Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Střední školy na Vysočině se přiblíží evropskému standardu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Kraj Vysočina

Střední školství (ilustrační foto)

3. 8. 11:13

V evropských zemích převažuje nabídka všeobecného středoškolského vzdělání nad odborným. Cílem vzdělávací politiky ČR je se tomuto standardu přiblížit. Zodpovědnost za to mají jednotlivé kraje.

Článek

Ve včerejším článku od sociologické výzkumné organizace PAQ Research byly na základě statistických dat pojmenovány problémy spojené s českým středním školstvím. Patří sem regionální rozdíly v nabídce oborů, předčasné odchody žáků ze vzdělávání, přílišná specializace oborů na odborných školách a nezaměstnanost absolventů. Tyto problémy nebyly takto pojmenovány poprvé, obšírněji o nich hovoří i Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Jako jedno z východisek a řešení situace se nabízí posílení všeobecně zaměřených oborů na středních školách, a sice gymnázií a lyceí. Tato studia jsou ze strany žáků velmi žádaná, což se projevilo i letos přetlakem zájmu uchazečů o studium gymnázií. Vhodnou alternativou ke gymnáziím jsou lycea, která jsou všeobecněji zaměřenými odbornými obory. Jejich počet začal výrazněji navyšovat již v loňském roce Jihomoravský kraj a tento trend by se měl dále rozšiřovat také do ostatních regionů. Aktuálně jsou ve vzdělávací soustavě lycea technická, ekonomická, pedagogická, zdravotnická, přírodovědná či kombinovaná.

Argumentů pro navýšení kapacit oborů všeobecného vzdělávání je samozřejmě více. Rozhodování o budoucím vzdělávání a zaměstnání před dovršením věku 15 let je pro deváťáky velmi předčasné, zvláště v době dynamicky se měnícího trhu práce. Důsledkem jsou časté změny oborů vzdělávání v průběhu středoškolského studia či učení, dále pak vysoká míra neshody mezi absolvovaným oborem a vykonávanou profesí.

V průměru studuje všeobecné vzdělání České republice méně než třetina žáků, přičemž průměr evropské unie je 51,3 %. Návrh nového Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023-2027 připravovaný ministerstvem školství počítá s navýšením kapacit v oborech všeobecného vzdělávání, konkrétně gymnázií a lyceí. Ze školského zákona však za tento krok mají zodpovědnost jednotlivé kraje, jejichž političtí reprezentanti musí k t realizaci tohoto záměru přistoupit. A to i navzdory tlakům zaměstnavatelských organizacích, které zpravidla poptávají levnější pracovní sílu.

V Kraji Vysočina se již pro školní rok 2024/2025 aktivně připravuje lokální navýšení kapacit na gymnáziích (včetně těch se sportovní přípravou), kde jsou kapacity aktuálně nedostatečné pro naplnění celých tříd. Příkladem je gymnaziální obor vzdělávání při Akademii ve Světlé nad Sázavou. Výraznější však bude rozšíření nabídky v oblasti lycejního vzdělávání. Nově by měla být otevřena technická lycea v Jihlavě a Žďáru nad Sázavou, ekonomické a zdravotnické lyceum v Třebíči, pedagogické lyceum v Novém Městě na Moravě či znovuotevřeno přírodovědné lyceum v Jihlavě. O poslední zmiňovaný typ lycea od školního roku 2025/2026 předběžně projevila zájem také střední škola v Humpolci. Zvažována je i možnost odložené založení ekonomického lycea také v Bystřici nad Pernštejnem.

Aktuálně v Kraji Vysočina studuje 21 339 středoškoláků, z toho na gymnáziích 6115 (28,7 %) a lyceích 699 (3,3 %). Při výše uvedeném posílení kapacit gymnaziálního oboru se počet žáků v tomto studiu zvýší na třetinu a počet žáků na lyceích až ztrojnásobí. Podíl všeobecných oborů středních škol se tak oproti stávajícími stavu výrazně přiblíží polovině, a tak přiblíží evropskému průměru.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz