Hlavní obsah
Lidé a společnost

Temná proroctví věštce Aloise Irlmaiera: Svoje služby poskytoval zdarma, měl vize i o zničené Praze

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay

Ilustrační foto

26. 10. 10:01

Alois Irlmaier byl vyhlášený jasnovidec, jehož slovům lidé naslouchali. Předpověděl i to, jak by mohla vypadat třetí světová válka. Ve svých vizích viděl konflikt na Blízkém východě i zkázu Prahy.

Článek

Alois Irlmaier se narodil 8. června 1894 v Bavorsku. Jeho otec byl farmářem, ale Irlmaier nehodlal jít v jeho stopách. Od mládí jej přitahovalo tajemno. Ačkoliv nejprve pracoval jako stavitel studní, časem se stal známým proutkařem. Během první světové války sloužil jako voják. Po návratu se seznámil s Marií Schießlinger, se kterou se roku 1920 oženil a v tu samou dobu převzal po otci statek. V roce 1928 měl Alois Irlmaier své první vidění. Tento okamžik mu naprosto změnil život. Proč se u něj neprojevovaly jasnovidecké vize již od dětství a z jakého důvodu se tak najednou u Aloise Irlmaiera objevily věštecké vize, není známo. Každopádně se od té doby Alois Irlmaier začal mnohem více zajímat o esoteriku.

Stal se vyhlášeným věštcem

Brzy se o jeho nadpřirozených schopnostech doslechli i lidé z okolí. Příběhy o jeho mimořádných dovednostech zněly přesvědčivě, skeptici ale tvrdí, že byly dosti přikrášlené. Lidé byli zvědaví a k Irmaierovi docházeli s prosbou, aby jim předpověděl budoucnost a poradil s jejich trápením. Brzy si Alois Irlmaier postavil malou chatku, do které zval návštěvníky lačnící vědět více o budoucnosti, která je čeká. O víkendech zde bylo úplně plno, lidé stáli v řadě, aby se na ně dostalo a jasnovidec jim předpověděl budoucnost. Své služby lidem poskytoval bezplatně, veškeré příspěvky byly čistě dobrovolné.

Za druhé světové války byl o jeho věštby nesmírný zájem. Alois Irlmaier měl předpovídat místa bombových útoků, asistovat při vyšetřování zločinů i pomáhat hledat ostatky těl padlých v boji. Známé je například jeho varování z dubna 1945, kdy radil lidem v německém Rosenheimu, aby se nezdržovali ve středu bunkru, ač je toto místo považováno za nejbezpečnější. Prosil je, aby si stoupli raději ke vchodu. Ne všichni jej ale poslechli. Někteří se jeho radám dokonce pohrdavě vysmáli. To se jim ale záhy stalo osudným, když se po náletu střecha bunkru propadla přesně uprostřed. Ti, kteří jasnovidce ignorovali, za to zaplatili životem.

Nicméně ne každý byl přesvědčen, že je Alois Irlmaier nadaný jasnovidec. Pro některé to byl prachsprostý šarlatán. Leckteří o jeho schopnostech pochybovali, a tak se opakovaně zpovídal u soudu kvůli údajnému podvodnému jednání. Jenže za věštce se postavili i spokojení klienti, kteří uvedli, že jim jeho výklad naprosto přesně sedí. Traduje se také, že Irmaier měl soudce oslnit tím, že mu předvedl své schopnosti přímo při líčení. Naprosto přesně prý popsal, co si soudcova manželka toho dne oblékla na sebe. Na soudce to prý udělalo dojem. Nakonec byl zproštěn obžaloby pro nedostatek důkazů.

Soud konstatoval následující: „Vyslechnutí svědci potvrdili existenci daru jasnozřivosti obviněného a zažili věci tak ohromující a nevysvětlitelné, že za tím mohly stát jen přírodní síly, tudíž obviněného nelze definovat jako šarlatána.“ Ve své činnosti pokračoval i nadále. Zemřel roku 1959 na rakovinu jater. Jeho poslední slova zněla: „Rád odcházím, protože nemusím zažít to, co vidím.“ Lidstvu zanechal temné proroctví, ze kterého mrazí.

Předpověděl třetí světovou válku i zničenou Prahu

Kromě toho, že předpovídal budoucnost jednotlivcům, také prý ve svých vizích uzřel budoucnost lidstva. Ve svých poznámkách psal o průběhu třetí světové války. Vše má dle jeho zápisků započít konfliktem na Blízkém východě. Události naberou spád poté, co dojde k atentátu na velmi důležitého státního činitele v jedné ze zemi na jihu Evropy. V ten moment má dle věštce započít celosvětový konflikt.

Ve svých vizích jasnovidec viděl invazi ruských vojsk. „Rusové táhnou dnem i nocí. Jejich cílem je Porýní, kde se nachází vysoké pece a komíny. Obyvatelstvo bude před nimi utíkat na západ. Mnoho aut ucpe ulice. Co tankům překáží, bude převálcováno,“ předpověděl. V Německu však narazí na odpor. K zastavení invaze podle něj má dojít v momentě, kdy se ruská vojska dostanou do Porúří. Hlavní roli v odvetné akci má hrát jakýsi žlutý prášek. V krajním případě by dle věštce mohlo dojít i k použití jaderné zbraně, v této souvislosti hovořil věštec o zničení Prahy. Přežít má jen ten, kdo se ukryje v utěsněném prostoru spolu se zásobami vody a potravin. Dále je popisována tma, při které má dle pesimistického proroctví zemřít více lidí než v obou předchozích světových válkách dohromady. Trvat má 72 hodin.

Tím jeho pesimistické předpovědi ani zdaleka nekončí. Předpověděl také tsunami, které smete Velkou Británii z povrchu zemského, zemětřesení, zkázu Paříže, revoluci v Itálii a občanskou válku v Rusku. Nicméně lidstvo v jeho vizích nevymřelo, ale prý má zbýt jen pár původních obyvatel. Ti mají zpočátku žít ve velmi skromných podmínkách, postupně se ale jejich situace zlepší. Nakonec se vrátí ke kořenům a budou žít na venkově v souladu s přírodou jako kdysi jejich předci. Také se dle proroka lidé mají navrátit k víře v Boha.

Ve svých předpovědích jasnovidec neuvedl žádná data. Pouze popsal, že tou dobou už budou platit „malými kartičkami“ (zřejmě kreditní karty) a „mluvit za pomoci malých černých pouzder, přes které dostanou i odpověď“ (zřejmě mobilní telefony). Také uvedl, že před třetí světovou válkou má v Německu dojít k úpadku morálky, hyperinflaci a ztrátě víry.

Zdroje: Fandom, Dotyk, Život v Česku, Čtidoma, Wikipedia – heslo Alois Irmaier, Tayala Léha. 2020. War in 2021…?, dostupné zde

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz