Hlavní obsah

Šikana není jen problémem školáků, zažít ji můžete i jako zaměstnanec

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Vlada Karpovich/ Pexel
24. 9. 20:48

Bossing a šikana na pracovišti jsou stále častějšími problémy v moderním pracovním prostředí, a to i v České republice. Nové studie ukazují, že tyto praktiky mohou mít závažné následky na duševní i fyzické zdraví zaměstnanců.

Článek

Pracoviště by měla být místem, kde zaměstnanci tráví většinu svého dne a kde by se měli cítit v bezpečí a respektováni. Bohužel však, někteří zaměstnanci čelí nežádoucím praktikám, jako je bossing a šikana na pracovišti, což může mít závažné dopady na jejich fyzické i duševní zdraví.

Existuje mnoho studií zabývajících se bossingem a šikanou na pracovišti, které ukazují, že tyto problémy nejsou ojedinělými incidenty, ale významnými jevy ve firemním prostředí. Jedna z takových studií provedená Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ukázala, že až 13 % pracovníků v České Republice se setkalo s bossingem na pracovišti a 5 % zažilo šikanu. Tyto číselné údaje nás nutí k hlubší úvaze o tom, proč k těmto jevům dochází.

Jedním z důležitých kroků k řešení bossingu a šikany je pochopení, proč k nim dochází. Tyto problémy často souvisejí se strukturou a kulturou pracoviště. Nadměrný tlak na výkon, nedostatečná komunikace a nedostatečné respektování práv zaměstnanců mohou vytvářet prostředí, ve kterém bossing a šikana mohou snadno vzkvétat. Důležitou úvahou je, jak tuto kulturu změnit a předcházet tak nepřijatelnému chování.

Foto: Yan Krukau/ Pexel

Další úvahou, která nás musí zajímat, jsou následky bossingu a šikany na pracovišti. Studie provedené Asociací personalistů a manažerů (APM) upozorňují na to, že bossing a šikana mohou mít vážné dopady na zaměstnance. Kromě negativního vlivu na duševní zdraví může také snižovat produktivitu a pracovní spokojenost, což může mít negativní dopad na celou organizaci. Zde je třeba zvážit, jak tyto problémy ovlivňují nejen jednotlivce, ale i podniky jako celek.

Česká Republika již učinila některé kroky k řešení problému bossingu a šikany na pracovišti. Například existuje veřejná platforma, kam mohou zaměstnanci nahlásit nežádoucí chování na pracovišti. Také byly zavedeny kampaně na osvětu a prevenci těchto problémů. Nicméně, úvahou pro budoucnost je, zda tyto kroky budou dostatečné.

Je stále třeba dělat více. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a managementem a posílení práv zaměstnanců mohou být klíčovými kroky k vytvoření zdravějšího pracovního prostředí. Zároveň by se měly zvážit další opatření, která by podpořila změnu firemní kultury a zabránila vzniku bossingu a šikany.

Foto: Nathan Cowley/ Pexel

Bossing a šikana na pracovišti jsou vážné problémy, které ovlivňují mnoho zaměstnanců v České Republice. Je nezbytné, aby firmy, vláda a zaměstnanci pracovali společně na jejich řešení a zamysleli se nad tím, jak mohou přispět k vytvoření zdravějšího pracovního prostředí. Úvahy o kořenech a následcích těchto problémů nám mohou pomoci vytvořit efektivnější strategie pro boj proti nim.

Není pochyb o tom, že bossing a šikana na pracovišti jsou vážné problémy, které vyžadují okamžitou pozornost a opatření. Zde jsou některá možná řešení, která by mohla pomoci:

  • Zavedení politik proti bossingu a šikaně: Firmy by měly mít jasně stanovené politiky a postupy pro boj proti bossingu a šikaně. Zaměstnanci by měli vědět, kam se obrátit, pokud se stanou obětí těchto praktik.
  • Školení zaměstnanců a managementu: Školení zaměstnanců a managementu o bossingu a šikaně může pomoci rozpoznat a zabránit těmto problémům dříve, než eskalují.
  • Podpora duševního zdraví: Poskytování psychologické podpory a poradenství zaměstnancům může pomoci předcházet duševním problémům způsobeným bossingem a šikanou.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz