Hlavní obsah
Sport

MOV hájí lidská práva ruských sportovců. Co ale práva těch ostatních sportovců?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

13. 2. 11:41

Bacha, Bachu. Lidská práva mají nejen ruští a běloruští sportovci, ale i všichni ostatní sportovci. Je třeba si přečíst Listinu lidských práv a svobod až do konce.

Článek

MOV změnou postoje vůči ruským a běloruským sportovcům reagoval na doporučení odborníků na lidská práva OSN, kteří tvrdí, že vylučovat sportovce jen podle jejich pasu je diskriminační.

Zřejmě vychází z článku 2, kde se říká:

„Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.“

Uniká mu však skutečnost, že tento zákaz diskriminace se týká pouze práv a svobod uvedených v deklaraci lidských práv a svobod. Přečetl jsem si Listinu práv a svobod od začátku až do konce, ale právo jakýchkoli (tedy i ruských a běloruských) sportovců zúčastnit se Olympijských her jsem nikde nenašel.

Zato jsem tam našel Článek 29, kde se v bodech 2 a 3 píše:

„Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachovávání práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.

Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.“

MOV by tedy měl ještě prošetřit, zda válečná agrese a zvěrstva páchané Ruskem na Ukrajině zajišťují uznávání a zachování práv a svobod ostatních a zda je při tom vyhověno spravedlivým požadavkům morálky.

A možná by se měl MOV zeptat i Spojených národů, zda agresivní válka Ruska proti Ukrajině není v rozporu s jejich cíli a zásadami.

Pokud MOV zjistí, že ruská agrese je v souladu s cíli a zásadami Spojených národů a že vyhovuje spravedlivým požadavkům morálky, pak by samozřejmě měli být ruští a běloruští sportovci, zejména ti, kteří s agresí Ruska a vražděním ukrajinských sportovců souhlasí, připuštěni k Olympijským hrám a všichni ostatní by se jim měli ještě omluvit.

Jako na potvoru však i ruští a běloruští sportovci potřebují pro vstup do EU víza. A to už je mimo kompetence MOV.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz