Hlavní obsah
Názory a úvahy

Evropský či západní národ

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ing. Martin Dokoupil

Expanze Indo-evropanů.

30. 5. 10:11

Položme si otázku, co nás identifikuje kterako Indoevropany či Západní národ?

Článek

Položme si otázku, co nás identifikuje kterako Indoevropany? Jestli od vzniku člověka dnešního typu uběhlo 312020 let, a Indoevropané se objevují daleko později. Nejsme žádný národ ba dokonce rasa, alespoň zatím ne. V prostoru Indoevropanů, odkud se naši předkové stěhovali, lze vysledovat genetické rysy, tento prostor však není přesně ostře vymezen. To jestli někdo mluvil čistě indoevropsky, se nám zatím prokázat nepodařilo, nicméně z tohoto protojazyka/-ků dnešní indoevropské jazyky vzešly. Možná pomůže někdy podstatně archeologie. Indoevropané jsou početná etnolingvistická skupina populací mluvících indoevropskými jazyky a sdílejících některé společné etnické rysy. Antropologie identifikovala několik hlavních vln indoevropského vysídlení. V Evropě jsou první indoevropské invaze spojeny s tzv. Kurganovou kulturou a začínají ze stepí východní Ukrajiny. Indoevropané jsou jistě hrdí na svoje jazyky, nicméně to, že jsme měli až 8 pádů a číslo jednotné, dvojné a množné, rody apod. naše jazyky činí sice květnaté, ale toto ohýbání jest tak trochu zbytečné. Jako vzor může posloužit umělý jazyk esperanto, které vystačí se třemi, respektive dvěma pády. Nominativ je stejný jako vokativ a pro ostatní případy je zde akuzativ. Propracovaný systém slovesných časů a vidů může být však jistě výhodou (je třeba v umělém esperantu, umělé slovjanštině a samozřejmě angličtině). Abychom se neuvedli v omyl, „zbytečný“, ale květnatý systém pádů vznikal postupně z jednodušších forem, předpokládaná (nedoložená) slova značí vědci * na začátku těchto praindoevropských slov.

Ukázky skloňování praslovanštiny:

Pozdní praslovanština - skloňování slovních druhů pozdní praslovanštiny zohledňující předpokládaný vývoj od praindoevropštiny. Tyto tabulky vývoje pádů, lineární řazení abeced apod. jako první sestavil Ing. Martin Dokoupil z Česka (v r. 2005) a tato pořadí platí pro všechny indoevropské jazyky:

1. - nominativ, 5. - vokativ, 4. - akuzativ, 2 – genitiv, 6. - lokativ, 3. - dativ, 7. - instrumentál, 8. – translativ, ablativ atd.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praslovanština

singulár

duál

plurál

1.

ryb-a

ryb-ě

ryb-y

5.

ryb-o

ryb-ě

ryb-y

4.

ryb-ǫ

ryb-ě

ryb-y

2.

ryb-y

ryb-u

ryb-ъ

6.

ryb-ě

ryb-u

ryb-aȟъ

3.

ryb-ě

ryb-ama

ryb-amъ

7.

ryb-ojǫ

ryb-ama

ryb-ami

8.

ryb-ojǫ

ryb-ama

ryb-ami

mužský rod

ženský rod

střední rod

sg.

1.

dobr-yi

dobr-aě

dobr-a

5.

dobr-yjь

dobr-aě

dobr-oe

4.

dobr-yi

dobr-ǫjǫ

dobr-oe

2.

dobr-aego

dobr-yję

dobr-aego

6.

dobr-ěemь

dobr-ěi

dobr-ěemь

3.

dobr-uemu

dobr-ěi

dobr-uemu

7.

dobr-yimь

dobr-ojǫ

dobr-yimь

8.

dobr-yimь

dobr-ojǫ

dobr-yimь

V současnosti náš demokratický Západ chtě nechtě ovlivňuje a ovlivní prohru či výhru Ruska na Ukrajinu. Možná se stmelí více nejen USA a Evropské státy, rozuměno nejenom EU a NATO. Ale možná se do budoucna bude počítat i se státy jako je Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Tȟaj-wan či Indie. Měli bychom s nimi více komunikovat a sblížit se. Rusku se podařil úplný opak, než Rusové předpokládali, a to měl být rozpad Západu, volného obchodu, svobodného cestování a demokracie. Možná jednou skutečně něco jako „národ“ z demokratického Západu vznikne, ale bude to asi národ úplně jiný, než jaký si dnes představujeme. Možná se za 220 let po změně režimů k nám přidá i samotné Rusko a jiné státy. Možná, že za 320 let bude i více sjednodujícich prvků, včetně jednoho jazyka ke komunikac-i

Foto: Ing. Martin Dokoupil

Indo-evropské větve jazyků

Literatura

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praslovanština

https://slovjani.info/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Abeceda

https://aleph.vkol.cz/F/?func=find-b&request=dokoupil+martin&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=SVK01&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_4=WBS&filter_request_4=&filter_code_2=WYR&filter_code_3=WYR&filter_request_2=&filter_request_3=&x=0&y=0

https://aleph.vkol.cz/F/3GUN222X9652K1L9SI4R7TCK8UAR25LDS3J6KBTF1JTT6BDGAG-00630?func=full-set-set&set_number=007325&set_entry=000006&format=999

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz