Hlavní obsah
Aktuální dění

Pan farář rozkopal dětem dýně. „Omluvným“ dopisem tomu nasadil korunu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: pexels.com
21. 10. 13:19

Dětem z obce Kurdějov na Břeclavsku zbyly oči pro pláč. V rámci tradičního „dýňování“ vyřezaly dýně a vystavili je v parku. Druhý den byly rozšlapané a to se opakovalo dokonce dvakrát. Místo neznámého vandala se k činu přihlásil místní farář.

Článek

Velice nepříjemnou událost museli řešit obyvatelé obce Kurdějov na Břeclavsku. V neděli proběhl v Kurdějově lampionový průvod a tradiční akce s názvem dýňování. Děti vydlabaly a ozdobily dýně a vystavily je v parku naproti místnímu kostelu. Po příjemných chvílích, strávených na veselé akci, je v pondělí ráno čekalo nemilé překvapení. Když chtěly děti druhý den ráno vyměnit v dýních svíčku, zjistily, že dýně jsou zničené, rozkopané a rozšlapané.

Dětský pláč nenechal chladným místního podnikatele, který zakoupil dalších dvacet dýní a věnoval je dětem ke zhotovení výstavky nové. Děti vydlabaly další dýně, vystavily je opět v parku naproti kostela a druhý den se obyvatelé nestačili divit - dýně byly rozkopané a rozmašírované znovu. Zprvu se myslelo, že se jedná o dílo neznámého vandala a obec o tomto řádění informovala na svých facebookových stránkách. Pak ale pak někoho napadlo konfrontovat místního faráře Jaromíra Smejkala. Kněz se k nepochopitelnému činu přiznal.

Náboženský zápal místního kněze pobouřil naprosto všechny. Na prostou otázku, proč něco takového udělal, navíc dětem, které na vyřezávání dýní pracovaly s radostí celé dny, odpověděl, že považoval vyřezávané dýně za symboly satanismu. Spatřoval v nich americký Halloween, který se podle jeho názoru zrodil ve zpohanštělém světě jako protiváha našich Dušiček a dýně považuje za symbol Satana. Jednáním samozvaného exorcisty se musela zabývat také brněnská diecéze.

S farářem jsem hovořil a upozornil ho na nevhodnost jeho chování. Záležitost budeme řešit. Jeho chování je z mého pohledu neadekvátní. Nešťastná situace v Kurdějově mě mrzí, což jsem vyjádřil i písemnou omluvou adresovanou starostovi a zástupcům obce. S podobným jednáním jsme se nesetkali u žádného z našich kněží.
Pavel Kafka, generální vikář brněnské diecéze

Sám generální vikář přiznává, že na vyřezávání dýní v říjnu nevidí nic satanistického. Vnímá to jako zahraniční lidovou tradici, která je součástí různých výtvarných dílen rodičů s dětmi i školních kolektivů. Faráře Smejkala si si vedení diecéze předvolalo k vysvětlení.

Farář Jaromír Smejkal se k celé záležitosti vyjádřil v dopise, který zaslal starostovi obce. Obec dopis uveřejnila na svých stránkách, kde musela vypnout komentáře, nicméně se zachovala k horlivému páterovi férově a zveřejnila dopis celý. A tento dopis stojí za to.

„Tento týden se v naší obci událo něco nečekaného, co zaskočilo nebo i zranilo druhé.“ začíná svůj „omluvný“ dopis samozvaný ničitel satanistických dýní. „Určití občané mě „den po té“ slovně inzultovali a zasypali svými emocionálními argumenty a obvinili mě ze zla pro můj čin, který vyvolal nezamýšlené následky,“ pokračuje v elaborátu páter Smejkal.

Po tomto úvodu se snaží o svou obhajobu: „Předesílám, že všichni jsme jen lidé chybující a omylní a pro nedostatek informací a vhledu do skutečností, které jsme součástí, můžeme svou reakcí vyvolat u jiného nelibost a zranění.“

Dopis dále pokračuje zmateným výkladem o kolizi dvou světů - náboženského a světanázorového. Páter se dále rozčiluje nad úpadkem znalosti křesťanství a života v katolické víře. Následuje obhajoba samotného rozkopání výtvorů, které děti nadšeně samy s pečlivostí vyrobily a vystavily, aniž by kohokoli napadlo, že je zničí právě muž víry.

„Věřím, že nikoho z občanů, kteří před naším svatostánkem umístili „symboly duchů a zla“, nechtěl vyjádřit pohrdání nad vším, co je katolíkům svaté. Jednali v nevědomosti a tak NIKOHO NEVINÍM. Omluvný dopis se stává dopisem obviňujícím. Nicméně se farář alespoň snažil o omluvu po svém způsobu:

„Neměl jsem žádné ponětí o tom, že se koná akce s dětmi a při vyjití z fary, v neděli večer, jsem uviděl před naším posvátným územím umístěné četné symboly satanistického svátku Halowin“ (psáno doslova takto). Neměl by ale místní pastýř vědět o tom, co se v obci děje? Dýňování bylo avizováno týdny dopředu pomocí vylepených plakátků v obci, i prostřednictvím sociálních sítí. Likvidátor satanistické zeleniny se v „omluvném“ dopise dále soustřeďuje na děti a na svou lásku k nim.

„Jednal jsem podle své víry a povinností být OTCEM a OCHRÁNCEM svěřených dětí, „duší“ a symboly satana odstranil. Až druhý den jsem se dozvěděl, že šlo o obecní akci a výtvory dětí. Kdybych to věděl, zvážil bych okolnost jednat proti ZLU rozhodně a radikálně.“ Asi nikdo nechápe, že si skutečně nevšiml, že se jedná o dětské výtvory, neuměle, ale s nadšením vydlabané a vystavené.

Smejkal neopomenul zmínit city dětí, což ho svým způsobem ctí: „Zvážil bych okolnost, že se také dotýkám citů bližních, zvláště dětí a tomu bych přizpůsobil vnější projev svého činu.“ Pravděpodobně by dýně nerozšlapal, ale zapálil? Nebo zakopal vedle hřbitovní zdi jako sebevraha v nevysvěceném hrobě?

„Netěší mě nikoho zraňovat, zvláště děti, a proto se omlouvám.“ zní další věta. A následuje obhajoba činu. „Zkuste se zamyslet nad tím, že je mou povinností je chránit jako autorita a kněz děti a rodiny před skrytým zlem, a to hlavně, když si škodu, kterou sami sobě působí, nemusí uvědomovat a proto jsou ještě více zlem ohroženy.“

Na závěr svého vysvětlujícího dopisu si páter dovolil citovat jednu farnici, která mu za čin děkovala. „Když se bude mé dítě snažit dát si venku do pusy něco špatného, vytrhnu mu to z rukou či úst a zničím, abych je ochránila, přestože se rozpláče, bude ho to bolet. A teprve poté se mu to budu snažit vysvětlit.“

Toto dle svého vyjádření považuje Jaromír Smejkal za správné jednání autority zdravé, která má k dítěti opravdovou lásku. Přeneseně řečeno - rozšlapal jsem dětem dýně a to dokonce dvakrát, protože jsou satanistické a chráním je proti zlu i za cenu toho, že se rozbrečí a budou zklamány. Ale však ony to jednou pochopí, že jsem to s nimi myslel dobře.

Nemyslím si, že po tomto vandalském činu to ještě někdo někdy bude myslet dobře právě s panem farářem. Vedení obce vydalo pokyn, aby se při příštím dýňování výstavka dětských výtvorů přesunula jinam. Asi aby pana faráře nedráždila. Otázkou je, zda si páter svou rozšlapávací misi proti ďáblu nezopakuje i za rok.

Vyřezávání dýní totiž nemá ve skutečnosti s uctíváním satana nic společného. Jde o keltský svátek, jehož historie začala už před narozením Ježíše a jde o uctívání končícího léta a začátku zimy. Zároveň šlo o oslavu keltského Nového roku. Co nejstrašidelnější obličej na dýni, tím lépe - má odhánět zlé duchy. (více zde: Halloween – Wikipedie (wikipedia.org))

Neměl by toto všechno pan farář vědět? Zřejmě ne. Rozhodl se ochránit dětské duše před satanem zničením jejich výtvorů. Je otázkou, zdali je to člověk na svém místě a zda je zcela duševně zdráv. Ale toto budeme muset ponechat na rozhodnutí vyšší instance.

zdroje:

Obec Kurdějov - Facebook

Stránky obce Kurdějov

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz