, nebo je zobrazují jako „zombíky“ nebo „vrahy“. Rada tvrdí, že tato oblečení udržuje negativní stereotypy o profesi a spojuje smrt s prací, která je primárně o péči.

„V době, kdy se lidé připravují na oslavu Halloweenu a svátku Všech svatých, Rada generálních sester lituje, že se množí kostýmy, které mají urážlivé a ponižující konotace, pokud jde o profesi,“ uvedla rada v prohlášení. Rada také zmiňuje, že tyto kostýmy paradoxně spojují smrt a vraždu s profesionály, jejichž primárním úkolem je péče o pacienty. Prezident rady, Florentino Pérez Raya, zdůraznil, že tyto kostýmy poškozují veřejný obraz profese, která vyžaduje vysoké akademické kvalifikace a je klíčovým pilířem kvalitní zdravotní péče.

Rada také zdůrazňuje důležitost rodičů při řešení těchto škodlivých představ o profesi zdravotní sestry. Viceprezidentka rady, Raquel Rodríguez Llanosová, vyzvala rodiče, aby neoblékali své děti do kostýmů, které jsou pro profesi urážlivé, a tím normalizovali tyto stereotypy. Tato výzva následuje po podobné žádosti, kterou vydaly zdravotní sestry v Kanadě v loňském roce. V ní uvedly, že „erotika profese“ těmito kostýmy je jak sociálně, tak profesionálně nepřijatelná.

Tato výzva je součástí širšího diskurzu o způsobu, jakým jsou ženy a různé profese zobrazovány v populární kultuře. Otázka zůstává, zda se maloobchodníci a výrobci kostýmů uvolí tlaku a přestanou prodávat tyto kostýmy, které jsou považovány za urážlivé a škodlivé.

Výzva španělské Rady pro všeobecné ošetřovatelství jasně odráží globalizující se trend odmítání negativních stereotypů v populární kultuře. Skutečnost, že zdravotní sestry jsou často zobrazovány jako sexy nebo násilnické postavy, je zjevným příkladem těchto škodlivých stereotypů.

Prací zdravotních sester je péče o pacienty a zajišťování jejich zdraví a bezpečí. Jejich role je zásadní pro fungování zdravotnického systému a vyžaduje vysoké profesionální kvalifikace. Zobrazování zdravotních sestřiček jako sexy a násilných postav je nejen urážlivé, ale také zkreslené a nepřesné. Toto zobrazování nerespektuje skutečnou povahu jejich práce a zároveň zpochybňuje jejich odbornost a kompetence.

Kritika těchto kostýmů je součástí širší debaty o zobrazování žen a různých profesí v populární kultuře. Mnohé profesionální skupiny a feministické organizace upozorňují na to, jak jsou ženy a různé profese často zobrazovány jako objekty sexuální touhy nebo násilí, což je jak sociálně, tak profesionálně nepřijatelné.

Rodiče hrají klíčovou roli při formování názorů a hodnot svých dětí. Je důležité, aby byli informováni a vědomi těchto stereotypů a jejich negativních dopadů, a abychom je povzbudili k tomu, aby své děti neoblékali do těchto kostýmů.

Na druhé straně je důležité si uvědomit, že Halloween je také svátkem fantazie a zábavy. Mnozí lidé si myslí, že je nezbytné respektovat kreativitu a volný výběr jednotlivců. Otázka je tedy, jak najít rovnováhu mezi respektem k profesím a svobodou projevu a tvořivosti.

Je také důležité zmínit, že výrobcům a maloobchodníkům by mělo být také nařízeno, aby respektovali etické normy a nevytvářeli nebo neprodávali produkty, které podporují negativní stereotypy. Je také nezbytné, aby byli v tomto úsilí podporováni a nebyli tlačeni k produkci a prodeji takových výrobků kvůli zisku.

V konečném důsledku je tato výzva důkazem toho, jak je důležité respektovat profese a lidí, kteří je provozují. Je to také výzva k tomu, aby se všichni zapojili do diskuse o tom, jak by měla být tato profese a ženy obecně zobrazovány v populární kultuře.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz