Hlavní obsah
Aktuální dění

Za olověné broky hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. EU už nechce žádné jedy v mokřadech

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: licence Canva
7. 9. 11:18

Olověné broky, běžně používané pro lov vodních ptáků a dravců, se ukázaly jako značně škodlivé pro vodní a mokřadní ekosystémy. Jakmile se dostanou do vody, olovo se rozpouští a způsobuje škodu, včetně smrtelných účinků u ptáků, kteří olovo pozřou.

Článek

Ptáci jsou zvláště náchylní k otravě olovem, protože je často zasahují při hledání potravy v mokřadech. Olovo se navíc může hromadit v potravním řetězci, což může vést k dalším škodlivým účinkům v ekosystému.

Od 15. 2. 2023 platí v členských státech nařízení Evropské komise č. 2021/57 z 25. 1. 2021 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny pro snazší praktické uplatňování nařízení Komise myslivci připravilo mapu mokřadů včetně nařízením chráněného sto metrů širokého pásu kolem nich.

Nařízení Komise zakazuje ve vzdálenosti do 100 metrů od mokřadů a v nich samotných – vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova tedy broků, vyjádřeného jako kov, rovna nebo vyšší než 1 % hm. rovna nebo vyšší než 1 % hmotnosti. Nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu. Podle nařízení Komise se za mokřad považuje území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů.

Evropská komise k aplikaci nařízení a použitého pojmu mokřad zároveň deklarovala, že je nezbytné vycházet z cílů právní úpravy, kterým je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky olova, zejména ochrana ptáků. Toto evropské nařízení je krokem správným směrem k ochraně našich vodních a mokřadních ekosystémů a k omezení vlivu olova na naši divokou zvěř. Je to také výzva pro myslivce a střelce, aby přehodnotili své praktiky a přešli na alternativy k olověným brokům.

Jednou z těchto alternativ jsou ocelové broky, které, i když nejsou tak těžké jako olověné, mají srovnatelnou účinnost a jsou mnohem bezpečnější pro životní prostředí. Další možností jsou broky vyrobené z dalších netoxických materiálů, jako je bismut nebo wolfram. Význam tohoto nařízení je jasný: ochrana našich ekosystémů a divoké zvěře je základním kamenem udržitelné myslivosti a střelby. A to je zodpovědnost, kterou bychom měli všichni sdílet.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz