Hlavní obsah
Lidé a společnost

Bezplatná pomoc pro drogově závislé

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: vytvořeno AI
30. 8. 7:16

Dostáváte od někoho něco zdarma? Lidé na drogách ano. Proč tomu tak je?

Článek

Jedna ze sociálních služeb, nazývaná kontaktní centrum, nabízí služby pro osoby se závislostí.

Služba je poskytovaná ambulantní formou, takže klienti tam dochází. Jsou evidováni pod kódem, a pokud si nepřejí ani to, tak můžou přijít zcela anonymně. Kódování slouží k přehledu historie poskytnutých služeb. Dá se z ní vyčíst, jaké informace či materiály klient od služby přijal.

Co se tam řeší

Nejčastější problematikou je užívání tvrdých drog. Jsou to takové návykové látky, na nichž vzniká rychlá závislost, někdy i okamžitá. Jedná se především o heroin, pervitin a kokain. Neřeší se alkohol, nikotin či hulení trávy a podobně.

Kdo jsou pracovníci K centra

V ambulantní službě pracují lidé, kteří vystudovali obor adiktologie. Jejich znalosti jsou teoretické, tedy znají princip vzniku závislostí, účinky na organismus, psychiku a mezilidské vztahy. Znají také slang osob se závislostí na návykových látkách. Zkušenosti jim obohacují příchozí klienti.

Kdo jsou klienti

Klientelu kontaktních center tvoří lidé různých sociálních vrstev. Patří mezi ně osoby bez přístřeší, squatteři, ale i šéfové firem a otcové rodin. Ti obvykle využívají právě možnost anonymity.

Co Káčko nabízí

V ambulantní formě není příliš pohodlné prostředí. Klienti jsou obvykle obsluhování přes pult ve stoje. Stěny jsou vyzdobené obrázky zkolabovaných žil a podobně naučným tématem. Na poličkách jsou letáky s informacemi o efektu drog a způsobu léčby. Podrobně a ochotně jim všechno vysvětlí pracovníci samozřejmě také osobně. Poradenské služby jsou taktéž zdarma.

Klienti mohou využít i vyprání oblečení. V případě potřeby dostanou jeden kus oblečení zdarma. Dárci oblečení mohou přinášet nejlépe mikiny, bundy, trička a tepláky. Ve vymezeném čase je k dispozici počítač s připojením na internet. Předpokládá se, že jej klienti využijí k dohledání lékařské pomoci, bydlení či zaměstnání. Více na webu jednotlivých K center.

Proč dostávají něco zdarma

V K centru mohou klienti získat sterilní stříkačky, jehly, sterilní vodu, pánvičku na vaření drogy a třeba puk, do něhož se bezpečně ukládají použité jehly. Zároveň se zde dá odevzdat použité infekční nádobíčko, především jehly. Ty putují odtud do nejbližší spalovny stejně jako infekční materiál z nemocnic. Cílem poskytování materiálu zdarma je zamezení šíření nemocí způsobených půjčováním stříkaček a jehel mezi narkomany. Mezi tyto nemoci, které se šíří krevní cestou, patří žloutenka typu B a C a virus HIV, způsobující selhání imunity (AIDS). Léčba hepatitid je zdlouhavá, může trvat půl roku i víc. Taktéž je nákladná. Z tohoto důvodu je vlastně levnější poskytnout zdarma sterilní materiál než léčbu naším zdravotnictvím s principem solidarity. Na město s počtem obyvatel okolo 40 tisíc je ročně vydáno kontaktním centrem přibližně přes sto tisíc jehel a stříkaček. Rozhodně není účelem podpořit zneužívání drog, ale především omezit šíření chorob. Dalším efektem je zamezit vyhazování jehel v parcích, kde hrozí poranění dětí a zdravých lidí. Existuje zde zároveň alespoň nějaká naděje pro osoby, které se rozhodly závislost ukončit léčbou.

Cílem je motivovat osoby k abstinenci a podpořit osoby blízké uživatelům drog.

Zdroje:

KALINA, Kamil. Klinická adiktologie. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2015, 696 s. ISBN 978-80-247-4331-8.

Iregistr poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz