Hlavní obsah
Psychologie

Žena Vamp, tajemství dokonalé společnice

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Freepik
24. 10. 12:45

Sladké mámení, éterická bytost, pravá žena a sen každého muže. To vše se nám může vybavit pod pojmem „žena Vamp“. Za dokonalou fasádou se ale skrývá cosi málo záviděníhodného. Je to konflikt, kterým se zabýval už Sigmund Freud.

Článek

Od všeho tak akorát, poddajná, ale i dominantní, pozorná, ale i lhostejná. Vždy ženská a dokonale upravená. Kladete si otázku, jak to jen dělá? Chtěly byste se naučit něco z jejího umění? Milé dámy, nebudu vám lhát, je to opravdu těžké, ba možná zcela nemožné. Ženou Vampem se musíte narodit.

Možná vás to překvapí, ale výchozí biologické podmínky pro to má zhruba jedna z deseti narozených dívek. Základem je totiž určitá struktura osobnosti, která se v populaci vyskytuje poměrně často. Pro zrození ženy Vampa jsou však nutné i další podmínky. Jejich naplnění už je zcela individuální, a proto si ani dotyčné dámy neumí ve všem plně konkurovat.

Dokonalost sama

Osobnostní struktura, se kterou se rodíme má odezvu i na hormonální úrovni. Žena Vamp vyhrála v loterii zrození velmi jemné rysy a útlou, drobnou postavu. Tělesná krása v dětském věku budí zvláštní pozornost a formuje podprahový pocit výjimečnosti. Dívka se nemusí nijak zvlášť snažit, aby jí ostatní milovali a prokazovali jí náklonnost. Zvyká si na rozmazlování a rozvíjí vnitřní postoj přehnané náročnosti, spolu s potřebou být za všech okolností středem pozornosti. Opravdová žena Vamp potřebuje velice dominantní matku, proč? Protože dominantní matky ovlivňují hormonální vývoj svých děti. Děje se to velmi běžně a výsledkem jsou ještě jemnější, ženské rysy. Znáte muže, který má velmi jemné rysy, možná nemá ani mnoho vousů na tváři. Znáte? Tak pozor na jeho matku, ale to jsem odbočila. Dominantní matka obvykle po narození dítěte automaticky potlačí vliv otce. Ten je buď zcela nepřítomen, nebo je jeho vliv na dítě minimální. Poslední podmínkou k dokonalosti zrození ženy Vampa je přítomnost staršího bratra. Sami vidíte, že nejde o zvlášť mimořádné podmínky, proto se v naší společnosti žena Vamp vyskytuje relativně běžně.

Vnitřní zbraně

Sigmund Freud a Josef Breuer jako první poznali, že v pozadí „dokonalé ženskosti“ stojí určitý způsob štěpení vědomí. Psychická energie dotyčné se nemůže odreagovat přímo, proto má bytostnou potřebu osobně se angažovat v mezilidských vztazích. Jinými slovy chce být obklopena lidmi, jejichž chování touží manipulovat dle vlastních potřeb, nebo alespoň momentální nálady. Důležité je být vidět, neztrácet vliv a utužovat kontakty. Psychologický výzkum, zvlášť vývojová psychologie, orientovaná na hlubinnou psychologii, nám nabízí několik vysvětlujících modelů. Ukážeme si určité ego obranné mechanismy, kterými je žena Vamp vybavena. Přidržíme se výzkumu Sigmunda a Anny Freudových.

Primitivní idealizace – je to mechanismus, který v zásadě umožňuje navazovat velice úzké vztahy, a přitom si upravovat realitu dle vlastních potřeb. Dotyčná neustále vyhledává osoby, které si může idealizovat, s cílem podílet se na jejich „všemohoucnosti“. Negativní stránky partnera přitom zcela popírá, neboť idealizovaný člověk má především poskytnout ochranu proti zlému světu. Takto navozený vztah lze dlouhodobě udržet pouze za předpokladu vzájemné nedostupnosti. Trvalé soužití s idealizovaným protějškem je vyloučeno. Idealizace totiž probíhá zejména ve vztahu k okolí, partner se vyhřívá na výsluní, protože žena Vamp ho aktivně vychvaluje, kudy chodí. Skutečného ocenění se však partner nedočká. Zprvu nedokáže rozkrýt pravidla hry, ve kterých jeho postava slouží pouze k navyšování vlastní důležitosti a pocitu bezpečí dotyčné.

Jiným obranným mechanismem je Popření. Žena Vamp jednoduše nebere na vědomí nic, co se jí nehodí. Je to skutečně obdivuhodná dovednost, která zcela odstraňuje potíže se špatným svědomím. Žena Vamp si je naprosto vědoma skutečnosti, že to, co si právě myslí a říká, může být v úplném protikladu k tomu, co si myslela a říkala v jiném okamžiku. Vědomí tohoto rozporu jí však v ničem nepřekáží. Tato dovednost jí umožňuje kdykoliv odvést pozornost od nepříjemné reality a zaměřit jí tam, kam sama potřebuje. Objektivní důkazy vehementně popírá a v případě potřeby „ztropí scénu“. Používá argumenty, které se zdají být logické a jako takové jsou i předkládány, ale logické nejsou. Všechna fakta jsou totálně překroucena. Okolí nemá na výběr, dříve nebo později pochopí, že připojit se k divadlu je nejjednodušší cesta, jak mít klid. Žena Vamp tímto způsobem získává věrné stoupence, kteří jí umožňují zcela se povznést nad běžné povinnosti a morální zásady. Za těchto podmínek se pak cítí nedotknutelná, neomylná, morálně na výši a v zásadě mnohem lepší než kdokoliv jiný. Fantazie nahrazuje realitu a mnoho lidí se touto fantazií nechává pohltit.

Dokonalý vzhled

Žena Vamp je velice snadno ovlivnitelná, je to hlavní adresát reklamy, neboť touží po tom, být „trendy“, mít dokonalou vizáž a do svého zevnějšku je ochotná nemálo investovat. Vůči vlastní osobě je nemilosrdně sebekritická. Ukončit muka šminkování a vyčesávání je pro ni velice náročné. Málokdy bývá se svým vzhledem spokojená, neboť její potřeba „líbit se“ je neúměrně vystupňovaná. S přibývajícím věkem stále více trpí vlastním vzezřením, ale celý tento teror se pochopitelně odehrává pouze uvnitř. Na povrch vyplouvá výhradně v podobě „Projektivní identifikace“. To je v podstatě silná potřeba vyhledávat u protějšku právě takové vady, které samu dotyčnou vnitřně trápí. Žena Vamp se vždy snaží vylepšit zevnějšek svého partnera. Ten si to milně vykládá jako pozornost a péči. Ve skutečnosti jde však o podprahovou kritiku a ventilaci vlastní frustrace dotyčné. Pomlouvačná kritika okolních dam je rovněž nemilosrdná, ale velice precizně zaobalená.

Obdivné monology

Mluvit, mluvit, mluvit, to je způsob, jakým si žena Vamp chce ulevit. Neustále se snaží cosi prezentovat, a přitom nejde o dialog. Neutuchající pocit, že neřekla to podstatné, nutí ženu Vampa mluvit hodně, aby jí do toho nikdo nemohl vstoupit. Správný je pouze její nekompromisní názor, o kterém se ostatní snaží přesvědčit. Zásadně jedná na základě postoje, že všechno, co dělá je rozumné a cokoliv říká je rovněž rozumné. Pokud se jí nedaří přesvědčit obecenstvo, „ztropí scénu“. Je prostě temperamentní a velice citlivá. Pochopitelně mluví pouze tam, kde je to vhodné a má příznivé podmínky. Ve všech ostatních případech dává prostor druhým, protože na prvním místě zůstává snaha „být oblíbená“.

Už jsme si řekli, že pravá žena Vamp umí dokonale vyjádřit obdiv. Pochválí maličkost, nezapomene ohodnotit vzhled druhého, každému z přítomných věnuje individuálně svou pozornost. Zářivé úsměvy a líbání na uvítanou a při loučení neberou konce. Její prezentace navozuje pocit štěstí a úspěchu. Obdivem k druhým se žena Vamp netají. Velmi často chválí zejména příslušníky vlastní rodiny. Reálné vztahy s dotyčnými přitom nehrají roli. Celá rodina ženy Vampa je úžasná a každý její člen je úspěšný. Nebyla by to žena Vamp, kdyby nežila v luxusu, obklopena úspěchem a mocí. Obdiv se však rozhodně nikdy netýká bývalých partnerů (pokud jsou naživu) a eventuální partnerky jejího vlastního syna. K tomu má žena Vamp hluboké, přímo niterní důvody, ale to nechme teď stranou.

Dokonalý jedinec

Dostáváme se k tomu, co vás nejspíš zajímá nejvíc. Žena Vamp stojí na špičce evoluce, ve které úspěch znamená zbavit se přítěže. Dokonalý jedinec se dokáže osvobodit od vlastního těla. To se v tomto případě stává nástrojem, se kterým si díky přitažlivosti a kráse může žena Vamp pořídit společenské výhody, případně ho může dle libosti používat k obstarání požitků. Ze svého těla dokázala vytvořit symbol, který odráží její společenské postavení. Vnitřní pocit výjimečnosti ji opravňuje nechat se partnerem rozmazlovat a neustále požadovat dary, jako důkaz jeho lásky. Hledá a zároveň aktivně utváří obraz silného muže, který jí má zajistit ochranu. Takový obraz je pro muže nekonečně atraktivní. Skutečnost, zda muž dostává i něco na oplatků není v tomto případě vůbec relevantní. Hřát se na výsluní obdivu ženy Vampa a být obdarován její náklonností totiž úplně stačí. Muži riskují, aby se ní mohli potají scházet a tím jí imponují. Nedostupnost je totiž její nejsilnější zbraň.

Krátký pohled do budoucnosti.

Už jsme si řekli, že vnitřní utrpení ženy Vampa narůstá s věkem. Jednoho dne proto zatouží po vlastním rodinném krbu. Cítí se přitahována zejména zdánlivou emocionální stabilitou muže, kterou sama tak dramaticky postrádá. Pochopitelně hledá ideálního partnera, který jí má natrvalo zajistit společenské postavení. Jeho povaha, charakter či dosavadní pověst není zvlášť relevantní. Jako partner, přichází v úvahu někdo velice zámožný, kdo však není příliš spokojený se svým vzhledem, a proto naléhavě hledá krásnou ženu, aby svůj nedostatek kompenzoval. Cítí se magicky přitahován zdánlivou citovou hloubkou a temperamentem ženy Vampa. Silná počáteční idealizace dá vzniknout vztahu, ve kterém jde všechno ráz na ráz. Svatbu, je-li možná, ani početí prvního potomka nelze dlouho odkládat. Silně sexualizovaná počáteční fáze vztahu poměrně brzy končí fiaskem. Ukáže se, že zvolený partner vůbec není ideální a ve skutečnosti vlastně nestojí za nic. Muž, který ve vztahu původně zaujímal vůdčí postavení, kapituluje před zběsilým náporem emocionality svého protějšku. Nedokáže přijmout vztah, ve kterém by měl být ovládán a ze všeho nejvíc touží po tom, aby se své partnerky zbavil. To však není vůbec snadné, neboť pouhý náznak odmítnutí startuje dokonalou katastrofu. Křik, výhružky a akty pomsty. Navzdory tomu, že se žena Vamp již nachází ve stavu otevřeného pohrdání a častuje svého partnera výbuchy emocí, náladovostí a nářky, není pro ni myslitelné, aby vztah jen tak ukončila.

Vnitřní boj, který se doposud odehrával pouze za dokonalou fasádou ženy Vampa, se nyní odehrává za zdmi jejího domova. Na veřejnosti však pár nadále působí obzvlášť dokonale. Rozhodujícím krokem je narození dítěte. V takovém případě, je partner okamžitě odstřižen, neboť nastupují dobře známé rodinné vzorce. V každém případě se drama přesune na novou generaci. Obzvlášť dramatická situace nastane, pokud má dcera nebo syn vhodnou osobnostní strukturu. Žena Vamp totiž své děti považuje za majetek a takto s nimi i zachází. Všudypřítomný láskyplný teror nakonec může dítěti zlomit páteř. Matka aktivně řídí každý krok dítěte a potlačuje jeho vlastní identitu. Možnost zasahovat do života svých dospělých dětí jí velice uspokojuje a dělá mnoho proto, aby zůstala pro své děti nepostradatelnou. Nedostatečná emocionální stabilita, touha po moci nad druhými a fixace na konzum, přechází na novou generaci. Kruh se uzavírá.

Konkrétní role tohoto příběhu si můžete obsadit dle libosti. Herce tohoto dramatu najdete v běžném životě i na předních stránkách bulvárních časopisů. Zároveň se omlouvám ženám, pro které může být toto odhalení velice bolestné a doporučují okamžité použití mechanismu popření.

Zdroj: Hysterie-strach z odmítnutí, Heinz-Peter Röhr (Portál 2009) ISBN 978-80-7367-607-0.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz