Hlavní obsah
Věda

Historie abeced a vývoj indoevropských pádů

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

prvotní abeceda

23. 10. 15:09

Článek řeší dvě pravidla „Piš, kterak slyšíš“ a „Logický řaď“ a poodkrývá skrytá tajemství s abecedami a pády. V neposlední řadě, jak to využít v praxi, např. vůbec nedělat chyby v mě/mně.

Článek

Lidstvo ušlo za 312.000 let dlouhou cestu časem a světem. Jeho velký vynález je písmo a možnost, díky němu přenášet své myšlenky v čase a prostoru. Předepsané řazení písmen za sebou se nazývá abeceda. Většina abeced vychází či je inspirovaná prvotní fénickou alfabetou a její předchůdkyní anebo čínskými znaky.

Ve většině jazyků, zvláště slovanských, platí dvě pravidla: „Piš, kterak slyšíš“ a „Logicky řaď“. Bohužel logické řadění, které by dalo krásně vyniknout nejenom logice v abecedách, ale třeba i v řazení pádů – vzorů, není plně využíváno nikde. A přitom poodkryje malé tajemství. Uvádím malý příklad, řazení pádů dle vývoje a řazení abeced.

Řadíme-li jakékoliv pády v tomto pořadí - 1. - nominativ, 5. - vokativ, 4. - akuzativ, 2 – genitiv, 6. - lokativ, 3. - dativ, 7. - instrumentál, 8. - translativ atd. Dostáváme nejenom shodné a podobné tvary vedle sebe.

Tam, kde můžeme vzor Jirka rozdělit na dvě slabiky (Jir/ka), platí, že místo něj píšeme: m/ě, ji, ni apod.; tam, kde můžeme tento vzor rozdělit na tři slabiky (Jir/ko/vi) platí, že píšeme delší: m/n/ě, jí, ní atd. Jak snadné k zapamatování a nedělání chyb.

Jiné řazení a vzor Jirka:

kdo co - Jirka

kdo co! – Jirko!

koho co - Jirku

koho čeho - Jirku

kom čem - Jirkovi

komu čemu - Jirkovi

kým čím - Jirkou

...

Toto řazení pádů platí vždy a všude i v jiných indoevropských jazycích. Praindoevropština měla 8 - 9 pádů i když je nasnadě říct, že to byly spíše neustálené pády a byl zde spíše jejich základ.

Každý z nás si může zkusit psát neznělé Ch ch jako Ȟ a ȟ, ne samozřejmě oficiálně, ale délku psaní u poznámek to zásadně zkrátí, ve slovanských jazycích se ch (ȟ) vyskytuje velice často.

Abecedy se dají řadit v pořadí: Samohlásky dle místa vzniku v mluvidlech, souhlásky v páru neznělá/znělá a ostatní znaky pro více písmen.

Latinka

I i, Í í, Y y, Ý ý, E e, É é, A a, Á á, O o, Ó ó, U u, Ú ú ů, M m, N n, Ń ń, Ň ň, Ṅ ṅ, Ŋ ŋ, R r, Ř ř, Ṙ ṙ, L l, Ĺ ĺ, Ľ ľ, Ŀ ŀ, J j, P p, B b, T t, D d, Ť ť, Ď ď, Ṫ ṫ, Ḋ ḋ, K k, G g, C c, Ć ć, Dz dz, Č č, Dž dž, Ċ ċ, Ġ ġ, F f, V v, W w, S s, Z z, Ś ś, Ź ź, Š š, Ž ž, Ṡ ṡ, Ż ż, Ch ch (Ȟ ȟ), Ḣ ḣ, H h, Ě ě, Ǎ ǎ, Ǒ ǒ, Ǔ ǔ, Į į, Ę ę, Ą ą, Ǫ ǫ, Ų ų, Q q, X x.

Řecká alfabeta:

Ι ι, Υ υ, Ε ε, Η η, Α α, Ο ο, Ω ω, Μ μ, Ν ν, Ρ ρ, Λ λ, Π π, Β β, Τ τ, Δ δ, Θ θ, Κ κ, Γ γ, Ζ ζ, Φ φ, Σ σ, Χ χ, Ψ ψ, Ξ ξ.

Cyrilice, azbuka:

Ь ь, Ъ ъ, И и, Ы ы, Э э, А а, О о, У у, М м, Н н, Р р, Л л, Й й, П п, Б б, Т т, Д д, К к, Г г, Ц ц, Ч ч, Ф ф, В в, С с, З з, Ш ш, Ж ж, Х х, Е е, Я я, Ё ё, Ю ю, Щ щ.

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

lineární písmo B

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

hebrejská alefbejt

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

arabská alifba

Foto: Ing. Martin Dokoupil

arménská alfabeta

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

prastará fénická alfabeta

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

hlaholice

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

aplikace na slabičné japonské abecedy - kany (hiragana a katakana)

Foto: Ing. Martin Dokoupil/Dokoupil Martin: Lingvistika

řazení českých zájmen

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz