Hlavní obsah
Věda

Láska, chemická čarodějka

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay
23. 5. 12:28

Jinak vnímá lásku básník, jinak gynekolog a jinak profesor chemie.

Článek

Láska, chemická čarodějka

Láska! Láska. Cítíte, jak to božské slůvko rozechvívá i ty nejněžnější struny našeho srdce, které toužebně vstřebává každičký okamžik tohoto divotvorného opojení.

Láska.

Kdo jste se s ní byť na jedinou neopakovatelnou chvilku setkali, zvedněte ruku!

Ne, soudruzi komunisté a soudruzi kapitalisté ať nehlasují, neboť tentokráte se o lásce k rodné straně či k penězům zmiňovat nehodlám!

Láska!

Ptali jste se někdy sami sebe, kde se v nás bere ten zázračný zážeh první jiskry, ten tón nebeských sfér, kdy vzplane náhle požár obrovský, srdce počne na poplach tlouci a my jako buldozer, jako tank bez velitele hrneme před sebou vše, co nám stojí v cestě.

Kde v těle jest umístěna ona zázračná roznětka k činům nepředloženým, neopakovatelným a v tomto momentě tak krásným? Kdo drží, či alespoň propůjčuje spínací skříňku k tomuto bezhlavému výbuchu, k této explozi citů, sladkých slovíček a tělesných rozkoší?

Pokusme se tedy o fundované vědecké vysvětlení. O vyvrácení těch přežitých legend, že tu poletují jacísi Amorci s luky a šípy, kteří zraňují bezbranná srdce vyhlédnutých adeptů. Taktéž není pravdou, že by ještě v temných zákoutích našich lesoparků ohyzdné Baby Jagy vařily z různých prapodivných masokombinátových doplňků zázračné lektvary, jež pak nevinná česká děvčata tajně podstrkují švýcarským milionářům. Dokonce ani věnečky, házené desetiletými pannami do jarních potůčků, lásku, tu mocnou čarodějku, nepřilákají. Možná, kdyby se ta děvčátka ve škole učila svědomitěji organické chemii, pak možná, v budoucnu…

Ale nebudu předbíhat.

Každé solidní vědecké dílo by mělo začínat jakýmsi odborným úvodem, zasvěcením do probíraného problému. Já však začnu otázkou: Proč Matka Příroda (či její šéf) vytvořila dvě tak rozdílná pohlaví? Proč nerozvíjela inteligenci u milionů let starých jednopohlavních živočichů, jako jsou žížaly či šneci? Víte, jak by potom vypadal dnešní svět? Nebylo by zapotřebí ani feministického hnutí, ale ani genderového šílenství. Nemuseli bychom se učit takové blbosti, jako člověk pohlaví ženského či člověk pohlaví mužského, byl by pouze člověk. Člověk šnekus sapiens.

Ostatní nevýhody či výhody si odvoďte sami, jakožto i problém zrodu nových šnekusů. Budou pučet jako listy na stromě, či se náš šnekus časem rozdělí, nebo zůstane u klasických vajíček? A právě tohle asi Příroda řešit nechtěla, takže se rozhodla pro feminu, družku muže, ženu, protože ta už pak všechno vždycky vyřeší sama!

A měla pravdu!

Leč aby tato žena mohla problémy řešit, musí se nějaké problémy v tehdejší panensky neproblémové přírodě vytvořit, a to jde nejsnadněji právě ve spojení s mužským protějškem. Nejdříve je však záhodno toho chlupatého, neoholeného a nevychovaného chlapa získat.

A právě teď je na řadě láska neboli Chemické závody Příroda s.r.o. (nebojte se nejde o žádný pochybný podnik holdingu Agrofert, zatím!).

Rekonstrukce: Mladý lovec mamutů jde spokojeně a rozvážně z úspěšného lovu domů. Lov byl úspěšný nikoliv proto, že by náš hrdina něco ulovil, nýbrž proto, že i dnes přežil. Proto je vnitřně vyrovnaný, pobrukuje si hymnu lovců mamutů a již se těší, jak si v jeskyni s kamarády zahraje drápky. Avšak vtom zbystří, jeho instinkt lovce uvede všechny smysly do stavu vrcholné pohotovosti, neboť v březovém háječku, na sněhem pokrytém mechu se cosi míhá. Je to cromagnonec pohlaví ženského, jenž zdá se o něco líbeznější, než ty baby, co ho pořád v jeskyni otravují. Odborná vložka: Vyhodnocení všech vjemů probíhá na základě podvědomí, důležitou roli hraje genetika i vlastní zkušenosti. Jednoduše řečeno protějšek musí váš mozek přesvědčit, že je potenciálně vhodným partnerem, respektive že je pro vás přitažlivý. Pokud se tak stane, tělo začne produkovat adrenalin. To má za následek, že se cítíte podobně jako ve stresových situacích. Pokožka zčervená, rozbuší se vám srdce, zrychleně dýcháte a potíte se. Protějšek vás přitahuje, nejste schopni myslet na nic jiného, třesou se vám kolena a svírá srdce. V těle se zvyšuje hladina sexuálních hormonů, testosteron u mužů a estrogen u žen.

A to se i stalo našemu hrdinovi. Náhle zatoužil být blízko této krásné bytosti, dotýkat se jí, hladit ji, ulovit pro ni toho největšího mamuta ve střední Evropě, a dokonce se rozhodl, i když neznal poetiku ni rýmy (dokonce ani písmena), vytesat pro ni do stěny ledovce oslavnou báseň.

Odborná vložka: První fáze ještě není zamilovanost ani láska. Jde jen o sexuální přitažlivost, která se ale může v zamilovanost vyvinout v druhé fázi chemického procesu. Během té se v těle začne produkovat hormon dopamin, který způsobuje šťastné pocity, a zejména fenyletylamin, někdy také nazývaný hormon zamilovanosti. Právě fenyletylamin vyvolává euforii a pocity, které se někdy označují jako ony růžové brýle, skrz které zamilovaní vše kolem sebe vidí. Způsobuje také to, že je tělo zamilovaného schopné pracovat na plné obrátky, nepociťuje únavu a je plné energie. Zamilovanost právě v této fázi připomíná stav člověka při užívání drog, fenyletylamin je totiž příbuzný metamfetaminu v těchto drogách obsaženého.

Hra v drápky, jakožto i neustále říhající a prdící kamarádi okamžitě zapomenuti, a jelikož toto chemické záškodnictví zasáhne i naši femininu feminu, není se co divit, že záhy (asi po hodině) dojde ke svérázné svatbě. Není zde žádného kněze, ani úředníka Obecního úřadu, neb ti ještě pár deseti tisíciletí nejsou v plánu, což však našim figurantům nemůže ubrat nic na vášni a rozkoši z tohoto spojení. Ti hlupáčci pravěcí to brali úplně vážně a šli do toho, jak se říká, naplno. Oni nevěděli, že je to všechno opět řízeno chemickou laboratoří jejich mozků. Pro nás dnes není problém zveřejnit zde onen technologický postup, jenž vede k erekci mužského údu či zduření ženských pohlavních orgánů. Vše naprogramováno, vše vyzkoušeno, vše praktikováno: aferentní signály cestou nervi pudendales putují do tzv. erekčního centra v sakrální (křížové) míše, které je v míšních segmentech S2-S4. V tomto místě jsou signály přepojeny na parasympatické nervi splanchnici pelvici, které zapříčiní pohlavní vzrušení (erekci).Přitom však v erekčním centru dochází k ovlivnění procesu erekce nadřazenými centry v mozku, především v mezimozku. Tato ovlivnění mohou být jak facilitační, to jest zesilující (příznivé sexuální představy, fantasie) tak i inhibiční (nepříznivé představy, sociální vlivy, únava, stres aj.). Parasympatické nervi splanchnici pelvici v topořivých tělesech penisu způsobuje dilataci arterií zvaných arteriae helicinae. Jako mediátor mezi endotelem cév a svalovými buňkami cév funguje endotelový oxid dusnatý (NO). Naplněním větví aa.helicinae prudce vzroste jejich tlak (až na 1000 mm Hg). Jelikož dilatované aa.helicinae kontrahují odvodné žíly, je tím znemožněn odtok krve. (Jakkoliv se zvýší tlak v aa.helicinae, není při tom přerušeno krevní zásobování v žádné tkáni penisu.) Navenek se celý děj projeví jako erekce, tzn. jako zvětšení objemu penisu a jeho ztvrdnutí. To umožňuje při pohlavním styku proniknutí do pochvy ženy.

Ani Shakespeare by to nenapsal působivěji.

Já jenom doufám, že se tyto skutečnosti moc nerozšíří mezi tzv. uměleckou Bohému. Nerad bych viděl, jak začínající básníci pijí plnými doušky svůj modrý inkoust, doufaje v brzkou smrt zapuzených géniů, kterýmžto byl právě odňat jejich hlavní a jediný ideový pracovní nástroj - láska. Je mi líto i těch milionů zhrzených ženských duší, navyklých si pravidelně stírat slzy při sledování nekonečně zamilovaných telenovel. A co naši odborníci v manželských poradnách? Vytáhnou teď na nás pro uklidnění Mendělejovu tabulku prvků?

I přesto se ale musíme ve vší pokoře sklonit před jedinečným a zatím neopakovatelným experimentem Matky Přírody (či jejího tichého společníka), která ve svém záměru vybudovat zde na Zemi, z toho klubka biosajrajtu něco jako inteligenci, něco takového, co bude časem i o tu klenbu nebeskou nedočkavě tlouci. Po neúspěchu s nenažranými dinosaury jsme přišli na řadu my. Savci, lidé. Víte, jak musí být náročné naprogramovat takového biorobota, který při spatření krásné ženy, spustí v sobě tak složité procesy, že by mu je záviděla i ta nejmodernější palírna na výrobu těch nejdražších drog.

A žena? Ten člověk pohlaví ženského? Ta má na rozdíl od jiných živočišných druhů, a to včetně i opů, jednu fyzickou odlišnost. Nejen že je plodná celý rok, ale má i z pohlavního styku požitek, pociťuje rozkoš, jež může vrcholit i orgasmem. Proto chce být se svým mužem stále, milování se jim oběma stává oblíbeným koníčkem, čímž končí nějaké drápky a počíná starost o společnou domácnost, o společnou jeskyňku.

A máme to tady – rodina! Základ nejen státu, ale i sociálního cítění a předávání životně důležitých zkušeností zrozeným potomkům. Rosteme tak generace po generaci, až k dnešním dnům.

A není to zásluhou žádných těch velkých vojevůdců, krutovládců, diktátorů či milovníků vzletných bonmotů. Může za to zase jen ta blbá a ve škole nenáviděná chemie (a samozřejmě tím pádem sex).

Po delší době organismus už nedokáže vytvářet dostatek omamujícího fenyletylaminu. V těle jej tak postupně nahrazuje hormon oxytocin, někdy také označován jako hormon mazlení. Jak jeho název napovídá, vylučuje se při dotýkání, mazlení, hlazení a samozřejmě také při milování. Díky tomu, že se změní hormony ovládající tělo, ustupuje fáze akutní zamilovanosti a celý proces se zklidňuje. Vytváří se tak stabilizovaný vztah a hlubší citové pouto mezi zamilovanými lidmi. Tuto fázi můžeme označit jako období náklonnosti. Spolu s oxytocinem takto působí i vasopresin. Oba hormony kromě partnerských vztahů zabezpečují také ochranu potomků rodiči. Právě ony stojí za tím, že se matka chová něžně ke svému dítěti. Dlouhodobou závislost doprovází endorfiny. Poslední fází zamilovanosti, tedy spíše lásky, je dlouhodobý vztah. I za tím, že spolu některé páry zůstanou velmi dlouho nebo třeba celý život, stojí chemie. V tomto stádiu se totiž v těle vylučují endorfiny, hormony štěstí a látky příbuzné opiátům. Endorfiny působí antistresově, uklidňují a vyvolávají pocit jistoty a bezpečí.

Vy, kteří jste si pečlivě dělali výpisky, abyste byli pro další život náležitě připraveni, si červenou tužkou podtrhejte všechny hormony či chemické opiáty, které je naše tělo v případě lásky schopno vyprodukovat. Je toho opravdu dost. Ani v lékárně u Dr. Maxe byste to nesehnali. Dokonce ani u drogových dealerů by nebylo snadné pořízení. Proto je opravdu nejschůdnější cestou si ony stavy blaženosti navodit prožíváním onoho velkého a nekonečného dobrodružství, jež provází člověka od počátků věků a jež se nazývá LÁSKA!

A vy, flinkové, kteří jste si poznámky nedělali, odborné odstavce úmyslně přeskakovali, vy se holt budete muset milovat nepoučeně, neodborně, bez náležitého know how. Po staru.

Ale jak vás znám, určitě vám to zase až tak moc vadit nebude…

Zdroje odborných informací: Wikipedia/ hormony

Láska a hormony (internetový článek) http://www.004.cz/laska-a-hormony

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz