Hlavní obsah
Bydlení

Komunitní energetika - co znamená a proč je důležitá?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jakub Rejzek
10. 3. 11:42

Komunitní energetika je relativně nový koncept, který se rychle rozvíjí po celém světě.

Článek

Komunitní energetika je relativně nový koncept, který se rychle rozvíjí po celém světě. Zatímco tradiční energetický systém je centralizovaný a řízený velkými společnostmi, komunitní energetika se zaměřuje na decentralizované zdroje energie a zapojení místních komunit.

Co je to komunitní energetika

Počátky vývoje komunitní energetiky můžeme sledovat již v dobách, kdy se začaly objevovat první malé větrné elektrárny a solární panely. V té době byly tyto technologie velmi drahé a používaly se jen v omezené míře. V posledních letech se situace nicméně výrazně změnila a solární a větrné technologie se staly cenově dostupnějšími a efektivnějšími.

Tento vývoj umožnil místním komunitám vyrábět a distribuovat svou vlastní energii. Komunitní energetika se zaměřuje na decentralizaci výroby energie, přičemž místní komunity mají kontrolu nad výrobou a spotřebou energie. V současné době se v různých zemích a regionech prosazují různé modely komunitní energetiky, od malých solárních elektráren až po komplexní sítě decentralizovaných zdrojů energie. K odpovídajícímu rozvoji komunitní energetiky jsou ale potřebné také odpovídající legislativní změny. Jakou budoucnost má komunitní energetika v České republice?

Nejprve si řekněme, co je to vlastně komunitní energetika. Jedná se specifický způsob výroby energie, při kterém dochází k využití obnovitelných energetických zdrojů. Tyto zdroje – jak ostatně vyplývá z názvu – jsou ve vlastnictví komunit. Těmito komunitami mohou být skupiny občanů nebo třeba místní samosprávy. Mezi hlavní cíle distribuce energie systémem komunitní energetiky patří ekonomická úspora, ohleduplnost vůči životnímu prostředí, nebo třeba naprostá soběstačnost a svoboda, co se týče rozhodování o správě a rozvoji distribuce energie. Provozování komunitní energetiky má také řadu výhod po stránce sociální. Příslušná komunita mezi sebou vzájemně nejen sdílí vyrobenou energii, ale společně se také podílí na případném rozhodování o jejím dalším prodeji, investicích, případně o dělbě zisku. Systém komunitní energetiky se dokáže pozitivně podepsat také na místním rozvoji.

Jak může komunitní energetika fungovat v praxi? Škola se solárními panely vyrábí energii přes den, kdy je plná dětí. O víkendu ale může posílat energii do sportovního areálu prostřednictvím místní energetické sítě. Na druhou stranu, když škola nemá vhodnou střechu, ale na radnici je možné umístit výrobu cca 50kWhp, mohou být přebytky transportovány i do školy se členitou střechou. Jako další příklad může sloužit

panelový dům s plochou střechou. Komunitní družstvo umožní rozpočítat energii zdarma mezi domácnosti a zachovat stávající rozdělení elektroměrů. Přes den může energie plynout na ohřev vody a vytápění tepelnými čerpadly, večer po návratu obyvatel z práce a zatmění přejdou na dodávky z elektrárenské sítě.

Komunitní energetika – energie budoucnosti?

Lidé, provozující komunitní energetiku, se sdružují v takzvaných energetických společenstvích, někdy též energetických družstvech. Členové těchto skupinek provozovatelů komunitní energetiky se podílejí na výstavbě obnovitelných zdrojů energie, rozhodují o jejím sdílení, distribuci a spotřebě, a mohou se také angažovat v jejím případném prodeji. Společně také rozhodují o rozdělení zisků v případě prodeje energie. Komunitní energetika má obzvláště v současné době obrovský potenciál. Vzhledem ke stoupajícím cenám energie v souvislosti s krizí zvažuje čím dál větší množství lidí možnosti alternativního odběru energie, a přemýšlí o opuštění tradičních „velkých“ distributorů. Větší rozmach komunitní energetiky by mohl kromě jedinců prospět také obcím, kterým by dokázal zaručit větší energetickou soběstačnost.

Jedním z hlavních přínosů komunitní energetiky je, že umožňuje místním komunitám snížit jejich závislost na fosilních palivech a velkých energetických společnostech. To nejenže přispívá k ochraně životního prostředí, ale také umožňuje místním komunitám snížit své náklady na energie.

Dalším přínosem komunitní energetiky je zvýšení energetické nezávislosti místních komunit. Mnoho místních komunit se stává závislými na dodávkách energie z daleka, což zvyšuje riziko energetického selhání a zvyšuje náklady na odběr a spotřebu energie. Komunitní energetika by místním komunitám mohla umožnit výrobu vlastní energie a snížení jejich závislosti na centrálních energetických sítích. V neposlední řadě komunitní energetika také přináší výhody pro celkový energetický systém. Decentralizované zdroje energie mohou pomoci snížit přetížení stávajících energetických sítí a snížit riziko výpadků v energetické síti. Komunitní energetika také může pomoci snížit emise skleníkových plynů a podpořit trvale udržitelné energetické systémy.

Možnosti a budoucnost komunitní energetiky

Existují různé modely komunitní energetiky včetně sdružení pro výrobu a distribuci energie, společných solárních elektráren a projektů využívajících geotermální energii. V některých zemích se také prosazují různé regulační opatření, která podporují rozvoj komunitní energetiky – například v některých státech USA jsou místní komunity oprávněny prodávat energii z vlastních zdrojů zpět do centrální energetické sítě. Komunitní energetika se nicméně stále potýká s určitými výzvami. Jednou z hlavních výzev je nákladnost inicializace a rozvoje projektů komunitní energetiky, zejména pro menší komunity s omezenými zdroji financování. Další výzvou je také regulační prostředí a legislativní omezení, která mohou bránit v rozvoji komunitní energetiky.

Komunitní energetika se stává čím dál výraznějším tématem i u nás. Řada obcí si začíná uvědomovat jednoznačné přínosy tohoto způsobu distribuce energie, a čím dál více hlasů volá po umožnění provozování komunitní energetiky i v České republice. Komunitní energetika nabízí řadu přínosů pro místní komunity i samosprávy, a může hrát důležitou roli při přechodu k udržitelnějším energetickým systémům. Nicméně, aby se komunitní energetika stala široce rozšířenou a úspěšnou, je zapotřebí dalšího rozvoje technologií, podpory regulačního a politického rámce a zapojení místních obyvatel. Regulace a politický rámec mohou také hrát důležitou roli v podpoře komunitní energetiky prostřednictvím finančních pobídek a politických priorit. Místní obyvatelé také musí být zapojeni do rozhodovacího procesu a mít možnost ovlivňovat vývoj komunitní energetiky.

Počátkem září loňského roku informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu o chystané novele energetického zákona, která měla vůbec poprvé v historii České republiky pamatovat také na komunitní energetiku. Na návrhu této novely se podílela také Unie komunitní energetiky (UKEN), která opakovaně poukazuje na jednoznačné přínosy komunitní energetiky. Pokud zmíněná novela vstoupí v platnost, budou například komunity moci vyrábět energii v jakémkoliv množství bez nutnosti získání licence nebo třeba prodávat přebytky vyrobené energie. Sdružení UKEN se v oblasti komunitní energetiky angažuje dlouhodobě, a díky němu mají již nyní komunity k dispozici celou řadu užitečných podkladů, které přechod na komunitní energetiku výrazně usnadní.

Komunitní energetika a vše, co s ní souvisí, bude i součástí letošní květnové konference Kam kráčí digitální sítě, která se uskuteční 4. května. O komunitní energetice zde promluví Laura Otýpková ze sdružení UKEN.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz