Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Poslední generace. Znudění blázni, nebo spasitelé?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Robin Erino, www.pexels.com

Aktivisté

12. 11. 14:02

Aktivisté byli v každé době bráni většinou společnosti jako výstřední lidé, kteří mají potřebu upozorňovat především na sebe nebo kteří ostatním komplikují život. Je to opravdu tak jednoduché?

Článek

Aktivista je ze své podstaty člověk, který aktivně bojuje za něco, co považuje za správné, za potřebné, za nutné apod. Jedná se o jeho subjektivní názor, který však považuje za oprávněný a většinou jej prosazuje s cílem zlepšit situaci ve společnosti. Aktivismus se může týkat jakékoliv oblasti lidského života, nejčastěji však bývá politický a v poslední době i genderový a environmentální.

Z historického hlediska byli aktivisté zejména lidé sjednocující se v zemědělských či odborových organizacích. Prosazovali především zlepšování pracovních podmínek, ale i progresi v zemědělství, kde pracovala značná část obyvatelstva.

Jak se společnosti vyvíjejí, vznikla nová témata a nové „problémy“, se kterými se musí společnost vyrovnávat a řešit. Objevily se tak nové skupiny aktivistů, kteří se soustředili více na lidskoprávní otázky, environmentální problematiku, genderovou problematiku, problémy různých menšin atd. Jejich aktivity jsou více či méně výrazné, určitou částí společnosti pozitivně přijímané, jinou částí naopak odmítané, ale většinou nevyvolávají bouřlivé reakce většinové společnosti, maximálně jednotlivců nebo jiných malých skupin se silně odlišným názorem.

Z této novější skupiny aktivistů se však v posledních letech vyčlenila poměrně výrazná frakce radikálních aktivistů, kteří se ve snaze prosadit svá témata a přesvědčení nebojí překračovat i obecně přijímané hranice slušnosti, přijatelnosti a leckdy i zákony. Jsou přesvědčeni, že jejich téma nebo přesvědčení je natolik správné a důležité, že je nadřazené čemukoliv jinému.

Kromě aktivistů, kteří bojují za svá přesvědčení, existují samozřejmě i lidé, kteří se k aktivistům přidávají, ale nebojují ani tolik za toto přesvědčení, jako spíše sami za sebe, neboť se v těchto aktivitách mohou realizovat, využívají možnosti překračování společenských hranic, rádi se předvádí apod. Svým způsobem mohou aktivisty poškodit, neboť pak celá aktivistická skupina může být vnímána jako ta, která chce být jenom vidět a na tématu jako takovém jim až tak nezáleží, ale zároveň pro ně mohou být užiteční, protože zvětšují skupinu a ta tak může působit, že zastupuje výrazněji větší část společnosti.

Jednou z těchto radikálnějších skupin je tzv. Poslední generace. Jejím ideologem je Helge Peukert (*1956), německý ekonom, politolog a profesor na univerzitě. Je také autorem seznamu požadavků na Poslední generaci a stanovuje si tři základní cíle:

  • snížit spotřebu energie na polovinu
  • snížit materiálové toky o 90 %
  • ukončit veškeré využívání půdy

Všech těchto cílů by mělo být dosaženo do pěti let. Detailnější seznam požadavků naleznete např. zde.

Poslední generace často spolupracuje s podobným hnutím zvaným Extinction Rebellion.

Aktivisté Poslední generace pocházejí z různých vrstev, jsou různého věku a různého vzdělání. Hnutí jako takové je v dnešní době již mezinárodní a jejich akce se konají i v naší zemi. Asi nejvíce na sebe strhli pozornost veřejnými pochody za humanizaci magistrály v Praze, pokud se na ně podíváme v nadnárodním měřítku, pak se o nich asi nejvíce píše ve spojení s lepením se k silnicím. Pokud to však někdo považoval za extrém, který se nedá překonat, pak se mýlil. V poslední době o sobě dávají vědět i svými, dle mého názoru vandalskými, činy - znečišťováním veřejných staveb oranžovou barvou, znečišťováním uměleckých děl, poškozováním cizího majetku a někteří členové jsou podezíráni i z pokusu o sabotáž ropovodu Terst-Ingolstadt.

V Německu, a nejspíše ne jenom tam, začínají Poslední generaci považovat za zločineckou organizaci. Sama Poslední generace však má pocit, že její akce nemají dostatečný ohlas, považuje to za své selhání a plánuje nové akce, které budou radikálnější, budou se více konat ve velkých městech a bude se jich účastnit ještě více lidí než dosud.

Ať chceme, nebo ne, Poslední generaci se daří nabírat nové a nové členy. Protože témata, na která upozorňuje, problémy, které chce řešit, tu skutečně jsou. Snaha je řešit, je proto vcelku oprávněná. Dokážu pochopit i to, že někdy je potřeba lidmi „zatřást“, aby se probrali, vystoupili ze své komfortní zóny, ze svých zajetých kolejí a změnili své návyky. Na druhou stranu, nesouhlasím s žádným konáním, jehož cílem je poškodit nebo zničit majetek někoho jiného, úmyslně někomu v něčem bránit, a to způsobem, který může být považován v tom lepším případě jen za výtržnictví. Zároveň si myslím, že čím extrémnější nebo násilnější akce bude Poslední generace konat, tím extrémnější a násilnější bude zpětná odezva od většinové populace. Můžu si klidně myslet, že pokud se něco neudělá, že planeta zanikne. Ale pokud budu se svým názorem v menšině, pak se asi musím smířit s tím, že to tak opravdu dopadne. Planetu si těžko rozdělíme na polovinu, aby na části mohla žít populace, která nechce zásadní změnu a na druhé části populace, která chce změnu radikální. A osobně se mi ani nelíbí fakt, že Poslední generace chce prosadit svůj názor a své plány za jakoukoliv cenu a bez ohledu na názory ostatních.

Také by mě zajímalo, jestli všichni členové hnutí mají dostatečné znalosti o problémech, kvůli kterým protestují. Jestli znají všechny souvislosti a jestli jsou si vědomi, jaké skutečné dopady by mohlo mít prosazení jejich požadavků. Neboť jak se říká, cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. A k řadě témat nemají ani vědci dostatek informací a podkladů, aby byli schopni jednoznačně říct, čím je problém způsoben, zda se jedná o přirozený jev, do jaké míry se na tom podílí lidská aktivita a zda navrhované řešení bude mít opravdu takový efekt, jaký bychom očekávali.

Na druhou stranu, nijak nezpochybňuji významnou roli aktivistů, bez nichž by se řada věcí nezlepšila nebo by zlepšení trvalo nesrovnatelně delší dobu. Určitě je třeba, aby mezi námi byli lidé, kteří se nebojí promluvit nahlas a upozornit na závažné problémy. Ale hodně záleží na způsobu upozornění.

Diskutujme nad těmito tématy, hledejme řešení, ale mějme k sobě respekt, mějme respekt k okolí, ve kterém žijeme a respektujme i odlišné názory. Snažme se žít šetrně, udržitelně a co nejvíce v souladu s planetou, kterou máme jenom jednu. Ale žijme.

Článek byl vytvořen na základě informací z následujících zdrojů:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz