Hlavní obsah
Lidé a společnost

1915: …zahřmělo na svatou Annu. Objevené pohlednice z první světové války

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: vlastní sbírka autora

Vojenský oddíl Rakouska-Uherska

31. 7. 13:22

Tomáš Hamouz, desátník pěšího regimentu jednoročních dobrovolníků rakousko-uherské armády, posílá pohlednice své přítelkyni Růženě Kohlíkové. Do války odjel hned v červenci 1914. Koncem roku se vrátil domů na dovolenou.

Článek

Rok 1915

Ke svému vlastnímu překvapení, kdy po nemoci očekává rozkaz k návratu do války každým dnem, je desátník Hamouz koncem ledna 1915 stále ještě v Čechách. Texty naznačují, že musí denně pobývat u útvaru, kde se organizuje odjezd vojska na frontu, ale noci, alespoň pokud nemá službu, tráví někdy doma.

22.1.15

Moh’ jsem tam také ještě zůstat (doma, pozn.). Pravděpodobně pojedem v pondělí nebo v úterý. Řekni prosím Tě Andě, ať hned píše! (žádost o uvolnění, pozn.) Ty ještě stůněš? Nevíme, kdy pojedem. Slyšeli jsme, že už tam v Uhrách zabili jednoho našeho kaprála.

Praha 3. 2. 12

Dnes mám službu. Pojedeme ještě dnes ve 2 hodiny v noci z Prahy do Segedina. Piš mi tam na adresu T.H., jednoroč. dobrov. des 28 pěší pluk 2. Ersatzkompagnie, Segedin Uhry. Budeš mi psát, viď…

4/2 (poštovní razítko Česká Třebová, text načmárán ve spěchu)

Milá Růžo! Srdečný pozdrav z cesty do Uher. Je 1 hod odpoledne a máme hlad. Hrajeme ve vlaku karty.

5.2. Brünn (Brno). Večer v 10

Foto: dobová pohlednice, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

Brno, 5.2. 1915

Mnoho vzpomínek zasílá Tomš. Budu z té cesty asi hodně nemocen. No raději kdybychom tam už byli.

Marcheeg 7.2.15

Tisíce pozdravů zasílá Tvůj Tomš

Život vojenský, život veselý?!

Szeged 7/2/15

Šťastně jsme se dostali do toho Szegedu. Je to hezké město na rovině a i hezké holky jsou tady. Bude nám tu smutno. Čeká se tady nemoce. Voda pro město se hned převařuje a pivo je drahé, jakož i víno a tu teplou vodu pít nemůžem. Piš mi na adresu T.H. desátník jed. Dobrov. 28 pěší pluk 2. Ersatzkompagnie Szeged Uhry.

15/2/15

Dnes narukovali ti staří rekruti, je jich tu plný dvůr. Mají bílé pláště a jsou to Maďaři a Rumuni. Ženy jsou tu s nimi. Moje snahy, o kterých jsem v Praze snil, jsou marné. Budu tady ještě tak 14 dní a potom mne dají as k marschkomp. Chodím k vizitě obden, ale neuznává a nechce uznat. Napíšeš mi, kam narukoval učitel Doblín? Je tu po krk bláta. Dosud nesmíme z kasáren. Mám strach, abych zas neonemocněl. K superarbitráži jdou jen opravdově nemocní a chromí, já se tam sotva dostanu.

Szeged 18/2/15

Srdečně díky Tobě a Vašim za tabák. Zlobit se nemohu a poslat to zpět taky nemohu, tak to musím vykouřit. Ale podruhé ať se to nestane!

Dostal jsem lístek ode všech. Nic tu nedělám, jsem stále nemocen, ležím celý den a dívám se do nebe. Je tu teploučko, chodím ob den k prohlídce.

Szeged 27/2/15

Srdečný dík za Tvoje oba dopisy. Nevíme co bude dále. Piš mi ihned, zda dostala jsi tento lístek. Budu psát psaní, ale nic podstatného nevím. Tabák jsem dokouřil, ale mám ještě cigarety od Vaška. Ty mi nic neposílej, vždyť teď sama sotva vystačíš.

Szeged 22/3.15

Foto: dobová pohlednice, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

Szeged, Klausovo náměstí 22.3.1915

Dostal jsem po dlouhé době dopis z 19.3. Psal jsem několik psaní a lístků za sebou, což Ty nic nedostáváš? Snad to censurují. Teď budu Ti psát každý druhý den lístek. Nemusíš to známkovat, já dostávám z domova též neznámkované. V noci mám dnes službu.

V období dubna a první poloviny května byla jednotka odeslána na frontu, ale nic konkrétnějšího nevíme. Korespondence z této doby není, s výjimkou šifrované pohlednice z 8. května 1915 bez lokace.

18/5.15; 1.

Dnes ráno jsem se šťastně dostal do Szegedu. Ta cesta byla krutá. Byly zde 2 dopisy a telegram. Jeden dopis byl zensurován, ale nic z toho nenašli. Co bude dále se mnou, dosud nic nevím. Jak se to dozvím, hned Ti napíši. Adresa na mne táž.

Počínaje 18. květnem začíná Tomáš pohledy číslovat. Zřejmě pošta přestávala spolehlivě fungovat, doručování trvalo dlouho a zásilky se různě předbíhaly a míjely.

Upadající kvalitu pošty dobře vystihuje fakt, kolik čísel v řadě chybí. Vzhledem k nedostupnosti či neexistenci jiných komunikačních kanálů byl pro lidi ve válečném období písemný kontakt jedinou možností komunikace a funkční pošta pro ně tedy byla extrémně důležitá. I to je důvodem, proč Tomáš Hamouz většinu roku 1915 hledal způsob, jak spojení zefektivnit a neustále kontroloval jeho spolehlivost.

Szeged 24/5.15; 4.

Děkuji Ti za lístek, Jenda už mi též psal, že Vašek je někde v Rakousích. Kdyby se mi tak ta dovolená podařila!? Brzy půjdu (do boje, pozn.). Dopis jsem dostal teď (4.)

Szeged 28/5 15; 6.

Foto: dobová pohlednice, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

Szeged, 28.5.1915

Děkuji za dopis. Musíme psát jen otevřená psaní. Dostáváš vše ode mne? Se mnou je to pořád stejné.

Szeged 30/5.15; 7.

Děkuji Ti za lístek. Už zase nedostáváš ode mne dopisy? Jsou číslovány. Nebudu psát vůbec dopisy, protože to censurují a už jich bylo mnoho zadrženo. Budu psát jen lístky. Kdy pojedu na bojiště dosud nevím. Ty mi nevěříš, Ty myslíš, že nepíši, viď?! Od Tebe jsem dostal všechno. Kdy a jestli dostanu dovolenou nevím. Možná, že to odmítnou.

Szeged 2/6.15; 9.

Ještě nedostáváš ode mne dopisy a lístky? Anďa už odjela? Je mi smutno tady. Chodím s hlavou sklopenou. Psal mi Vašek – on bude mít Andu u sebe! Nezávidím. Co s námi bude? My se zase sejdem, viď?

Szeged 5/6 15; 10.

Píše mi Vašek a Jenda zároveň a oba mi sdělují, že jim píšete, já že nepíši a nikdo neví, co se se mnou děje. Každý den někomu píši, co toho je příčinou, že nic nedostáváte, nevím.

Szeged 7/6 15; 11.

Foto: dobová pohlednice, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

Most přes řeku Tisu v Szegedu s textem na líci 7.6.1915

...Koupal jsem se včera v Tise. S těmi Maďarkami tu nic není. Vždyť jim nerozumím a ony mně také ne. Ty napíšeš, že jsou tam ženy a děti uprchlíci, proč ne také mládenci?

Szeged 9/6 15; 13.

Dopis od Tebe jsem dostal, tisíceré díky zaň. Kromě Tebe mně nikdo nepíše. Můžeme posílat dopisy a lístky bez známek, dopisy však musí být otevřené. Nebudu tudíž žádných psát. Piš mi na 5 Ersatzkomp.28 inf. Regiment, Szeged, Uhry, protože as budeme přeloženi do blízké vesnice. Napiš mi jak dlouho tento lístek šel.

11/6 15; 14

Je tu děsné horko. Dosud nikdo nepsal.

12/6.15; 15.

Lístek od Tebe jsem obdržel, dík zaň. Balík dostanu později, jde to pomalu. Co tam je nového? Nevím, zda dovolenou dostanu. Dostalas všechny lístky podle čísel?

14/6.15; 16.

Děkuji Ti za mlsání i tabák. Pak za ty milé dopisy. Nevím, kdy přijedu. Budeme se stěhovat as hodinu cesty od Szegedu. Adresa stejná.

24/6.15; 22.

Tisíceré díky za lístek a dopis. Proč tak smutně píšeš. Vždyť kdybych šel do pole, bylo by mi lépe, než zde. Snad bych se zase vrátil. Snad pojedu na žně a budeme si o lecčems povídat.

Na přelomu června a července byla jednotka přesunuta na frontu a hned se zas vrátila, což jak se s pokračující válkou ukazovalo, byla svérázná, nicméně oblíbená rakouská taktika. Číslování pohlednic začíná z nějakého důvodu opět od jedničky. Od 1. července 1915 se na pohlednicích polní pošty objevuje potvrzení (tužkou, pastelkou či razítkem) o provedené cenzuře (zens., censur., cens., cenzuralta, ZensurVách).

Szeged 1.VII.15; 1. (zens.)

Šťastně jsme dojeli. Sotva jsem se objevil v kasárnách, už jsem dostal službu. Snad zůstanu tak nějaký čas. Prý máme jeti někam jinam na služby, ale není to pro mne určité

Praha 30/7 15

Těžce se loučím s Prahou. Budu Ti hned zase psát.

Szeged 21/VIII.15 (censur)

Dobře a šťastně jsem sem dojel. Vše zůstalo tak jako dříve. Jsem zas u Wachdetachement, jak na dlouho to nevím. Žádost na setí a výmlat tu není. Napiš ji prosím Tě a dej na hejtmanství zase tak potvrdit, jako dříve. Budu psát dopis. Vše se zensuruje.

Koncem července byl Tomáš Hamouz krátce doma na sklizeň obilí. Koncem léta vidíme zvýšenou snahu dostat se domů opět – žádost na setí, mlácení obilí…nevíme, zda jde o projev zodpovědného hospodáře, nebo o pokus vymanit se z válečné mašinerie; nejspíš o kombinaci obojího.

Szeged 24/8. 15 (censur)

Učitelé jdou od nás všichni domů. Vašek přijde jistě. Píši Andě, aby mi napsala ještě žádost na setí a druhou na min.(?)a dočasné osvobození. Kdybych mohl také já domů. Pomůžeš Andě, viď?

Szeged 25/VIII.15; (zens)

Foto: dobová pohlednice, autor neznámý. Autor kresby Mikoláš Aleš. Digitalizace Jan Šťovíček

Pohlednice na podporu válečných invalidů s doplňujícím textem na lícové straně

Poslal jsem domů žádost na otavy. Anďa nechť ji donese na hejtmanství. Vašek přijede asi jistě, piš co tam se změnilo!

Szeged 29/VIII.15 (cens)

Mnoho se tu mluví o tom, že se budem stěhovat. Já jsem také trochu nemocen. Toť víš, ta stará bolesť! Přijede Vašek? U nás šli učitelé k prohlídce; kteří byli uznáni méně schopnými, půjdou as domů, dosud jsou tady.

Szeged 30/VIII. (censur)

Dnes jdu do nemocnice si lehnout. Jak dlouho tam budu nelze napsat. Mám cosi s ledvinami. Jsem nachladlý, budu Ti psát z nemocnice ihned. Pak Ti sdělím adresu z nemocnice.

Szeged 3/IX.15 (cens)

Teď jsem v pravém špitli. Piš mi sem adresou: Einjährig Freiwiliger., Szent Györgi iskola, Gruppe IX Szeged. Doufám, že brzo zase budu zdráv a pojedu na dovolenou.

P.S. Nikdo k nám nesmí. Jsme isolováni!

Foto: dobová fotografie, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

isolace ve vojenské nemocnici

Szeged 9/IX.15 (cenzuralta)

...ještě prý tu zůstanu. To je dobře. Brzy Ti pošlu obrázek nás, jak hrajem šachy. Dnes dali jsme se fotografovat.

Foto: dobová fotografie, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

Šachová partie ve vojenské nemocnici. Tomáš Hamouz sedí vpravo vzadu.

Není známo, jakou starou bolestí desátník Hamouz trpěl, ani čím onemocněl a proč byl kvůli tomu na izolaci. Každopádně se mu nepochybně v nemocnici líbilo a netají se tím, že mu prodloužené léčení nevadí. Na druhou stranu mu nemoc nebránila - podle poštovního razítka a obrázku pohlednice – odskočit si 2. října na otočku do Budapešti, aby 5. října byl už zase zpátky.

Szeged 5/X.15 (cens)

Drahá! Jsem dosud živ, až umřu, pošlu Ti pohled! Nemějte nikdo o mne starosti, neboť se mi tuze dobře daří. Čtu, karty hraju a vzpomínám. Jak se Vám tam všem daří? Málo jsem toho dostal, neboť se stále a stále stěhuji.

Szeged 25/10.15 (ZensWach)

Z karantény už jsem venku. Žádost od Tebe jsem dostal, ale dovolenou na ni určitě nedostanu, protože prý už jsem ji měl. Jak to se mnou teď dopadne, nevím. Rozhodne se to během týdne.

Jen kdyby aspoň tam nahoře to brzy a příznivě vyřídili. Mám službu zase. Zdrav rodiče. Kde je Vašek?

27/10.15 (nelze určit kde, chybí i potvrzení o cenzuře)

Žádost na dovolenou byla zamítnuta, prý už jsem byl. Teď čekám na prohlídku. Jsem dosud u Wachdetachemant. Až jak to dopadne. Můžeš-li, napiš ještě žádost na řepu! Ale bude to asi marné.

Szeged 31/10.15 (zenswách)

Už několik dní nedostávám od Tebe žádnou poštu. Psal jsem rekomando, dostalas jej? Dostáváš ode mne pravidelně poštu? Vašek mi dosud nepsal. Kdy půjdeme k prohlídce, nevím. Je tu smutný podzim. Jako u nás prší denně. Co tam je nového? Jsem nedočkavý, jak to as dopadne s tou žádostí. Několik jich tu dostalo v minulosti až čtyři neděle dovolenou. Lístek z 26/t.m. jsem dostal, teď psaní už dlouho nikoli.

Budapest 16/12.

Foto: dobová pohlednice, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

Budapest, 16.12. 1915

Jedu rychlíkem. Zítra ráno jsem v Szegédu. Daří se mi dobře. Vzpomínám. Nepřišel telegram? Piš jak dlouho jde tento lístek

Szeged 20/12.15; 3. (ZensurWách)

Mnoho štěstí ať přinesou Tobě tyto svátky – jsem tam kde jsem dříve býval. Co bude dál nelze vědět. Též p. rodičům přeji šťastné a veselé Vánoce. Piš mi, co tam nového. Pošta je prý zase v nepořádku a proto se nediv, že jsem Ti dlouho nepsal. Čísluji každý dopis.

Szeged 27/12. 15.; 7.

Už je po svátcích; jak Tys užívala Štědrého večera? Co pak Ti nadělil Ježišek? Mně nic! Kdy se podívám domů, to nevím. Dnes večer pořádá náš regiment v městském divadle koncert. Chci tam jít.

Szeged 29/12 15 (Zens)

Byl to krásný koncert naší kapely v městském divadle. Cítil jsem se zase doma s Tebou.

Rok 1915 strávil Tomáš Hamouz téměř veškerý čas v Szegédu, jen s občasnými krátkými výlety do Budapešti a pravděpodobně jedinou návštěvou v Čechách. Pravděpodobně byl dvakrát, od dubna do května a na přelomu června a července odeslán do boje. Po prvním pobytu v nemocnici se do ní vrací stále častěji; nemilým překvapením bylo, že o dobu, strávenou v nemocnici, mu byla krácena dovolená, což snížilo i možnosti dostat se domů na uvolnění pro zemědělské práce.

Situace v Evropě na konci roku 1915

Foto: dobová fotografie, autor neznámý. Digitalizace Jan Šťovíček

František R., maturant 1906, padl v září 1914

Srbové byli nuceni ustupovat před zdrcující převahou a rakousko-uherské vojsko muselo za nimi stále dál, ale bližší informace chybí.

Na Západní frontě se navzdory urputným bojům situace výrazně nezměnila.

Němci na Východní frontě využili výhodné pozice k velkému útoku, v jehož důsledku byla fronta posunuta na východ.

Osmanskou říši porazili Rusové na Kavkaze, Britové a Francouzi se vylodili v Dardanelách, osmanský útok na Egypt byl odražen.

Do války proti Rakousku se v tomto roce zapojili Italové, kteří se za strašlivých ztrát bez velkého efektu pokoušeli prorazit rakousko-uherské linie kolem řeky Soči.

(pokračování příště)

Zdroj:

rodinný archiv

https://www.dejepis.com/ucebnice/prvni-svetova-valka-prvni-a-druha-etapa-valky-1914-1916/

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz