Hlavní obsah
Aktuální dění

Střídání času z pohledu úspor energie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: pexels.com
24. 3. 11:39

V březnu 2019 Evropský parlament odhlasoval návrh na zrušení střídání letního a zimního času. Návrh byl následně postoupen na úroveň Evropské rady, kde však už nedošlo k jeho projednání, neboť byl zastíněn dalším vývojem aktuálních událostí.

Článek

Jednotlivé členské státy navíc dosud nesdělily svoje preference ohledně toho, který z časů si přejí do budoucna zachovat, zdali letní, nebo standardní (zimní). Prozatím tedy v EU zůstává zachován režim každoročního střídání.

Proč bylo vůbec střídání času zavedeno a kde všude dodnes funguje?

První zdokumentovaná myšlenka v tomto duchu bývá přičítána americkému státníkovi a přírodovědci Benjaminu Franklinovi. Ten na konci 18. století ironicky poznamenal, že kdyby lidé vstávali a chodili spát dříve, snížila by se tím spotřeba svíček jako zdroje světla.

Prvním místem, kde byl za účelem energetických úspor letní čas skutečně zaveden bylo v roce 1908 kanadské město Port Arthur. Prvními státy byly v roce 1916 tehdejší císařské Německo a Rakousko-Uhersko. Jejich cílem bylo snížení spotřeby energie v podmínkách válečného hospodářství. I když se k nim později přidaly další země, většina z nich po skončení války střídání času opět zrušila.

Letní čas byl poté ze stejných důvodů znovu zaváděn v průběhu druhé světové války a následně v časech energetické krize v 70. letech. Například v tehdejším Československu bylo pravidelné střídání letního a zimního času zavedeno nařízením vlády v roce 1979.

Foto: wikimedia

Přehled států se zavedeným letním časem (2013). Zdroj: wikimedia

V poslední době se od střídání času obecně ustupuje a s výjimkou většiny Evropy a Severní Ameriky platí pouze v několika málo státech světa. Důvodem je především omezený efekt tohoto opatření.

Podle metaanalýzy, kterou v roce 2017 zveřejnila trojice výzkumníků z Karlovy univerzity a která byla založena na datech ze 44 dílčích studií, činí průměrný odhad úspory elektřiny ve dnech trvání letního času pouze 0,34 %. Úspory jsou přitom největší v zemích vzdálenějších od rovníku, zatímco v subtropických oblastech se spotřeba energie v souvislosti se zaváděním letního času naopak zvyšuje.

Foto: Enectiva

Znázornění celkové úspory energie v době přechodu ze zimního na letní čas a znázornění jednotlivých faktorů, které se na této úspoře podílejí. Zdroj: Enectiva

Jaký je efekt střídání času v České republice?

Podle analýzy, kterou provedla společnost Enectiva, lze v době, kdy dochází ke změně času, sledovat snížení spotřeby energie o přibližně 6 %. Problémem je, že zdaleka největší část tohoto poklesu je podle Enectivy zapříčiněna přirozeným prodlužováním dne v důsledku změny sklonu zemské osy, respektive střídání ročních období. Změna času se podle tohoto modelu podílí na celkových úsporách pouze z cca 5 %. Reálná úspora tedy přibližně odpovídá odhadu výše uvedené metaanalýzy.

Z pohledu úspory energie je střídání času v našich podmínkách prakticky neobhajitelné, neboť jeho efekt je zanedbatelný.

Autor textu: Oldřich Sklenář , analytik Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz