Hlavní obsah
Automobily a vozidla

Některé koloběžky potřebují povinné ručení, řidičský průkaz nebo SPZ. Které?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash od G-FORCE Bike
6. 11. 8:42

S příchodem nového zákona o povinném ručení vznikne povinnost pojištění i pro elektrokoloběžky. Již dnes zákony požadují pro část koloběžek jejich registraci a správné řidičské oprávnění.

Článek

Vidlák přečetl několik zákonů, vyhlášek, výkladů a doptal se na Ministerstvu dopravy. A proto má návod, jak zjistit, co přesně potřebuje tvoje koloběžka. A malé upozornění: povinnost povinného ručení popsaná níže bude platit od 23. 12. 2023 nebo později (to v případě, že poslanci nestihnou vše schválit nebo odloží účinnost zákona). Ostatní povinnosti platí již dnes.

Povinné ručení: rozhoduje rychlost a provozní hmotnost

V technické dokumentaci ke své koloběžce najdi nejvyšší hodnotu konstrukční rychlosti. Pokud koloběžka překročí tuto rychlostní hranici, motor se vypne a zapne se opět až při snížení rychlosti pod tuto hranici. Pro povinné ručení je důležitá tato maximální rychlost, nerozhoduje samotný výkon motoru. Podle maximální konstrukční rychlosti platí:

  • vyšší než 25 km/h: potřebuješ povinné ručení,
  • nižší nebo rovna 14 km/h: nepotřebuješ povinné ručení,
  • vyšší než 14 km/h a zároveň max. 25 km/h (včetně): záleží na druhém parametru - na provozní hmotnosti.

Jak je definována provozní hmotnost u koloběžky? V českých zákonech nic nenajdeme, proto ministerstvo dopravy odkazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013. Nařízení se týká dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a má tedy ke koloběžkám nejblíže. Tato vozidla se souhrnně označují jako kategorie L.

To důležité je napsáno v článku 5: „Od hmotnosti v provozním stavu se u vozidel kategorie L odečte hmotnost: a) řidiče (75 kg) a cestujícího (65 kg); c) pohonných baterií v případě vozidla s hybridním nebo plně elektrickým pohonem; …“

Můžeme si tedy vyložit ustanovení tak, že na rozdíl od aut se do provozní hmotnosti nezapočítává řidič (v případě koloběžky jezdec), a dokonce ani baterie. Vidlák sice nechápe, proč se baterie odečítá, když je nutnou součástí koloběžky, ale tak je psáno. Mrkni do technické specifikace své koloběžky (s max. rychlostí mezi 14  a 25 km/h) a pokud je hmotnost:

  • vyšší než 25 kg: potřebuješ povinné ručení,
  • nižší než 25 kg: nepotřebuješ povinné ručení.

Řidičský průkaz: rozhoduje rychlost a výkon

Na pomalé a slabé elektrokoloběžky není řidičské oprávnění potřeba. Ale které to jsou? Jak je možné, že v některých článcích hraje roli výkon 1000 W a v jiných výkon 250 W?

V nařízení č. 168/2013 se píše, že se nevztahuje na „šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h“. V příloze č. 8 k vyhlášce č. 153/2023 najdeme informaci: „jízdním kolem se rozumí i koloběžka“ a za jízdní kolo se považuje i jízdní kolo dodatečně vybavené motorkem, jehož „výkon nepřesáhne 1 000 W a maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h“.

Když si toto uvědomíme, můžeme s pomocí §80a Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. stanovit pravidla pro povinnost řidičského oprávnění dle maximální konstrukční rychlosti a výkonu:

  • nejvýše 25 km/h a zároveň o výkonu nejvýše 250 W/1000 W (motor od výrobce / motor dodatečně přidaný): není třeba žádný řidičský průkaz, ke koloběžce se zákon chová jako k běžnému jízdnímu kolu; pokud se překročí byť jen jeden z parametrů, platí následující bod,
  • nad 25 km/h do 45 km/h o výkonu nejvýše 4 kW (podmínka výkonu není přímo v zákoně, ale zákon se odkazuje na nařízení č. 168/2013, kde výkon omezuje kategorii L1e): je třeba řidičské oprávnění skupiny AM,
  • nad 45 km/h a o výkonu nejvýše 11 kW: je třeba řidičské oprávnění skupiny A1Do této skupiny se vejdou všechny zbylé elektrokoloběžky, ty nejsilnější mají výkon maximálně 6 kW.

Řidičské oprávnění pro osobní auta (B) umožňuje řídit i elektrokoloběžky vyžadující skupiny AM a A1.

Registrační značka: jako řidičský průkaz, ale …

Podobně jako u řidičského průkazu, není třeba registrovat elektrokoloběžku a vybavit ji SPZkou, pokud její maximální konstrukční rychlost je 25 km/h a výkon je nejvýše 1000 W. Pokud jsou hodnoty překročeny, je třeba vozítko zapsat do registru vozidel. Při nákupu dostaneš společně s koloběžkou CoC list (Certificate of Conformity) a s ním je třeba zajít na příslušný úřad. První technická kontrola je po 6 letech od registrace a pak vždy po 4 letech podobně jako u motocyklů.

Oficiálně by nemělo být možné koupit koloběžku bez sedátka s rychlostí nad 25 km/h. Evropské nařízení 168/2013 o schvalování dvoukolových vozidel se nevztahuje na „vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení“ (Článek 2, odst. 2j). Pokud tedy není elektrokoloběžka vybavena sedátkem, nejedná se o vozidlo kategorie L a neexistují pravidla pro její homologaci, a tedy i vystavení CoC listu. Výsledkem je, že někteří prodejci přímo na stránkách nabádají k porušení zákona („rychlost 25 km/h, po odblokování až 45 km/h“) nebo model obsahuje sedátko, které lze odmontovat. Nebo prodejce vůbec neinformuje o povinnosti koloběžku s rychlostí nad 25 km/h zapsat do registru vozidel a prodává ji bez CoC.

Čipovaná (odblokovaná) koloběžka

Pokud sis u koloběžky s maximální konstrukční rychlostí do 25 km/h nechal/a deaktivovat omezovač rychlosti, máš problém. U případné dopravní nehody lze znaleckým posudkem zkoumat, zda elektrokoloběžka vyhovuje všem předpisům. Díky povinnosti povinného ručení se bude ještě více než dříve řešit, zda nebyla koloběžka odblokovaná, zda měla povinné ručení, zda měla být zapsána v registru vozidel atd. Při prokázání porušení zákona platí všechny sankce (pokuty, příspěvek do garančního fondu atd.). Je lepší se smířit s tím, že běžná elektrokoloběžka (bez sedátka) může jezdit maximálně 25 km/h. Stále je to o 5 km/h více než v sousedním Německu s limitem 20 km/h.

******************************

Zdroje nejpovolanější:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Řidičský průkaz skupiny AM
Řidičský průkaz skupiny A1

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz