Hlavní obsah
Lidé a společnost

Sexuální výchova kmene Muria: V chatrčích „ghotul“ si pohlavní akt vyzkouší každá dívka i chlapec

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Yves Picq http://veton.picq.fr/, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
26. 9. 9:30

Sexuální vzdělávání mládeže kmene Muria v Indii je nedílnou součástí kmenového života. Odehrává se v mládežnických ubytovnách zvaných ghotul, kde dívky a chlapci navazují sexuální vztahy. Atraktivita jedince nehraje roli, nikdo není vynechán.

Článek

Dospívající mládež z kmene Muria ze státu Madhjapradéš v severovýchodní Indii navštěvuje instituci zvanou ghotul, kde mimo jiné získává také sexuální zkušenosti. Jde o jakousi „ubytovnu mládeže“, v níž panuje sexuální svoboda. Dívky a chlapci zde objevují tajemství sexuality, pravidelně střídají partnery, dokud nevytvoří stálé dvojice. Takto vzniklé mladé páry pak žijí ve vesnici mimo ghotul.

Vzdělávací zařízení pro mládež - ghotul

Ghotul (někde se můžeme setkat také s názvem gotul) je prostorná hliněná či dřevěná chatrč (někdy jde o skupinu chatrčí), která slouží mládeži z kmene Muria jako kolektivní ubytovna. Podle prastaré legendy předávané v kmeni Muria ústní formou z generace na generaci, první ghotul stvořil samotný bůh tance Lingo Pen. Tento bůh byl skvělým hudebníkem, a tak nejdříve naučil hrát na bubny domorodé mladíky, aby se z nich později stali vášniví milovníci. Lidé z kmene Muria totiž věří, že ten, kdo je dobrý hudebník, je zároveň i dobrým milencem.

V chatrči se sdružují dospívající dívky a chlapci z jedné vesnice. Ghotul má pro příslušníky kmene své nezastupitelné místo, neboť pro ně představuje ústřední bod tamního společenského, kulturního a náboženského života. Tento sdílený prostor slouží jako platforma pro socializaci, učení a praktikování fyzických aktivit mezi oběma pohlavími. Příslušníci kmene Muria chápou navazování sexuálních vztahů před svatbou jako nedílnou součást svého kulturního dědictví. Děti jsou od útlého věku připravovány na pobyt v ghotulu a sex, který v něm v době dospívání čile provozují, berou jako naprosto samozřejmou věc.

Obyvatelé ghotulu se věnují nejrůznějším činnostem. Učí se tanci a zpěvu, ale pracují v zemědělství, uklízí, vaří nebo se vzdělávají. Důležitým úkolem je pro ně také seznámení s jejich posláním sloužit veřejnosti. Bez dívek a chlapců z kmene se totiž neobejde žádná větší společenská akce ve vesnici nebo v jejím okolí. Jsou zváni, aby zpívali a tančili na svatbách či náboženských slavnostech nebo festivalech. Děvčata se účastní svateb jako družičky, chlapci působí jako ministranti při náboženských obřadech včetně pohřbů.

Foto: Yves Picq http://veton.picq.fr/, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Dívky a chlapci z kmene Muria

Dospívající členové kmene se v ghotulu také učí přijímat sami sebe, mít rádi své tělo takové, jaké je a je jim vštěpováno, aby byli náležitě pyšní na svůj vzhled. Důraz je kladen i na to, aby se mládež naučila pomáhat si nejen mezi sebou, ale také ostatním, zejména starším nebo jinak handicapovaným lidem. Kmenové ubytovny byly vytvořeny za účelem, aby se chlapci a dívky naučili vyznávat hodnoty, jakými jsou přátelství nebo jednota, byli empatičtí a upřednostňovali komunitní zájmy před těmi vlastními. To vše napomáhá podle odborníků této generaci v emocionálním růstu, stmeluje jedince dohromady a tvoří základy pro zodpovědné chování v dospělosti. Setkáváme se zde na jedné straně se svobodným přístupem k sexualitě, na druhé straně je kladen důraz i na plnění povinností.

Do ghotulu vstupují chlapci a dívky ve věku kolem 10-12 let. Dívkám v ghotulu se říká obecně Motiari, chlapcům pak Chelik. V čele společenství dívek a chlapců stojí dva vůdci: dívka, která se nazývá Belosa a chlapec, jemuž se říká Siredar . Jakmile mladí lidé nastoupí do ghotulu, nesmí používat jméno, které jim dali rodiče při narození. Sami si zvolí jméno nové. Dospívající mládež zde žije relativně svobodným sexuálním životem. Chlapci a dívky ale musí dodržovat určitá pravidla. K nim patří střídání partnerů, aby se sexu dostalo všem členům ghotulu bez rozdílu a dále je striktně vyžadována ochrana před početím než dívka dosáhne dospělosti. Pokud by otěhotněla dříve, musí ghotul okamžitě opustit a vrací se ke své rodině.

V ghotulu si mladí sice mohou svobodně vybrat partnera, ale pár spolu může strávit maximálně sedm společných nocí. V některých ghotulech je toto pravidlo nastaveno ještě striktněji a konkrétní pár smí mít sexuální styk pouze dvakrát až třikrát za sebou. Obecně platí, že starší jedinci zaučují v sexu ty méně zkušené mladší členy komunity. Mládež si zkouší nejrůznější sexuální praktiky a polohy při souloži. Pozornost je věnována i tomu, jak nejlépe uspokojit konkrétního partnera. V případě, že se někdo ještě necítí být na sex připraven, nebo ho z nějakého důvodu nechce, není k němu nucen a ostatní počkají, až se k nim sám dobrovolně přidá.

Taneční tradice v ghotulu

Tanec a s ním spojené hry patří od pradávna k tradicím kmene Muria. Je jakousi „předehrou“ pro sexuální hrátky, kterým se adolescenti v ghotulu pravidelně oddávají. Taneční vystoupení doprovázená zpěvem a hrou na hudební nástroje, se odehrávají zejména večer. Po západu slunce přichází do areálu ghotulu jako první chlapci. Někteří z nich pokuřují tabák, povídají si u ohně a hrají na bubny nebo jiné hudební nástroje. Krátce po nich přijdou také dívky, které začnou zpívat a rovněž tančit. Všichni se postupně zapojují, tančí, zpívají a hrají různé hry s erotickým podtextem. Za zmínku stojí unikátní „hadí“ tanec nazývaný Hulki. Mladíci tančí v kruhu a děvčata se mezi nimi vlní a proplétají.

Závěrem večera vytvoří chlapci a dívky páry. Výběr partnera, se kterým se budou oddávat sexu je sice svobodný, ale musí jej nakonec schválit oba vůdci ghotulu. Ti dohlížejí na to, aby se vystřídali všichni členové společenství a dostalo se tak i na jedince, kteří nejsou například pro ostatní tolik fyzicky atraktivní. V ghotulu totiž jde především o zajištění rovnosti mezi všemi účastníky párování. Důraz je kladen zejména na povinnost a demokracii, romantika je v tomto případě až na druhém místě. Následuje dlouhá noc plná hýření a sexu, kdy se partneři mezi sebou pravidelně střídají. Jde o tradiční starodávný rituál, který upevňuje vazby v komunitě kmene.

Kmen Muria a jeho pohled na sexualitu

Příslušníci tohoto kmene mají velmi otevřený vztah k předmanželskému sexu, který je pro ně stejně samozřejmý jako ostatní základní lidské potřeby, jako jsou kupříkladu jídlo nebo spánek. Dospívání berou jako období, kdy mají mladí lidé příležitost naučit se potřebné sexuální dovednosti, splnit si své erotické touhy, poznat různé partnery a účastnit se komunitní lásky. Promiskuita v řadách mládeže je všeobecně podporována a dokonce podporována celou společností kmene Muria. Je zajímavé, že v manželství Muriové nevěru odsuzují, zakládají si na věrnosti a cizoložství se zde prakticky vůbec nevyskytuje. Má se za to, že v ghotulu se mladí lidé dostatečně „vyřádí“, a v manželství pak již žijí spořádaným životem. U Muriů se prakticky nevyskytují žádné trestné činy, jejichž motivem by byla žárlivost či nevěra.

Foto: Yves Picq http://veton.picq.fr/, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Příslušník kmene Muria

Systém ghotul a současný životní styl

Pro kmen Muria je vzdělávací instituce ghotul součástí jejich kulturního dědictví, a tak se jej snaží udržet i v dnešní moderní době. Současná indická společnost pod vlivem vnějších vlivů pohlíží na ghothul jako na místo, kde dochází k promiskuitnímu sexuálnímu chování. Mnoho lidí zvyky a tradice Muriů pobuřují a považují předmanželský sex dospívajících za skandální. Také mezi samotnými mladými vzdělanými příslušníky kmene Muria se stále častěji ozývají hlasy požadující zrušení ghotulů. Avšak tyto novodobé požadavky mladé generace se u většiny Muriů setkaly spíše s nepochopením.

Zachování starých obyčejů, které v sobě ghotul spojuje, podporují i někteří odborníci. Ti upozorňují zejména na skutečnost, že Indie je obrovská země, kde žije nepřeberné množství různých komunit lidí a ghotul je také součástí jedinečné indické kultury a měl by být tedy zachován. Podle nich by se měl svět oprostit od předsudků a měl by pochopit a přijmout, že indická kultura vždy prosazovala respekt k osobní volbě všech skupin obyvatel Indie.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz