Hlavní obsah
Finance

Vyplnili jste si správně žádost o roční zúčtování? Jen tak dostanete své přeplatky na daních zpět

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
13. 2. 12:00

Roční zúčtování daně, které za nás zaměstnance provádí zaměstnavatel, nám může vrátit přeplatky na dani z příjmu. Musíme ho ale správně vyplnit, jinak o tyto peníze můžeme přijít. Poradíme vám, co vše je potřeba.

Článek

O roční zúčtování daně může požádat pouze ten zaměstnanec, který nemá povinnost podávat daňové přiznání. Prakticky se to týká většiny zaměstnanců, kteří nemají žádné další příjmy než ze zaměstnání. O roční zúčtování může požádat i nerezident, ale může v něm uplatnit jen základní slevu na poplatníka.

A jak tedy správně vyplnit onen formulář? Hlavičku si každý vyplní dle svých osobních údajů. Jedná se o pouze o jméno, příjmení, rodné číslo a název zaměstnavatele. Hned za touto hlavičkou je tabulka, kterou je třeba vyplnit v případě, že zaměstnanec nepracoval po celý rok u zaměstnavatele, u nějž žádá o roční zúčtování. Pokud nepracoval ve zbytku roku nikde, musí o tom doložit čestné prohlášení, aby bylo skutečně zřejmé, že příjmy od zaměstnavatele jsou jeho jedinými.

Oddíl: Slevy na dani

V tomto oddílu můžeme uplatnit slevu na manžela nebo manželku. Pokud ji uplatňujete za celý rok, ušetří vám to na dani 24 840 Kč. Podmínkou pro přiznání této slevy je, že manžel nebo manželka, na něž slevu uplatňujete, měl/a za celý rok příjmy nižší než 68 000 Kč. Pozor! Mateřská dovolená se do příjmů počítá, ale rodičovská dovolená nikoli. Stačí čestné prohlášení manžela nebo manželky, že tohoto příjmu nedosáhli, a samozřejmě oddací list, pokud jste jej ještě svému zaměstnavateli nedokládali.

Sleva za umístění dítěte, často nazývána jako školkovné, nám může vrátit částku uhrazenou za umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální sleva pro rok 2022, na nějž podáváme žádost o zúčtování, je 16 200 Kč. Je třeba doložit doklad o zaplacení poplatku.

Oddíl: Nezdanitelné části základu daně

V tomto oddíle si můžete snížit základ daně, ze kterého se vám daň vypočítává. Konkrétně jde o šest řádků, každý určený pro jeden typ nezdanitelné části základu daně.

Dary

Připravte si potvrzení o poskytnutém daru a o jeho účelu, kopii dokladu o zaplacení. Samozřejmě musí toto bezúplatné plnění splňovat náležitosti dané zákonem. Můžete si odečíst maximálně 30 % základu daně, avšak částka takovýchto darů musí překročit 2 % základu daně, nebo být alespoň 1 000 Kč.

Do darů patří i darování krve, krevních destiček nebo orgánů. V takovém případě mějte připravené potvrzení o darování krve nebo orgánu. Za odběr krve máte nárok na snížení základu daně o 3 000 Kč, za darování destiček nebo orgánu je to 20 000 Kč.

Úroky z úvěru na financování bytových potřeb

Zde si můžete základ daně snížit maximálně o 300 000 Kč zaplacených na úrocích. Ale pozor! Pouze v případě, že váš úvěr byl sjednán před 1. lednem 2021. Pokud to bylo 1. ledna 2021 nebo později, můžete si takto uplatnit pouze 150 000 Kč, a to za celou hospodařící domácnost.

Vždy je třeba doložit potvrzení banky o částce uhrazených úroků za rok, kopii smlouvy o úvěru, pokud jste ji již nedokládali. Pak další doklady specifické pro konkrétní případ. Například pro koupi domu nebo bytu je to výpis z katastru nemovitostí.

Penzijní produkty

U penzijního připojištění si můžete odečíst až 24 000 Kč, které jste uhradili na příspěvcích nad 12 000 Kč. To je totiž hranice, od které náleží maximální státní příspěvek. Spadá sem i doplňkové penzijní spoření za obdobných podmínek. U penzijního pojištění je zde ještě podmínka, že se musí jednat o pojištění sjednané alespoň na dobu 5 let s výplatou nejdříve ve věku 60 let. Odečíst si ale můžete celou částku uhrazenou na příspěvcích do maximální výše 24 000 Kč.

Životní pojištění

Zde si můžeme uplatnit 24 000 Kč uhrazených za životní pojištění. Má to ovšem také své podmínky. Pojistník musí být pojištěným. Životní pojištění musí být sjednáno minimálně na dobu 5 let a alespoň do 60 let věku s nemožností průběžné výplaty. Pro pojištění na dobu 5 až 15 let se musí jednat o cílovou částku minimálně 40 000 Kč, pro delší pojištění minimálně 70 000 Kč. Nezapomeňte doložit potvrzení o zaplacených příspěvcích a kopii smlouvy.

Odbory

Doložte potvrzení odborů o výši zaplacených členských příspěvků a můžete si je odečíst od základu daně, a to až do výše 1,5 % daňového základu, maximálně však 3000 Kč.

Zkoušky

Vzděláváte se? Tak si poplatky za zkoušku můžete také odečíst. Jen doložte potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Takto si základ daně můžete snížit až o 10 000 Kč. Zdravotně postižení lidé I. a II. stupně si mohou odečíst až 13 000 Kč, III. stupně dokonce 15 000 Kč.

To je vše, co si můžete v ročním zúčtování uplatnit. Základní a další slevy jste uplatňovali už v průběhu v prohlášení poplatníka daně z příjmu, pokud jste si jej u zaměstnavatele podepisovali.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz