Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Zdaleka nejsme jen stylová kavárna, kterou někdo zapomněl za orlojem. Pečujeme o skautskou historii, která je nesmírně bohatá na silné příběhy, po kterých pátráme, vyprávíme je a snažíme se zasloužit o jejich pokračování. Vytváříme prostor pro setkávání, sdílení a realizaci nápadů, které reagují na dnešní výzvy a pomáhají hledat novou roli skautingu ve veřejném prostoru. Stavíme mosty mezi zkušeností skautského hnutí a potřebami současné společnosti. Jsme Skautský institut.