Hlavní obsah
Zdraví

Vysoký tlak trápí více než miliardu lidí. Většina o něm neví. Nebolí

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pavel Danilyuk, Pexels
29. 3. 13:46

Vysoký tlak je hlavní příčinou předčasného úmrtí lidí na celém světě. Léčba vysokého tlaku zahrnuje změnu životního stylu a nasazení léků. Co kdyby se dal ale léčit i bez toho?

Článek

Něco málo o vysokém tlaku

Vysoký krevní tlak (hypertenze), je stav, kdy tlak naší krve protékající cévami je vyšší než normální. Normální krevní tlak se pohybuje kolem 120/80 mmHg. Vysoký tlak se vyskytuje, když má jedinec tlak 140/90 mmHg nebo vyšší. Čím vyšší je tlak, tím silněji musí naše srdce pumpovat (tím více se nadře).

Vysoký tlak může zvýšit riziko vzniku srdečního, mozkového, ledvinového a dalších onemocnění. Dle WHO je to hlavní příčina předčasné smrti na celém světě, přičemž více než 1 ze 4 mužů a 1 z 5 žen, tj. více než miliarda lidí na celém světě, má tento stav.

Rozlišujeme 2 základní formy vysokého tlaku (hypertenze):

 1. Esenciální hypertenze
 2. Sekundární hypertenze
Foto: German Federal Archive, Wikimedia Commons, CCA 3.0

Nemocnice Borna okres Lipsko. Vedoucí lékař a obvodní lékař Dr. Otto Jähnicke stanovuje u pacienta krevní tlak. Rok 1957

Esenciální hypertenze

Je nejčastější formou, kdy k vysokému tlaku dochází bez zjevné příčiny nebo zdravotního onemocnění. Příčiny esenciální hypertenze nejsou jasné, ale rizikové faktory, které k této formě přispívají jsou: genetika, obezita, nesprávná strava, nedostatek fyzické aktivity a stres.

Léčba esenciální hypertenze zahrnuje změnu životního stylu a případně nasazení léků, které snižují krevní tlak a snižují riziko komplikací z hypertenze.

Sekundární hypertenze

Je stav, kdy k vysokému tlaku dochází jako důsledek jiného zdravotního onemocnění. Vysoký tlak může způsobit např. onemocnění ledvin, endokrinní poruchy, srdeční choroby ale i užívání určitých léků. Léčba sekundární hypertenze se soustředí na léčbu/odstranění primárního onemocnění/příčiny, která způsobila hypertenzi. Léčba ale může zahrnovat také změnu životního stylu a léky, které snižují krevní tlak.

Jak rozpoznat vysoký tlak

Sám o sobě vysoký tlak nebolí a proto si mnoho lidí ani nevšimne, že ho má zvýšený. V některých případech se mohou objevit následující příznaky:

 • bolest hlavy
 • závratě
 • šumění v uších
 • pocit bušení srdce
 • závažnější příznaky mohou zahrnovat: bolest na hrudi, nevolnost, zvracení a zmatenost

Měření tlaku

Krevní tlak se měří nejčastěji (a nejpřesněji) na paži pomocí tonometru. Během měření jsou obvykle zaznamenávány dvě čísla (např. tlak 120/80). První číslo (systolický tlak) označuje tlak v cévách během srdečního stahu, když se krev vypuzuje z komor srdce. Druhé číslo (diastolický tlak) označuje tlak v cévách během diastoly, když se srdeční komory uvolňují a plní krví.

Foto: Linda Bartlett (Photographer), Wikimedia Commons, This work has been released into the public domain by its author

Ruční měření krevního tlaku afroameričana. Rok 1980

Pro diagnózu hypertenze jsou stanoveny konkrétní prahové hodnoty pro systolický a diastolický krevní tlak. Pokud jsou hodnoty tlaku opakovaně vyšší než stanovené prahové hodnoty (například 140/90 mmHg nebo vyšší), pak se diagnóza hypertenze potvrdí. Je důležité provést opakované měření krevního tlaku a sledovat jeho hodnoty v průběhu času, aby bylo možné přesně stanovit diagnózu a plánovat léčbu.

Často se používá i speciální zařízení zvané tlakový Holter, které dokáže určit, zda jsou vysoké hodnoty tlaku pacienta způsobeny stresem nebo jsou konstantní v průběhu dne a noci.

Léčba

Léčba vysokého tlaku zahrnuje několik přístupů, včetně změn životního stylu a užívání léků.

Důležitou roli zde hraje změna životního stylu, jako je hubnutí, snížení příjmu soli a alkoholu, pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava.

Pokud změna životního stylu nestačí, lékař může předepsat léky na snížení krevního tlaku.

Základní používané skupiny léčiv k léčbě vysokého tlaku jsou:

 • Diuretika
 • ACE inhibitory
 • Blokátory receptorů angiotensinu II
 • Blokátory kalciových kanálů
 • Betablokátory
 • Další

Obvykle se začíná nasazením jednoho léku. Pokud to nestačí, volí se dvoj- ev. troj- kombinace různých skupin léčiv. Je třeba brát v potaz, o jakého pacienta se jedná. Jiné léky se volí u starších pacientů, jiné u mladších. Úplně jiné zase např. u těhotných žen.

Důležité je dodržovat doporučení lékaře ohledně léčby a pravidelně měřit krevní tlak, aby se předešlo komplikacím, jako je srdeční selhání, mrtvice nebo poškození ledvin.

Inhibitory SGK1

Jednou z nejnovějších skupin léků na léčbu vysokého tlaku jsou tzv. inhibitory SGK1. Zaměřují se na blokování aktivace SGK1 enzymu, který hraje důležitou roli v regulaci krevního tlaku. SGK1 enzym se aktivuje v důsledku zvýšeného přísunu sodíku do buňky a může vést k narušení normálního toku iontů a krevního tlaku. V současné době jsou inhibitory SGK1 v klinických studiích u lidí a vědci zkoumají jejich účinnost a bezpečnost.

Terapie vysokého tlaku pomocí technologie BAT

Terapie technologií BAT (baroreflexní aktivační terapie) je úspěšnou metodou léčby pokročilého srdečního selhání a v poslední době také vysokého tlaku. Tato metoda se zaměřuje na stimulaci baroreceptorů, což jsou nervová vlákna, která ovlivňují krevní tlak. Terapie BAT spočívá v umístění speciálního zařízení (tzv. baroreceptorového stimulátoru) do těla pacienta.

Implantát má velikost podobnou kreditní kartě a je umístěn pod kůží na hrudi pacienta. Elektrody jsou poté chirurgicky umístěny kolem krčních arterií, které jsou spojeny s baroreceptory. Implantát pak periodicky vysílá nízkofrekvenční elektrické signály, které stimulují baroreceptory a snižují krevní tlak.

Foto: Darrel francis, Wikimedia Commons, CCA 4.0

Baroreflexní aktivační terapie stimuluje aferentní končetinu, což způsobuje zvýšení aktivity bloudivého nervu a snížení aktivity sympatiku celého těla. Tím se sníží i tlak.

Výsledky klinických studií ukázaly, že terapie pomocí technologie BAT může snížit krevní tlak u pacientů s hypertenzí o přibližně 10 až 15 mmHg a to i u těch, u kterých selhali jiné léčebné metody. Tato terapie je navíc dobře snášena a je bezpečná.

BAT se obvykle používá u pacientů, u kterých se nepodařilo dosáhnout dostatečné kontroly krevního tlaku při použití standardních léčebných postupů, včetně změn životního stylu a léků (kombinace 3 skupin léčiv včetně diuretik). To se často vztahuje na pacienty s rezistentní hypertenzí, ale BAT může být předepsán i jiným pacientům s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí.

Tato terapie však není vhodná pro všechny pacienty s hypertenzí.

Závěr

Závěrem bych chtěl říci, abychom vysoký tlak nepodceňovali. Sem tam se nějakým tím tonometrem, především ve vyšším věku, změřili. Dodržovali správný životní styl (pro někoho nemožné) nebo předepsanou léčbu. Eventuelně si nechali namontovat implantát s elektrodami na naše nebohé karotidy a měli tak pokoj…

Seznam použitých zdrojů

 • Hypertension (who.int)
 • High Blood Pressure | cdc.gov
 • Barostim™ Baroreflexní aktivační terapie | CVRx®
 • FDA schválila nové zařízení pro zlepšení příznaků u pacientů s pokročilým srdečním selháním | FDA
 • Lamirault G, Artifoni M, Daniel M, Barber-Chamoux N, Nantes University Hospital Working Group On Hypertension. Resistant Hypertension: Novel Insights. Curr Hypertens Rev. 2020;16(1):61-72. doi: 10.2174/1573402115666191011111402. PMID: 31622203
 • Franco C, Sciatti E, Favero G, Bonomini F, Vizzardi E, Rezzani R. Essential Hypertension and Oxidative Stress: Novel Future Perspectives. Int J Mol Sci. 2022 Nov 21;23(22):14489. doi: 10.3390/ijms232214489. PMID: 36430967; PMCID: PMC9692622
 • Wallbach M, Lehnig LY, Schroer C, et al. Effects of baroreflex activation therapy on ambulatory blood pressure in patients with resistant hypertension. Hypertension. 2016;67(4):701‐709
 • Wallbach M, Born E, Kampfer D, et al. Long‐term effects of baroreflex activation therapy: 2‐year follow‐up data of the BAT Neo system. Clin Res Cardiol. 2020;109(4):513‐522
 • Schäfer AC, Müller D, Born E, Mühlhaus M, Lüders S, Wallbach M, Koziolek MJ. Impact of medication adherence on the efficacy of Baroreflex activation therapy. J Clin Hypertens (Greenwich). 2022 Aug;24(8):1051-1058. doi: 10.1111/jch.14540. Epub 2022 Jul 23. PMID: 35870124; PMCID: PMC9380177

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Hypertenze
Měření
Krevní tlak

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz