Hlavní obsah
Počítače a elektronika

Hodnota zlata v mobilech nedosahuje ani poloviny ceny půllitrového piva

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Remobil z.s.

Právě desky plošných spojů obsahují mimo jiné zlato

28. 7. 15:29

Mobily jsou malým, ale nepostradatelným zařízením. Jak s nimi naložit, když se rozbijí? Proč se mobily sbírají? A dá se na jejich sběru zbohatnout?

Článek

Neziskový sběr nepotřebných, použitých a v drtivé většině nefunkčních mobilních telefonů probíhá v rámci projektu REMOBIL již více než 6 let. Možná čtenáře hned v úvodu článku napadne, proč je projekt zabývající se sběrem odpadních mobilů neziskový, když média stále dokola opakují, že mobily jsou plné zlata, stříbra nebo palladia. Tedy kovů, jejichž ekonomická hodnota je opravdu vysoká. Pravdou je, že relativní koncentrace např. zlata je v deskách plošných spojů asi 60× vyšší než v primární zlatonosné hornině. Nicméně absolutní koncentrace zlata v jednom mobilu je opravdu mizivá. Jsou to milióntiny z kilogramu, zhruba 20-40 mg. Toto množství má teoretickou hodnotu okolo 20 Kč, ovšem bez započtení nákladů na sběr, svoz a zpracování. Tedy pokud má někdo v šuplíku svůj „drahocenný“ třeba 10 let starý mobil, jeho cena daná obsahem drahých kovů je o více jak polovinu nižší než průměrná cena půllitru točeného piva. Načež průměrná reálná výkupní cena odpadního mobilu je ještě o něco nižší. Činí pouhých průměrných 16 korun za mobil podle druhu. Problém v případě odpadních mobilních telefonů není ten, že by odpad sám o sobě měl negativní ekonomickou hodnotu, problém je v tom, jak tyto mobily za rozumných nákladů od spotřebitelů sebrat. Náklady na logistiku (sběr a svoz), marketing a zaměstnance bude pravděpodobně vždy vyšší než výnosy z prodaných druhotných surovin. Z pohledu celého procesu zpětného odběru je mobilní telefon odpadem s negativní ekonomickou hodnotou, a proto není smyslem projektu REMOBIL zisk, ale ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace starých mobilů.

Přesto, že mobilní telefon je nejprodávanějším elektrozařízením v České republice, z pohledu sběru a plnění evropských, potažmo národních cílů, jde o zcela nezajímavý výrobek. V České republice je ročně prodáno něco méně než 200 tisíc tun nových elektrozařízení, z čehož prodej mobilních telefonů tvoří asi 0,15 % hmotnostních. Cíl sběru, který je v současné době 65 % hmotnostních z množství elektrozařízení uvedených na trh, sběrem nepotřebných mobilních telefonů nijak nezvýšíme.

Projekt REMOBIL je provozován neziskovým spolkem REMOBIL, z.s. a jeho provoz financován kolektivním systémem sběru a recyklace elektroodpadu ASEKOL. Hlavním cílem je zvýšit procento zpětně odebraných mobilních telefonů, přičemž se REMOBIL snaží vzdělávat spotřebitele, firmy i obce a motivovat je k odevzdání nepotřebného mobilu k recyklaci. Do projektu REMOBIL se může zapojit kdokoliv a kdykoliv.

Proč odevzdat svůj starý mobil k recyklaci?

1. První motivací je pozitivní environmentální dopad recyklace. Aby si člověk dokázal jednoduše představit environmentální zátěž výroby mobilního telefonu, stačí zmínit jediný fakt. Těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu s sebou nese více než 100 kilogramů odpadního materiálu. A recyklací materiálů v mobilním telefonu (vzácné kovy, železo, plast, sklo) dochází k významné úspoře – zejména není potřeba materiál znovu vytěžit. Mobilní telefony také obsahují množství nebezpečných materiálů, které se odbornou recyklací odstraní či recyklují a tím nedochází ke škodlivým emisím.

2. Druhou motivací je fakt, že REMOBIL spolupracuje s odbornými firmami, které zajišťují demontáž a následné zpracování telefonu a kde zároveň pracují lidé hendikepovaní a na pracovním trhu znevýhodnění.

3. Třetí motivací je charitativní příspěvek 10 Kč za každý mobilní telefon, který projekt věnuje Jedličkově ústavu a školám, Mobilnímu hospici Ondrášek a jiným dobročinným spolkům.

4. Čtvrtou motivací je možnost zúčastnit se soutěže a vyhrát roční rodinné vstupné do Zoo Praha.

Co se stane s vaším mobilem, když se zúčastníte projektu REMOBIL?

REMOBIL třídí sebrané mobily na čtyři kategorie, přičemž první kategorie je mobil, který je funkční a může se pro otestování a pročištění prakticky přeprodat. Takových mobilů se sebere nepatrné množství. Druhou kategorií jsou mobily k opětovnému použití, ovšem je nutné je opravit a oprava se musí ekonomicky vyplatit. Třetí kategorií jsou mobily určené na opětovné použití náhradních dílů a poslední kategorií jsou mobily určené k recyklaci. Mobilů určených k recyklaci je 90%.

Aby mohl být mobil opětovně použit, musí být pečlivě otestován. U každého mobilu se sledují parametry jako nabíjení, volání, audiotest, wi-fi, síla signálu, LCD svítivost, stav baterie, stav krytu, funkčnost tlačítek atd. Každý mobil s operačním systémem určený k opětovnému použití prochází procesem mazání dat, kdy se použije speciální software, který 2× přemaže záznamové zařízení a tím dojde k úplnému a jednoznačnému smazání.

Spolupráce

REMOBIL má ověřený CSR program, kterého se účastní již přes 1200 firem a institucí všech velikostí. V jednoduchosti program funguje tak, že firma nebo instituce kontaktuje REMOBIL, obdrží propagační materiály pro předání zaměstnancům, ti do práce nosí své nepotřebné mobily z domácností. Současně se firma může zbavit vysloužilých firemních mobilů. Na firemní mobily REMOBIL vystaví potvrzení o ekologické likvidaci. Ve finále firma získá certifikát s výslednými přínosy pro životní prostředí a charitu.

REMOBIL nabízí bezplatný sběrný program také pro jednotlivce, obce, školy nebo knihovny v rámci celé ČR. Partnery projektu REMOBIL jsou Asekol, Jedličkův ústav, Mobilní hospic Ondrášek, zoo zahrady, Zásilkovna, T-Mobile. Vzájemná spolupráce tak propojuje enviromentální, charitativní i sociální oblasti.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz