Hlavní obsah
Rodina a děti

Jak zvládnout opravdu zlobivé extravertní děti

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Freepik
21. 10. 13:03

Navazuji na svůj předchozí článek o extravertních dětech a zdravím všechny příznivce typologie osobností dle C. G. Junga. Dnes se podíváme na poslední dva potenciály, Talent a Kreativita.

Článek

Základní rozdíl

Zatímco introverti od nás potřebují pomoci urovnat to, co se jim děje v hlavě. U extravertů můžeme všechny problémy dobře vidět. Jejich boje probíhají vně a my se jich účastníme. Co od nás tedy potřebují extraverti? Pomoct se zvládnutím jejich vnějších projevů a začleněním do společnosti.

Duševní vývoj extraverta je o poznání rychlejší, takže i když můžeme vycházet ze základní čtveřice potenciálů, již okolo druhého roku života musíme extraverty začít dělit do finálních osmi osobností. Potíže s extraverty začínají mezi třetím a čtvrtým rokem života a tam už je patrný odklon k linii druhého a třetího potenciálu. Zlobivé extravertní děti je proto třeba vnímat rovnou ve škále všech osmi extravertních osobností. V minulém článku jsme si popsali potenciály EmpatieRacionalita. Tato čtveřice extravertů je poměrně snadno zvládnutelná, protože všichni dobře rozumí tomu, co jsou jejich povinnosti a v zásadě v nich dřímá ochota se k těmto povinnostem postavit čelem. Nyní se podíváme na zbývající dva potenciály, TalentKreativita.

Extravertní potenciál Talent (osobnost ESTP a ESFP)

Hlučné a bezprostřední děti, které radostně reagují i na cizí lidi, nemají rády omezování v pohybu, nosítka, ohrádky apod. Dělají hluk, bouchají věcmi o sebe, potichu jsou jen když spí, jsou velmi emotivní, v případě vzteku jdou do protiútoku. Zajímají se o své tělo, rády se všude svlékají, nevadí jim zima.

Potenciál Talent se vždy projeví především rychlým motorickým vývojem. Tyto děti lezou i chodí dříve než ostatní. U dítěte s Talentem lze velice snadno rozvinout všechny myslitelné talenty. Může být vrcholovým sportovcem, virtuózem či muzikantem, geniálním malířem nebo expertem všude tam, kde jsou třeba vybroušené smysly (zrak, sluch, chuť, čich, vnímání barev nebo chutí) nebo také pohotovost, rychlé reakce či přesnost. V superlativech bych mohla pokračovat, máme tu ještě poslechovou schopnost osvojit si cizí jazyk. Jak? Máme tu nadsmyslové porozumění druhým. Cit pro estetiku. Je toho prostě hodně. Potenciál Talent je jednoduše zdrojem ohromné energie, kterou je třeba zvládnout.

Abych vám vysvětlila podstatu potenciálu Talent, nejvýstižnější se mi zdá pojem „smlouva s ďáblem“. Klíčovou potřebou Talentu je volnost. To myslím nemusím vysvětlovat nijak. Kdo má doma malý Talent ví dobře, že udržet toto dítě při životě, než dostane trochu rozumu, to je nadlidský úkol. Jsou to děti, které se nebojí, jsou neuvěřitelně aktivní a velice riskují. Zažít věci na vlastní kůži, vidět všechno na vlastní oči, všechno ochutnat a osahat. To jsou metody, kterými se učí. Pokus – omyl a stále znovu, to je jejich strategie a nezdolnost jejich druhé jméno. Do všeho jdou „rovnýma nohama“ a myslí až potom.

V hloubi duše jsou to velice hodné děti, které potřebují především hodně lásky. Velice špatně snáší odloučení, je v nich určitá dětská bezbrannost, mazlivost a obvykle jsou silně fixované na prsa matky. V realitě si však chtějí vše zařídit sami, neočekávají pomoc a i v sebeobsluze jsou napřed.

Temná stránka Talentu. Předně je třeba si ujasnit, že jejich základní frustrace vychází z pocitu omezení a pocit omezení se snadno mění v rebelii. Frustrovaný Talent se nedokáže ovládat a zároveň je i nezvladatelný. Ohromná tvořivá energie se rázem mění v energii agresivní a totálně destruktivní. Další problémy způsobuje bytostná chtivost a tendence k bažení. Pokud malý talent něco chce, tak si nikdo nedokáže ani představit, jak moc to chce. Pokud to má na dosah, rozhodně toho chce mít co nejvíc. Neuvědomuje si vlastní limity, neumí respektovat osobní hranice jiných lidí. Velmi snadno se dostává na hranici etického chování a později v životě mívá potíže i se zákony.

Pro rozvoj Talentu a jeho pohodu, je třeba zajistit bezpečné a velmi podnětné prostředí. Již zhruba ve věku dvou let je pro něj ideálním světem například prostor hudební, taneční nebo sportovní školy, či jazykově pestrý kolektiv vrstevníků. V takovém světě se jeho talenty rozvíjejí extrémní rychlostí, zejména, pokud se vše může učit vlastním tempem, bez přímých intervencí autorit. Mimořádně podnětným prostředím je pro něj les. Talenty to do lesa táhne i v dospělosti. Zeptejte se jich. Okolní podněty malého Talenta doslova bombardují, má problém udržet pozornost, zejména u činností, které ho nezaujali. V případě Talentu je třeba veškerá pravidla omezit na minimum a zavádět postupně. Věřte mi, že malý talent se opravdu snaží vyhovět požadavkům svých rodičů, ale je to pro něj obzvlášť těžké. Vnímá svět v tolika detailech, že každá situace se mu zdá nová. Proto má potíže aplikovat pravidla, která platila (z jeho pohledu) v úplně jiné situaci. Své rodiče miluje nadevše a jejich nespokojenost ho hluboce trápí. Jestliže se nudí a má pocit omezení a neúspěchu, je zle. Ještě se k tomu vrátíme.

Extravertní potenciál Kreativita (osobnost ENTP a ENFP)

Děti pozorovatelé, převážně optimisté, nemají však velkou potřebu komunikovat. Od narození totiž viditelně preferují neverbální složku komunikace. Některé si vystačí pouze s pozorováním lidí. Nebaví je ponechávat věci jaké jsou. Později neumí zůstat v klidu, nechtějí sedět v sedačce, odbíhají od stolu, nezajímavé je pro ně sezení na nočníku, vše zvládají jen za předpokladu, že při tom mohou dělat i něco zajímavého. Záležitosti jejich těla jsou pro ně na chvostu zájmu, dlouho jim trvá, než si své potřeby začnou plně uvědomovat (ani v dospělosti nevnímají chlad, hlad, žízeň apod.). Jinak mohou být i velmi aktivní, vyhledávat až nebezpečné zážitky, mají velkou odvahu, ale neriskují bezhlavě, většinou se jim nic nestane.

Základní předností Potenciálu Kreativita je schopnost „dosahovat vlastních cílů prostřednictvím druhých“. To znamená, že Kreativita v sobě nese manažerské dovednosti všeho druhu. Typická je také velká odvaha a pohotové verbální reakce, jinými slovy určitá drzost na počátku, která však vyspívá do schopnosti dělat ten nejlepší dojem, být v kolektivu oblíbený a ostatní bavit. Tyto děti jsou v zásadě velice milé, protože jim záleží na tom, aby byly oblíbené. Jsou temperamentní a velice ctižádostivé. Mohou být i vstřícné, ale nikdy ne tolik, jako Empatici. Kreativita se totiž nepřizpůsobí a zásadně nedělá nic nezištného.

Klíčovou potřebou Kreativity je obdiv. Tato potřeba táhne Kreativce neustále mezi lidi. Kreativita obdivuje, má své idoly a je silně orientovaná na vnějškovitost. Kreativcům prostě záleží na tom, aby vypadaly skvěle, chtějí zaujmout pozornost, být „IN“, chtějí žít v krásném prostředí a mají neuvěřitelný cit pro trendy.

Temná stránka Kreativity. Základní frustrace Kreativity vychází z pocitu odmítnutí a pocit odmítnutí se rychle mění v nezvladatelný příval emocí. Dítě křičí, válí se po zemi a domáhá se splnění určitého požadavku. Může být agresivní verbálně i fyzicky. Neuklidní se, dokud nebude po jeho, nebo pokud se vám nepodaří odvést jeho pozornost k něčemu zajímavějšímu a lépe dostupnému. Temná stránka kreativity nikdy neustupuje a za všech okolností se cítí být v právu. Na rozdíl od Empatiků se Kreativita neobává narušení vzájemných vztahů, proto má potíže s omluvami, které prožívá jako osobní prohru. Potenciál Kreativity v sobě skrývá mnoho protikladů a prožívá silná vnitřní dilemata. Pokud se jeho výchova zvrhne v boj o moc, je to opravdu velice složité téma, na které zde bohužel není prostor.

Přesto chci zmínit ještě něco velice důležitého. Moderní technologie prokazatelně devastují klíčový potenciál Kreativity. Navzdory tomu, jsou právě mobilní telefony a počítače pro tyto děti nesmírně přitažlivé. Virtuální realita nabízí neustále nové možnosti a zážitky, kterým reálný svět nemůže konkurovat. Rodiče často přehlížejí skutečnost, že rozvoj jejich dítěte pomocí moderních technologií je pouze zdánlivý a neuvědomují si, jak rychle se u něj vyvíjí závislost. Naopak motorický, intelektuální a sociální rozvoj trpí. Z Kreativce, který je normálně plný pozitivní energie, se najednou stává líný povaleč, který působí otráveným dojmem a vyjadřuje neustálé výčitky vůči svému okolí. Jeho sebeúcta trpí, ztrácí vnitřní jistotu, propadá negativismu a cítí se ztracen ve svém vlastním životě.

Základní potíže s Talentem a Kreativitou

Dobrá zpráva je, že tyto děti jsou v zásadě milé a snaží se s okolím vycházet dobře. I přes to se rodiče snadno dostávají do války s přirozeností Talentu nebo Kreativity. Není pro ně přijatelné, že dítě neuznává pravidla, neustále testuje hranice a jejich trpělivost. Oba tyto potenciály mají potíže s převzetím odpovědnosti za vlastní život a každý se (svým způsobem) snaží ovládnout lidi ve svém okolí. Svalovat odpovědnost za vlastní problémy na ostatní je jejich způsob pomsty a vyvolávání pocitu viny, jejich nejsilnější zbraň. Jejich prioritou je zábava a okamžité uspokojování vlastních potřeb.

Jsou-li tyto děti frustrované, potřebují uklidňovat své afekty. V první řadě sahají po sladkostech a pochutinách, později snadno propadají závislostem. Agresivitu považují za legitimní prostředek k uspokojování potřeb (především Svobody nebo Obdivu, jak jsme si už řekli). Nikdy nejsou spokojené s tím, co mají a silná závist je žene stále kupředu. Ve svém okolí vytvářejí neklid, aby ostatní vyprovokovali k akci. Potřebují pozornost, pokud není pozitivní, spokojí se i s tou negativní. Důležité je, že se něco děje. Jejich vnitřní svět je čím dál prázdnější a neuspokojivější. Své vlastní potřeby nedokáží odložit a pocit křivdy v nich neúměrně narůstá. Můžeme pozorovat sklon k extrému, falešnou pýchu a silné podprahové požadavky ve smyslu „ještě mi něco dlužíš“. Jejich představa osobě i o druhých bývá nerealistická a jejich identita postrádá stabilitu. Nápadné je u těchto dětí časté střídání nálad.

Co tím vším chci říci? Že s Talentem a Kreativitou je třeba zůstat na pozitivní vlně. Tyto dva potenciály nemůžete odbývat. Potřebují důslednou, ale přívětivou výchovu. Potřebují rodiče, kteří se nenechají vydráždit a nebudou reagovat na jejich provokace. I když nový přístup nebude mít okamžitě výsledky, je třeba vytrvat. Klíčová změna nastane, když dítě opravdu uvěří, že je milováno, i když se cítí nespokojené. Tento nový pocit časem pozitivně ovlivní jeho chování. Někdy pomáhá zapracovat na tom, aby dítě pochopilo, že všichni lidé jsou rovnocenní a všichni mají právo na lásku. Schopnost přijímat lásku je podmíněna tím, že se dokážeme smířit sami se sebou. Uzdravení a vnitřní harmonie se dostaví, pokud vnímáme jako samozřejmost, že jsme vždy dost dobří i když jiní mohou mít například výhodnější podmínky nebo i schopnosti v dané oblasti. Teprve potom je možné být spokojen se svými osobními výsledky a převzít odpovědnost za vlastní život.

Talent - osobnost ESTP – na druhém schodu se vynoří introvertní potenciál Koumáka se svojí klíčovou potřebou Uznání. Na třetím schodu pak temná stránka Empatie.

Talent - osobnost ESFP – na druhém schodu se vynoří introvertní potenciál Snílka se svojí klíčovou potřebou Bezpodmínečného přijetí. Na třetím schodu pak temná stránka Racionality.

Kreativita - osobnost ENTP – na druhém schodu se vynoří introvertní potenciál Koumáka se svojí klíčovou potřebou Uznání. Na třetím schodu pak temná stránka Empatie.

Kreativita - osobnost ENFP – na druhém schodu se vynoří introvertní potenciál Snílka se svojí klíčovou potřebou Bezpodmínečného přijetí. Na třetím schodu pak temná stránka Racionality.

Oklikou na začátek

Extraverti nám působí potíže tím, jak zlobí. Účelem tohoto článku je ukázat, jaké strategie volí a co se za nimi skrývá. Pro úplnost si tedy ukážeme dva příklady dítěte, které se poněkud vymklo.

Racionál – osobnost ESTJ. Dominantní dítě, kterému se nedostalo Respektu. Začne být neústupné ve svých požadavcích, bude si často připadat ve vleku událostí a začne bojkotovat zejména odchody. Situace bude gradovat na hranici možného. Ve věku tří let se vynoří Šikula a dítě bude citlivé na spolehlivé domácí prostředí. Co se řekne, to musí platit. Jakmile v jeho životě převažuje nejistota a improvizace ze strany rodičů, nastoupí třetí potenciál Kreativita. Dítě začne manipulovat ostatní s cílem přeci jen dosáhnout svého a začne se mstít tím, že záměrně nebude vyhovovat požadavkům, které jsou na něj kladeny. V kolektivu vrstevníků budou probíhat fyzické potyčky s cílem vybojovat si respekt alespoň tam. Dítě zásadně nebude uznávat autority.

Řešení spočívá v uspokojení potřeby respektu a spolehlivosti. Je třeba se s dítětem dohodnout, co přesně potřebuje, aby se cítilo lépe a mohlo začít plnit své povinnosti, které samo přirozeně plnit chce. Pouze vzdor mu to nedovoluje.

Kreativita – osobnost ENTP. Pohodové dítě, kterému se nedostává obdivné pozornosti. Začne manipulovat ostatní v duchu „rozděl a panuj“. Dítě přirozeně odhalí, jakým způsobem přimět otce nebo matku k poddajnosti a co udělat, aby je poštvalo proti sobě. Ve věku tří let se vynoří Koumák a dítě začne přirozeně klást své potřeby nad zájmy ostatních. Bude zažívat silnou frustraci, pokud se mu nebude dařit dosahovat vlastních cílů. Jeho metody ale nebudou konfrontační, stále chce být především oblíbené. Bude používat spíše metody pasivní agresivity, lži, manipulace a svalování viny na druhé. Svých cílů bude dosahovat i pomocí inscenovaných zdravotních problémů. Ve vztazích bude projevovat dětskou závislost s cílem druhého maximálně vytěžit. Do svých záležitostí bude neustále zapojovat druhé. Bude to mistr čekání na to, kdo se konečně chopí jeho práce. Závist, nuda, prokrastinace a pohrdavá kritika druhých naplní jeho život. Třetí potenciál Empatie mu sice občas dovolí projevit soucit, ale pouze ze zištných důvodů. Může to být doslova dítě dvou tváří. Jeho životní tempo bude velice pomalé a nikdy se nebude cítit připravené převzít odpovědnost za vlastní život.

Tato situace je poměrně těžko řešitelná v situaci, kdy podprahový požadavek dítěte „chci zůstat navždy dítětem“ se setkává s podprahovým požadavkem, alespoň jednoho z rodičů „chci zůstat pro své dítě nepostradatelným“. Ve všech ostatních případech je třeba nasadit pozitivní motivaci s jasným cílem, aby dítě převzalo odpovědnost za svůj život. A dále nezasahovat, pouze projevovat Obdiv a Uznání.

Informace ohledně zdrojů: Článek píšu z hlavy, a přitom pochopitelně používám myšlenky všech autorů, ze kterých čerpám i pro svou vlastní knihu. Jsou to autoři jako: C. G. Jung, Sigmund Freud, Erik H. Erikson, Daniel A. Hughes, Heinz P. Röhr, D. Keirsey a M. Batesová, Mgr. Šárka Míková a další.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz