Hlavní obsah
Věda

Nevšední průvodce rodem Přemyslovců: Soběslav I., který zajal římského císaře

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay.com
2. 11. 15:50

Dařilo se mu udržet na uzdě odbojné feudály i normalizovat vztahy s německou říší. Nechyběla mu velkorysost, mírumilovnost a jistá dobrotivost, což prokázal po vítězné bitvě, ve které zajal samotného římského císaře.

Článek

Český kníže, nejmladší syn krále Vratislava a jeho třetí manželky Svatavy Polské. Panovník s politickou soudností, člověk pevné a spravedlivé ruky, předvídavý diplomat.

Zajímavosti

Kronikáři je Soběslav charakterizován jako statečný a úspěšný válečník, soudný a předvídavý diplomat, kterému se podařilo udržet na uzdě odbojné feudály i normalizovat vztahy s německou říší. Nechyběla mu velkorysost, mírumilovnost a jistá dobrotivost.

Zpočátku spojil svůj osud s bratrem Bořivojem a bylo na něm sympatické, že byl jediným ze čtyř synů krále Vratislava, kdo v letech zápasů o trůn neprosazoval sám sebe, ale propůjčil svou energii cílům bratra, třebaže si to málo schopný nešťastník Bořivoj ani nezasloužil.

Bratři Vladislav a Soběslav byli po léta nepřáteli jednou zjevnými, dokonce spolu i válčili, jindy skrytými. Nesblížilo je ani smířlivé gesto knížete Vladislava, když psanci Soběslavovi přiřkl brněnský úděl. Vždycky nakonec ožily staré neshody.

O Soběslavův nástup na knížecí trůn se nemalou měrou zasloužila jeho stará matka Svatava Polská, která na smrtelném loži přesvědčila Vladislava I. o nutnosti zachování panovnického žezla v pražské větvi Přemyslovců.

Soběslav potvrdil správnost rozhodnutí svého předchůdce vítězstvím v památné bitvě u Chlumce nedaleko Teplic. Jeden jeho protivník, Ota II. Olomoucký, byl v bitvě zabit a druhý, německý král a budoucí císař Lothar, byl Soběslavem zajat. Svého vznešeného zajatce Soběslav však ani nezabil, ani neuvěznil, jak by se dalo čekat. Projevil se moudře a velkodušně, když krále se všemi poctami i s družinou propustil. Možná to byl jen pragmatismus, který Soběslava k tomuto kroku vedl, protože zabitím krále by se dostal do vleklých válek s jeho mstiteli. Ať byly pohnutky jakékoliv, Soběslavovi se rytířský čin vyplatil a v Lotharovi získal přítele.

Foto: Wikimedia Commons / volné dílo

Adolf Liebscher: Vítězství Soběslava I. u Chlumce 18. února 1126

V roce 1126 Soběslav dekretem prohlašuje Kladsko za neoddělitelnou součást českého knížectví a zároveň mu uděluje rozsáhlou autonomii. Tento stav trval až do záboru Kladska Pruskem v 18. století.

Do čela tajného spiknutí velmožů proti Soběslavovi s cílem ho zavraždit se v roce 1130 postavil tehdejší prohnaný pražský biskup Menhart. Aby se sám vyhnul podezření, nedlouho před atentátem se vydal na cestu do Jeruzaléma, na oko na zbožnou pouť, ve skutečnosti pro alibi. Vražedný plán však byl těsně před uskutečněním prozrazen a Soběslav se s účastníky spiknutí tvrdě vypořádal. Syna knížete Břetislava II. nechal oslepit, jiné nechal lámat kolem nebo rozčtvrtit což byla v Čechách novinka. Na Vyšehradě uspořádal soud. Za obrovského počtu přihlížejících (snad 3000 lidí) byli spiklencům usekány údy, museli chodit po rozžhaveném železe, byly jim vyloupnuty oči, uříznut jazyk nebo zlomeny kosti. Šlo však jen o několik jedinců, Soběslav si evidentně netroufal celou záležitost vyhrotit. Menhart se trestu vyhnul, případní svědci jeho věrolomnosti byli mrtvi a on sám popřel jakékoliv násilnické plány. Soběslav mu však přestal důvěřovat a odstěhoval se na Vyšehrad, aby se s Menhartem nemusel potkávat.

Třebaže Soběslav žil na Vyšehradě, věnoval se i přestavbě Pražského hradu. Nechal zvýšit jeho hradby na 9–14 metrů, které jsou patrny dodnes. Přestavěl Břetislavův knížecí palác, starobylé klenby této přestavby jsou v podzemí Vladislavského sálu k vidění i nyní.

Na sklonku své vlády se Soběslav pokusil předem pojistit nástupnictví prvorozenému synovi Vladislavovi. O udělení léna požádal přímo německého císaře, který mu za úplatek vyhověl. Svolal i zemský sněm do Sadské, aby proceduru legalizoval, ale pozval tam jen své stoupence, kteří mu vše odkývali. Není tedy divu, že to nakonec dopadlo jinak a místo syna Vladislava získal knížecí stolec Vladislav – synovec.

Soběslav zemřel přirozenou smrtí 14. února 1140 při kontrole opevňovacích prací na hradě Hostim. Pochován byl na Vyšehradě po boku svého otce a matky. Zatím se jejich hrob nepodařilo najít.

Rodina

manželka: Adléta Arpádovna (1105 – 15.9. 1140), dcera nitranského knížete Almoše

syn: Vladislav (1123/4 – 1165), pozdější olomoucký údělník

dcera: Marie (1125 – 1172), pozdější rakouská markraběnka a bavorská vévodkyně

syn: Soběslav (1128 – 1180), pozdější český kníže

syn: Oldřich (1134 – 1177), pozdější olomoucký údělník

syn: Václav (1137 – 1192), pozdější český kníže Václav I

Zdroje:

Jan Bauer, Skrytá tvář českých dějin nakl. ČAS 2014

Petr Charvát, Zrod českého státu nakl. Vyšehrad 2007

Zdeněk Fiala, Přemyslovské Čechy nakl- SVOBODA 1975

Jiří Mikulec, Královská trilogie OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2007

Antonín Polách, Zločiny českých králů nakl. Rybka Publishers 2008

Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců nakl. Panorama 1986

Josef Žemlička, Přemysl Otakar II. : Král na rozhraní věků nakl. Lidové noviny 2011

časopis History revue ročník 2011-2014

časopis Akta History ročník 2010-2012

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz