Hlavní obsah

Vyvědčení by neměly dostávat jen děti…

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

13. 5. 15:16

Vysvědčení.

Článek

Vysvědčení.

H...... Z......

Výuka českého jazyka nedostatečná

Zdůvodnění: Paní učitelka vyučovací jazyk zná, dle mého názoru, velice dobře, ale… Bohužel, neumí ho naučit. Jedním z důvodů je to, že na hodiny není připravená! Učebnice z nakladatelství Fraus, které mají děti k dispozici, přípravu potřebují, jsou nedílnou součástí výuky (konzultováno s profesionály, pedagogickými pracovníky). To, že neměla paní učitelka přípravu, je jednoduše zjistilné v sešitech žáků. Díky tomu jsou hodiny chaotické, zmatečné, nedá se pořádně látka pochopit.

Perlička – nejmenovaný žák požáda před přijímacími zkouškami na střední školu paní učitelku o doučování… Její odpověď: „Opakujeme neustále.“

Výuka občanské výchovy nedostatečná

Zdůvodnění: Opět to samé, jako výše… Bez přípravy… Jen s pomocí učebnice a to až při hodině. Vzhledem k situaci, ve které žijeme, si myslím, že tento předmět je velice důležitý! Děti se potřebují zorientovat ve změti událostí a to nezaujatě, fundovaně, se znalostí. Pokud se tak neděje, budou náchylní k názorům jedinců, kteří s nimi budou manipulovat, určité věci jim zatají, nebudou se umět orientovat, udělat si názor…

Funkce třídní učitelky neprospěla

Zdůvodnění: nedůslednost, chaos, zmatek, nejistota – toto vše v hodinách „nekapalo“, ale „teklo“… Typ člověka, který pouští „padající hov..“ dál, tedy níž, čili na děti. Často jsme slyšeli, jak byla u vedení na „koberečku“ a pak to dětem nechávala „sežrat“… Velice bylo znát, kdo je jejím oblíbencem (tedy „vlezprdeln….“, zavděčit se „moci“) a kdo ne. Jako za totáče, což je hrozné! Využívání moci! Řevnivost vnášená mezi obě třídy devítek… Dovoluji se upozornit na velký rozdíl mezi třídou A a B.. A to na příkladu matematiky, kdy paní Eva učí v obou třídách stejně (o paní Hedvice a jejím předmětu,' pochybuji) a výsledky byly nápadně rozdílné… Děti z podobného prostředí, sociálního zázemí a proč tedy ten rozdíl?

Perlička – nejmenovaná žákyně, při spojených třídách a výjimečném suplování, kdy byla zadaná práce, za mnou přišla a řekla mi – „Vidíš to?, ty z béčka jsou nějaký divný?“ „Proč si to myslíš?“, zeptal jsem se… „Podívej se, oni to hned začaly dělat!?“, odpověděla se zděšením v hlase. „No, to je, ale normální… dostaly úkol, jsou ve škole, vypracovávají si ho.“, odpověděl jsem. „Jé, ještě, že jsem v áčku…, to bych nedala..“, přiletěla odpověď. Čím to je???

Funkce metodik prevence neprospěla

Projekt setkávání měl u dětí jeden velký klad – nemusíme se učit, jinak to, až na pár světlých okamžiků, nemělo valnou úroveň a není se, vzhledem k věku, zkušenostem lektorů, čemu divit… Od dětí vím (tedy ne tak, že bych tomu plně věřil), že informace o chování žáka s poruchou autistického spektra, jsem jim, laicky, vysvětlil, až já… Smutné a špatně! Vypadá to, že tomu tak bylo, neboť závěrečné loučení na nádvoří Chvalského zámku, bylo absolutně bez zmínky o Tomášovi, asistentech a to, je úplně špatně! A neschopnost paní učitelky, i v této pozici, se plně ukázala. Celý „aktů, měla pod dohledem, a výsledek? To, co by mělo být pro školu vizitkou, tedy, že tam byl člověk s takovou diagnózou a dostal se na prestižnější gymnázium – ticho! Nejenom vůči Tomovi, ale všem asistentům je to nedůstojné! A špatně!

Paní učitelka, je jak z doby totality…, vystupuje z pozice síly, a pak polevuje těm, kteří pochopí, že je jí potřeba lézt do ……. Je to smutné.

Paní učitelka, byť se jeví jako sebevědomá, přímá osoba, jí není… Názory mění s rychlostí až neuvěřitelnou! Její měnění nálad je až zarážející… No, a každému říká něco jiného…, podle toho, s kým mluví…, co předpokládá, že by měla říci…

Paní učitelka ve třídě nesnese další dospělou osobu…, tedy ne úplně…, studenta, či jiného člověka, který nemá svůj názor, toho ano, ale dospělého s názorem, ani omylem! Vojta pro ni musel být úplný ideál – určitě vzhlížel vůči její osobě a bohužel, pan Radek také…, jinak se nedovedu představit, že on se podílel na závěrečném rozloučení a Toma, asistenty, také vytěsnil…

Závěr – paní učitelka by měla být „přinucena“, aby si na hodiny, předměty, které vyučuje, udělala přípravu, byla důsledná, chovala se jako dospělý!, tedy neumožnila, třeba, nejmenovanému žáku, aby jeho učebnice, za celý školní rok, neopustily školu! Neměla by být třídní, neměla by mít ve třídě dítě s hendikepem… Aby se oprostila od svých sympatií a hlavně antipatií a ke všem přistupovala stejně!

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz