Hlavní obsah
Lidé a společnost

Brambory se za války staly cenností. Pro vojáky byly na příděl, na chudé lidi nezbylo

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay/Public domain
28. 4. 0:00

Brambory se staly za druhé světové války opravdovou svátostí. Lidé je podle nařízení vlády a nacistického Německa museli pěstovat, pro sebe si však mohli ponechat pouze malou část z toho, co se jim podařilo vyprodukovat.

Článek

Německou a japonskou agresi vedla snaha zajistit si spolehlivé dodávky potravin. Dlouhotrvající konflikt mezitím upozornil na obrovské problémy spojené s výživou téměř dvou miliard mobilizovaných lidí a dalších milionů lidí, kteří pracovali v zemědělství, v důležitých průmyslových odvětvích a na dopravních lodích nebo jinak přispívali k válečnému úsilí. Reakce válčících zemí se lišily, ale brambory byly ústředním prvkem národních potravinových politik a individuálních technik přežití.

Británie

Britská vláda propagovala brambory jako způsob, jak snížit závislost na dovozu potravin a zároveň zlepšit celkové zdraví národa. Vzhledem k tomu, že válka vyžaduje lepší tělesnou stavbu a zdraví než mír, byli úředníci přesvědčeni o nutnosti provést zásadní změny ve stravovacích návycích. Správné stravování bylo individuální povinností a národní nutností. Místo bílého chleba a čerstvého masa z dováženého obilí vláda podporovala stravu založenou na výrazně zvýšené spotřebě brambor a celozrnného chleba z domácí pšenice. Všechny domácnosti byly vyzvány k chovu králíků, kuřat a zejména k pěstování brambor, které byly propagovány jako vynikající zdroj energie a vitaminu C. Do konce války se plocha věnovaná bramborám zdvojnásobila.

Sovětský svaz

Když Sovětský svaz vstoupil v roce 1941 do války, čelil obrovským překážkám ve svém úsilí o vlastní obživu. Zemědělská výroba byla v rozvratu v důsledku Stalinova programu kolektivizace. Vojáci i civilisté měli navzdory přídělovému systému neustále hlad. Když německá vojska obsadila klíčové zemědělské oblasti na Ukrajině, situace se ještě zhoršila. Během války zemřely hlady nejméně tři miliony Sovětů a pravděpodobně ještě mnohem více. Sovětští představitelé reagovali tím, že vyzvali všechny, aby sázeli brambory. Od 19. století chléb a brambory se staly nejdůležitější potravou na rozdíl od obilí. Brambory se poměrně snadno pěstují na malých kouscích půdy. Během války noviny rozdávaly zahradnické rady, jak pěstovat brambory a správci továren se snažili poskytnout dělníkům pozemky. V roce 1943 se Moskva vznášela v zeleném moři bramborových rostlin.

Foto: Pixabay/Public domain

Brambory byly za války vzácností

Německo

I národní socialisté z Německa prosazovali brambory. Nacistická politická filozofie považovala zdraví německého státu za prakticky totožné se zdravím jednotlivých Němců. Zdraví jako povinnost se v roce 1939 stalo oficiálním heslem strany. Válečné příděly měly za cíl vychovávat řádné Němce tím, že odepřou potraviny nežádoucím skupinám obyvatelstva. Od roku 1933 do roku 1939 vedli úspěšnou kampaň za to, aby se Německo stalo soběstačným v klíčových potravinách. Všechen cukr, maso, obilí a brambory vyráběli v tuzemsku. Tento poslední úspěch byl obzvláště důležitý, protože, jak zdůrazňovali nacističtí propagandisté, Němci byli lidmi brambor. Nespočet rozhlasových relací, časopisů a školení informovalo o způsobech přípravy této výživné, syté a zároveň levné zeleniny. V průběhu války se roční spotřeba více než zdvojnásobila.

Vzhledem k úzkému vztahu, který nacisté vnímali mezi lidmi a bramborami, však nebylo jejich cílem pouze zvýšit spotřebu. Chtěli, aby se brambory samy staly více německými. Stát investoval velké prostředky do programů šlechtění rostlin a cílem bylo vypěstovat odolné odrůdy brambor, bez plísní a dalších chorob. V roce 1941 byl zakázán prodej nebo pěstování brambor, které nebyly uvedeny na seznamu. Stejně jako nacisté určovali, které národy a rasy mohou obývat německou půdu, určovali také, kolik kdo smí dostat brambor. Proto na chudé lidi nikdy nezbylo.

Chuť války

Ať už s podporou shora, nebo bez ní, lidé po celém světě se během druhé světové války obraceli k bramborám, aby udrželi tělo i duši pohromadě. Sovětští rolníci, kteří byli téměř výhradně závislí na potravinách, které si sami vypěstovali, více než zdvojnásobili spotřebu brambor. Brambory jedli k snídani, k obědu i k čaji. Jedli je na všechny způsoby ( pečené, smažené, v bramborových plackách, v polévce), ale nejčastěji jen vařené. Rodina Giovanniho Tassoniho, věnovala chudým dělníkům žijících na venkově u Říma, celou svou zahradu k pěstování brambor poté, když začala německá okupační armáda vyžadovat potraviny. Domácí, mražené, dehydrované, shnilé, rozmačkané, vařené, ukradené, na příděl, brambory byly jídlem a skutečně chutí války.

Brambory byly pro vojáky na příděl

Ve Flandrech se pěstovaly v takovém množství, že během devítileté války (1688-97) se vojáci mohli „bohatě“ živit bramborami, které uloupili na místních polích. Během války získávaly brambory stále větší význam pro výživu armády. Vojáci bojující na obou stranách americké revoluce je jedli každý týden v přídělu. Po Francouzské revoluci vznikly v západní Evropě vývařovny, které prodávaly bramborovou polévku. Příznivci doufali, že charitativní polévky přesvědčí hladové a chudé o dobročinných úmyslech elitou řízených vlád a odradí je od napodobování francouzských radikálů. Tyto snahy se ne vždy setkaly s pochopením.

Brambory v první světové válce

V době vypuknutí první světové války byly brambory v mnoha částech světa již pevně zakotveny ve stravě, a tak není divu, že vlády na konflikt reagovaly podporou brambor, stejně jako o několik desetiletí později. Mělo se za to, že křehké výživové zdraví rekrutů podkopává vojenskou sílu. Jeden úředník z Bradfordu poznamenal, že nedostatečná a nesprávná výživa způsobila, že čtyřicet procent dobrovolníků bojujících v búrské válce bylo tak mrňavých, že nebyli dost dobří na to, aby se na ně střílelo. „Jezte brambory, každá pečená brambora, kterou sníte, pomůže naplnit lodě pšenicí. Jezte brambory, zachraňte pšenici, zažeňte císaře k porážce,“ vyzývali autoři jedné válečné kuchařky.

Brambory a současnost

Dnes se boj proti Covid-19 často vyjadřuje ve vojenských termínech. Politici hovoří o porážce viru a používají řadu militaristických metafor. V této krizi jsou však brambory stejně tak obětí jako zachráncem. V USA klesly ceny během prvního měsíce výluky až o padesát procent, protože uzavření restaurací zastavilo poptávku. V Belgii zůstalo 750 000 tun komerčně pěstovaných brambor bez jasného určení. Současně se obyčejní lidé všude na světě obracejí k bramborám jako ke zdroji útěchy a obživy. Válka možná není tím nejpřínosnějším způsobem, jak přemýšlet o globální pandemii, ale brambory možná nabízejí jeden malý způsob, jak pomoci živit lidské vazby, které dávají sílu a smysl našim životům.

Reklama

Související témata:
Brambory

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz