Hlavní obsah
Finance

Psychlogie peněz aneb jak emoce ovlivňují naše finanční rozhodování?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Viktor Hanacek / Picjumbo
20. 9. 7:40

Peníze jsou nejen prostředkem směny, ale také zdrojem emocí.

Článek

Jak se cítíme, když utrácíme, šetříme nebo investujeme? Jak naše emoce ovlivňují naše finanční rozhodování? A jak se můžeme naučit lépe zacházet s penězi a být šťastnější?

Utrácení jako způsob uspokojení

Mnoho lidí utrácí peníze za věci, které jim přinášejí radost, uspokojení nebo pocit úspěchu. Například nakupování nového oblečení, jídlo v restauraci nebo cestování do exotických destinací. Tyto výdaje jsou často motivovány touhou po zážitcích nebo sociálním srovnáváním. Utrácení za tyto věci nám může zlepšit náladu, zvýšit sebevědomí či posílit naše vztahy.

Nicméně, utrácení za tyto věci má také své nevýhody. Za prvé nás to může dostat do dluhů, pokud utratíme více, než si můžeme dovolit. Za druhé nás to může připravit o možnost investovat do naší budoucnosti, například do vzdělání nebo zabezpečení se na důchod. Za třetí nás to může přivést k závislosti na materiálních věcech a snižovat naši schopnost radovat se v životě z maličkostí.

Šetření jako způsob zajištění

Na druhé straně spektra jsou lidé, kteří šetří peníze za účelem zajištění své finanční stability a/nebo svobody. Tito lidé jsou často motivováni strachem z nedostatku, touhou po kontrole nebo hodnotou úspornosti. Šetření peněz jim může přinést klid, důvěru nebo hrdost.

Avšak šetření peněz má také své stinné stránky. Za prvé nás to může omezit na životním stylu, pokud si odpíráme potěšení, která by nám zlepšila kvalitu života. Může nás to též izolovat od ostatních lidí, vyhýbáme-li se sociálním aktivitám, které vyžadují finanční výdaje. A v neposlední řadě nás to může uvrhnout do chamtivosti nebo lakoty, pokud se stáváme posedlí hromaděním peněz a nedokážeme je rozdávat nebo utrácet.

Investování jako způsob růstu

Mezi oběma extrémy jsou lidé, kteří investují peníze za účelem růstu jejich hodnoty a dosažení jejich cílů. Tito lidé jsou často motivováni vizí, strategií nebo zvídavostí. Investování peněz jim může přinést výnosy, naplnění nebo vzrušení.

Samozřejmě, investování peněz má také svá rizika a výzvy. Kromě samotné ztráty vložených prostředků nás může investování vystavit stresu, frustraci nebo strachu, pokud se musíme vyrovnat s volatilitou, nejistotou z dalšího vývoje či ztráty. Může nás to také odloučit od našich hodnot, priorit nebo smyslu, pokud se necháme unést honbou za ziskem a zapomeneme na to, co je pro nás opravdu důležité.

Jak se naučit lépe zacházet s penězi a být šťastnější

Z výše uvedeného vyplývá, že naše emoce hrají velkou roli v tom, jak zacházíme s penězi. Abychom se naučili lépe zacházet s penězi a byli šťastnější, musíme si uvědomit, jaké emoce nás ovlivňují a jak je můžeme ovládat. Zde je několik tipů, jak to udělat:

  • Buďme si vědomi svých emocí. Pozorujme, jak se cítíme, když utrácíme, šetříme nebo investujeme peníze. Jaké emoce nás vedou k těmto rozhodnutím?
  • Buďme si vědomi svých cílů. Stanovme si konkrétní a realistické cíle pro naše finance.
  • Buďme si vědomi svých hodnot. Připomeňme si, co je pro nás opravdu důležité v životě. Co nás naplňuje smyslem a účelem, co v nás vyvolává pocit radosti a spokojenosti?
  • Buďme si vědomi svých limitů. Jaké jsou naše silné a slabé stránky ve finanční oblasti? Co umíme dobře? Co bychom mohli zlepšit? Jak se můžeme učit a rozvíjet?

A co si z toho všeho odnést? Psychologie peněz je fascinující téma, které nám odkrývá mnoho pravd o naší lidské povaze. Jak utrácíme, šetříme nebo investujeme peníze, to vše odráží naše emoce, potřeby, cíle, hodnoty či možnosti. Abychom se naučili lépe zacházet s penězi a byli šťastnější, musíme si být vědomi těchto aspektů a ovládat je. Tím si nejen zlepšíme naši finanční situaci, ale také naši osobní pohodu.

F.

Užitečné zdroje

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:
Peníze nebo život

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz