Hlavní obsah

Nevšední průvodce rodem Přemyslovců: Bořivoj II., český kníže dosazený neprávem

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay
23. 10. 14:42

BOŘIVOJ II. neměl vlohy vládce, spíše hokynáře. Byl to prodejný, nerozhodný nešťastník a věčný štvanec. Byl dosazen neprávem, což vyvolalo konflikty, jimiž byl smeten.

Článek

RODINA

manželka: Helbirga Babenberská ( ? - 13.7. 1142), dcera rakouského markraběte

syn: Jaromír Jemnický (1103? – 1138), budoucí jemnický údělník

syn: Spytihněv (1103 ? – 9.1. 1157 )

syn: Lupolt Olomoucký (1102 – 1143 ), budoucí olomoucký údělník

syn: Boleslav ( ? - ? )

dcera: Rejčka ( ? - 27.2. 1124)

syn: Albrecht ( ? - 7.4. 1124)

ZAJÍMAVOSTI

Bořivoj byl prý měkký, dobrosrdečný, proto snad i z počátku oblíbený. Zdánlivě kladné rysy však pramenily spíš z nedostatku rozhodnosti a byly známkou spíše slabé povahy než vyhraněného charakteru. Byl prodejný a úplatný, často měnil stanoviska a jako válečník selhal.

Typický pro Bořivojovu bezradnost byl už způsob, jak převzal moc. Jako správce Moravy zapomněl při přesunu do Prahy provést jakákoli obranná opatření. Takže hned na počátku roku 1101 se do svých údělů vrátili jeho hlavní protivníci, Oldřich a Litold. Bořivoj proti nim nikterak nezakročil, nereagoval ovšem ani smířlivým gestem a vážná hrozba ho nikterak nevzrušila. A tak v srpnu 1101 podnikl Oldřich pokus prosadit se bojem na knížecí stolec, na který měl jako nejstarší žijící Přemyslovec podle stařešinského řádu právo.

Při polském tažení dostal Bořivoj od polského Boleslava III. výkupné 1000 hřiven. Ovšem nerozdělil se se Svatoplukem, který se tažení také zúčastnil. To byl asi počátek vzájemné nevraživosti

Další Bořivojovo selhání jako vladaře bylo po prvním nezdařeném Svatoplukové pokusu o jeho svržení. Všichni očekávali vojenský vpád na Moravu, aby Svatopluka ztrestal, vždyť měl k dispozici silnější vojsko. Nic takového se však nestalo. Bořivoj se spokojil s tím, že Svatopluka sledoval až k pohraničnímu hvozdu a pak se pokojně vrátil, aniž by učinil další obranná opatření. Jedinou reakcí bylo, že zapudil některé zrádce, s nimi však i mnohé spojence, o nichž mu našeptavači ze Svatoplukových řad podali vylhané informace. Pochopitelná Bořivojova podezíravost přerostla po neblahých zkušenostech v duševní úchylku a kníže se postupně rozešel s řadou předáků z rodu Vršovců, a dokonce i se svým mladším bratrem Vladislavem. Ti všichni pak posílili Svatoplukův tábor.

Po svém svržení v roce 1107 Bořivoj hledá pomoc u římskoněmeckého krále Jindřicha V. a nabízí mu za ni 5000 hřiven zlata a stříbra. Ten přijímá, ovšem Svatopluk ho brzy přeplácí dvojnásobkem a král opět přijímá. Čechy jsou na prodej a dostává je ten, kdo zaplatí víc.

Po Svatoplukově zavraždění Bořivoj s pomocí polského vojska překvapivým útokem dobyl Pražský hrad, ovšem zakrátko jej opět vyklidil, protože se blížila vojska dalších přemyslovských uchazečů o knížecí stolec. Do sporů se vložil římskoněmecký král a rozhodl, že vládu převezme Vladislav, jehož to stálo nemalé prostředky. Bořivoj byl zajat a skončil v německém vězení. Nedlouho po svém návratu do Čech se Bořivoj opět ujímá vlády, kterou mu dobrovolně a z nejasných příčin přenechává bratr Vladislav. Kosmas to vysvětluje málo důvěryhodnou ušlechtilostí Vladislavova ducha.

Foto: https://cs.wikipedia.org/

Věnceslav Černý - Bořivoj II. jako zločinec odváděn do Němec

Během druhé Bořivojovy vlády Kosmas v roce 1119 zaznamenal první doložené tornádo v Čechách. Píše: „Dne 30. července ve středu, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na Vyšehradě. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila svou prudkostí, vyvrátila lesy a vůbec vše, co jí stálo v cestě“

Bořivojova druhá vláda nebyla o nic šťastnější než ta první, slaboch opět selhal a byl to sám Vladislav, kdo ho nakonec odstranil. Za blíže neznámých okolností byl Bořivoj svržen a znovu musel emigrovat. Útočiště našel v Uhrách, kde roku 1124 zemřel jako nešťastník a věčný štvanec.

Helbirga Babenberská

česká kněžna, manželka knížete Bořivoje II. Narodila se kolem roku 1074 (přesné datum není známo) jako dcera markraběte bavorské východní marky (Rakouska), Leopolda II. z dynastie Babenberků. Velkolepá svatba s Bořivojem se konala 18. října 1100 ve Znojmě. Sestra Helbirgy, Ida, byla manželkou znojemského údělníka Litolda, který byl však pro neshody uvnitř přemyslovského rodu ze svatby vyhnán.

Bořivoj a Helbirga měli šest dětí, z nichž se dospělosti dožili tři, Jaromír, Spytihněv a Lupolt. Ani jeden ze synů se nestal nástupcem svého otce na knížecím stolci. Když byl Bořivoj v roce 1120 podruhé a definitivně zbaven vlády a utekl do Uher, Helbirga ho nenásledovala, jak tomu pravděpodobně bylo při jeho první exilu v Polsku. Vrátila se s některými dětmi do rodné země a útočiště našla na dvoře svého bratra Leopolda III. Ke konci života vstoupila do kláštera Göttweig, kde také 13. července 1142 zemřela a byla pochována.

Zdroje:

Jan Bauer, Skrytá tvář českých dějin nakl. ČAS 2014

Petr Charvát, Zrod českého státu nakl. Vyšehrad 2007

Zdeněk Fiala, Přemyslovské Čechy nakl- SVOBODA 1975

Jiří Mikulec, Královská trilogie OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2007

Antonín Polách, Zločiny českých králů nakl. Rybka Publishers 2008

Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců nakl. Panorama 1986

Josef Žemlička, Přemysl Otakar II. : Král na rozhraní věků nakl. Lidové noviny 2011

časopis History revue ročník 2011-2014

časopis Akta History ročník 2010-2012

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz