Hlavní obsah
Internet a technologie

Umělá inteligence a její využití v dnešním světě

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Kvalitni-internet

AI

14. 3. 14:51

Téma umělé inteligence rezonuje naší společností čím dál intenzivněji. I vy jste se již určitě setkali s umělou inteligencí, která umí generovat obrázky, videa, hudbu či texty.

Článek

Téma umělé inteligence rezonuje naší společností čím dál intenzivněji. I vy jste se již určitě setkali s umělou inteligencí, která umí generovat obrázky, videa, hudbu či texty. Možná máte i povědomí o tom, že lze umělou inteligenci využít prakticky ve všech oblastech lidského života, vědy, podnikání, nebo třeba umění. Jaký přínos má umělá inteligence v dnešním světě? A měli bychom se uměl inteligence obávat?

Umělá inteligence (AI) se stává nevyhnutelnou součástí dnešního světa, který se stále více digitalizuje. AI je schopna analyzovat obrovské množství dat, odhalovat neviditelné vzory, zrychlovat procesy a zlepšovat výkon v mnoha oblastech. Díky procesu průběžného učení a díky aktualizacím má navíc AI úctyhodnou schopnost neustálého vylepšování. AI je používána od vědeckého výzkumu po podnikání a vládní instituce, své využití ale najde i v běžném životě obyčejných lidí

Jak lze tedy využít umělou inteligenci v jednotlivých odvětvích? Například v oblasti zdravotnictví má AI potenciál využití při diagnostice onemocnění a navrhování léčebných plánů. Umělou inteligenci využívá například aplikace Ada, která uživatelům pomáhá s předběžnou autodiagnostikou. Umělá inteligence se osvědčila také v radiologii, kdy pomáhá při rozpoznání rakoviny na rentgenových snímcích. Využít ji lze také k analýze zdravotních záznamů a identifikaci pacientů s vyšším rizikem vzniku specifických onemocnění.

V automobilovém průmyslu se umělá inteligence využívá například při vývoji autonomních vozidel v rámci snahy o zlepšení bezpečnosti a snížení nehod na silnicích. Autonomní vozidla mohou být mnohem bezpečnější, pokud budou schopna v reálném čase reagovat na situace v dopravě. Díky umělé inteligenci mohou vozidla lépe rozpoznat překážky a rizikové situace a zlepšit tak bezpečnost na silnicích. V oblasti marketingu může zase AI pomoci firmám při cílení na zákazníky a personalizaci reklam, a tím pádem také k větší efektivitě reklamních kampaní a zvýšení prodeje. Řada marketérů již teď využívá umělou inteligenci k identifikaci trendů a preferencí zákazníků a k personalizaci nabídek produktů a služeb. V průmyslové výrobě může umělá inteligence ulehčit lidem práci při optimalizaci výrobních procesů a vylepšení kvality výrobků, v oboru financí má AI potenciál využití při rozhodování o investicích a optimalizaci portfolia, nebo dokonce třeba i při identifikaci podvodů. Umělá inteligence může v řadě vědních oborů pomoci také při analýze velkého množství dat a identifikaci nových možností v různých oblastech, od medicíny po klimatické změny.

Umělá inteligence má potenciál využití také při řízení návaznosti procesů ve výrobě, organizaci a technologii výroby. Díky AI mohou být návaznosti procesů lépe koordinovány a optimalizovány, což vede k lepší efektivitě, výkonnosti a hospodárnosti celého výrobního procesu. Umělá inteligence může také pomoci s automatickým plánováním, předvídáním a včasnou detekcí případných chyb a s řízením zásob, což snižuje čas a náklady výroby a zvyšuje celkovou kvalitu výrobků. Výrobní linky řízené pomocí AI jsou schopny se přizpůsobit měnícím se podmínkám, což umožňuje rychle reagovat na nové výzvy a potřeby trhu. Lidskou sílu, dosud potřebnou pro výkon těchto operací, lze pak efektivně využít v jiných směrech.

Umělou inteligenci lze také účinně využít v oblasti IT, jmenovitě pak v oboru kybernetické bezpečnosti, kde se z AI stává čím dál důležitější součást procesu zajišťování kybernetické bezpečnosti a řízení provozu v sítích. S pomocí AI mohou být identifikovány a neutralizovány bezpečnostní hrozby, jako jsou například malwarové útoky nebo phishingové e-maily. Umělá inteligence zde může také být využita pro detekci anomálií v síťovém provozu a automatickou reakci na případné narušení bezpečnosti. Kromě toho může AI pomoci při řízení provozu v sítích a optimalizaci výkonu sítě, například prostřednictvím inteligentního rozložení zatížení a prediktivní údržby. Díky tomu se zvyšuje bezpečnost a výkonnost sítě a minimalizují se výpadky a další problémy.

Samozřejmě existují také rizika spojená s použitím umělé inteligence, a to zejména v oblasti bezpečnosti dat a soukromí. Pokud jsou používány citlivé informace, jako jsou zdravotní záznamy nebo osobní údaje, mohou být tyto informace zneužity nebo odcizeny. Navíc mohou být umělá inteligence a algoritmy diskriminační vůči určitým skupinám lidí, pokud se používají nesprávně nebo pokud nebyly správně vyvinuty a nastaveny.

Další výzvou pro umělou inteligenci je vytvoření systémů, které dokážou přemýšlet jako lidé a s nimi komunikovat na úrovni, která je pro nás přirozená. Tato oblast se nazývá umělá obecná inteligence (AGI) a je stále velmi experimentální a výzkumná. Zatímco někteří lidé vidí AGI jako cestu k řešení mnoha problémů, jiní vidí v AGI potenciální existenciální hrozbu s rizikem zneužití. Někteří lidé se také obávají, že umělá inteligence bude nahrazovat lidskou práci a způsobí tak masivní nezaměstnanost. Pravdou ale je, že díky využití AI v určitých oblastech vzniknou naopak nové možnosti uplatnění lidské síly v jiných oborech, a umělá inteligence má v tomto směru spíše potenciál nám ulehčit práci, nikoliv nás o ni připravit.

Další obavy se týkají zneužití umělé inteligence k manipulaci s lidmi a ovlivňování jejich rozhodování, a to jak v oblasti marketingu, tak i politiky – jako příklad mohou sloužit například nejrůznější deepfake videa, vytvořená právě s pomocí umělé inteligence. Takováto videa například zobrazují politiky nebo známé osobnosti, a „nechávají“ je říkat věci, které ve skutečnosti dané osoby neprohlásily.

Je tedy důležité mít na paměti, že umělá inteligence není zázračný nástroj, který vyřeší všechny problémy. Je třeba se s ní umět správně vypořádat a využít ji s rozmyslem. Je nutné vytvořit etické zásady pro využití umělé inteligence a zajistit, aby byla využívána ke společnému prospěchu a nikoliv pouze pro zisk jednotlivců či korporací. V současné době existuje mnoho projektů a iniciativ, které se snaží vytvořit směrnice a zásady pro využívání umělé inteligence. Evropská unie například připravila dokument „Ethics Guidelines for Trustworthy AI“, který obsahuje doporučení pro etické a bezpečné využívání umělé inteligence.

Využití umělé inteligence má tedy velký potenciál, ale zároveň je nutné věnovat pozornost možným rizikům a zajistit, aby byla využívána s odpovědností a ohledem na lidská práva a důstojnost. Je nutné mít také na paměti, že se umělá inteligence rozhoduje na základě vstupních dat. Není schopna rozpoznat, zda nějaká ze vstupních dat nejsou validní. Nejde o lidský mozek, ačkoliv vnější projevy mohou encyklopedickými znalostmi moudrého člověka připomínat. Dostává-li však umělá inteligence ověřená, validní vstupní data, potom dokáže vstupy zpracovávat nesmírně efektivně.

Umělá inteligence a potenciál jejího využití v dnešním světě bude jedním témat letošní konference Kam kráčí digitální sítě Olomouc, která se uskuteční 4. května 2023. Na téma umělé inteligence a jejího využití zde promluví internetový podnikatel a novinář Patrick Zandl, který se v oblasti telekomunikací a internetu pohybuje již řadu let.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz