Hlavní obsah
Názory a úvahy

Několik poznámek k otázce dezinformátorské životní formy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: anonym / nelicencováno
26. 8. 1:00

Asi to znáte: Předložíte komunistovi fakta vyvracející jeho představu „nevyhnutelně se zostřujícího třídního boje“, ale opáčí argumentační kličkou. Sdělíte rasistovi fakta neslučitelná s jeho názorem, ale on jen zpochybní zdroj či metodologii.

Článek

V roce 1953 vyšla kniha rakouského filozofa Ludwiga Wittgensteina Filozofická zkoumání. Zavedl v ní důležitý pojem „životní forma“, který (kromě jiného) svým způsobem revolucionizoval způsob, jakým chápeme smysl a základy argumentace.

Životní forma (Lebensform) u Wittgensteina označuje souhrn praktik nebo činností prováděných komunitou. Jsou to kolektivně sdílené šablony nebo vzory, podle kterých členové této komunity řídí svůj život nebo které jim poskytují orientaci. Souhrn těchto vzorů pak dává formu různým projevům života.

Wittgenstein výslovně zdůrazňuje, že životní forma představuje neoprávněný a neospravedlnitelný základ, z nějž teprve jednotlivé „jazykové hry“ získávají svůj smysl. Například „kladení otázek“, „vyjadřování pochybností“, „vydávání příkazů“ nebo „poskytování darů“ atd. by se mohlo odehrávat pouze v rámci zvyků, které jsou příslušnou komunitou nepochybně uznány.

Potíž tedy nastává například tehdy, jestliže se snažíte někoho přimět ke kladení otázek, vznášení pochybností atd., jež jde zcela mimo tyto jeho komunitou nepochybně uznané zvyky.

Představme si některé z těchto prvků neoprávněného a neospravedlnitelného základu životní formy, na níž vyrůstá fenomén českých proruských dezinformací v jejich chcimírovské podobě.

Je to například nezlomné přesvědčení, že za každým zlem tohoto světa nakonec stojí Američan; že hlásat přesný opak toho, co tvrdí Američané, je projevem osobní odvahy a „disidentstvím“; že nehledě na konkrétní historické okolnosti je vždy nutné „bojovat za mír“, protože nejhorším nepřítelem světa jsou „američtí váleční štváči“ a „americký vojenskoprůmyslový komplex“; další body si jistě doplníte sami.

Jednotlivé soudy o konkrétních stavech světa pak mohou být kvůli ovlivnění dezinformátorskou životní formou svého autora masivně vychýleny od toho, co lze z jiného hlediska označit za fakticky ověřitelné. Predikce o stavu světa vznášené na základě dezinformátorských „hypotéz“ se mohou opakovaně ukazovat jako 100 % chybné, ale na neoprávněném a neospravedlnitelném základu kolektivně sdílené životní formy to ovšem nezmění ani zbla.

Jinak řečeno, kdo této životní formě propadl, rozhodl se dát zdravý úsudek ohledně jejích základů jednou provždy k ledu. Odměnou za sacrificium intellectus je mu tradiční sebeobraz oddaného a zásadového příznivce kolektivně sdílených iluzí, nejlépe samozřejmě s hrdinským a mučednickým nimbem, pokud možno dokonce s pověstí „pozoruhodného nezávislého myslitele“, který je odmítán a zesměšňován nikoli kvůli hloupostem, jimiž se ohání, a zjevné myslitelské nekompetenci, ale kvůli „správnému přesvědčení“, které se „nehodí do krámu mocným“.

Veřejná debata v České republice se rozpadla na kusy a nachází se na mrtvém bodě. Úřady dlouhá léta odmítaly a v zásadě dosud odmítají bojovat s dezinformačními médii, nehledě na to, nakolik jsou zjevně závislá na nepřátelské propagandě z Moskvy. A za ta léta se nám tu vytvořila semknutá komunita lidí s vlastní životní formou, která žije v úplně jiném světě než ostatní.

„Bojovat s dezinformacemi“ rozhodně neznamená na deseti stranách textu vyvracet všechny nesmysly a pitomosti, které dezinformátor plácne v jediném odstavci. Za prvé takový rozsáhlý text do konce dočtou vždy jedině ti, kdo ho sami číst nepotřebují, tudíž pouze přesvědčuje přesvědčené. Za druhé ti, kdo se identifikují s dezinformátorskou životní formou, kvůli nějakým těm faktům rozhodně nepřehodnotí ústřední body své identity a nezačnou kvůli nim být někým jiným, než kým byli dosud.

Zřejmě jedinou účinnou taktikou boje s dezinformacemi je zřetelně označovat kanály, jimiž k nám přitékají. Vykolíkovat místa, kde se zdržují dezinformátoři a provádějí tam své praktiky utužující jejich komunitu vzájemným třením a zahříváním. Je vždycky dobré se jim raději vyhnout. A lidé by to měli vědět.

Mimo tyto kanály by pak bylo namístě nedopřávat dezinformátorům žádný prostor.

Tento článek také vyšel na webu Britských listů (blisty.cz)

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz