Hlavní obsah
Lidé a společnost

Eduard Štorch: Pedagog, který předběhl dobu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Wikimedia Commons
18. 8. 16:05

Co se vám vybaví, když uslyšíte jméno Eduard Štorch? Hádám, že Lovci mamutů nebo Osada havranů. Štorch byl však nejen spisovatel, ale také pedagog, který neúnavně bojoval za své ideje, jak zlepšit vzdělávání a výchovu dětí.

Článek

Zatímco v dnešní době by se svými názory a projekty dost možná slavil úspěchy, před sto lety se s pochopením a podporou příliš často nesetkával. O to obdivuhodnější je, že to nikdy nevzdal.

Tvrdý střet s realitou

Všechno začalo v roce 1901 na Mostecku, kam Štorch přišel jako mladý začínající pedagog. V tamní chlapecké škole zažil v prvních dnech šok – žáci byli velmi neukáznění, z učitele si nic nedělali, nechtěli se učit, byli drzí, někteří pili alkohol, kouřili nebo kradli. Zpočátku byl Štorch bezradný! Do svého deníku si tehdy poznamenal, že je v koncích a že tyto děti snad ani nejsou schopny výchovy

Uběhlo ale sotva pár dní a mladý pedagog už vymýšlel, jak by si chlapce získal na svou stranu. Potřeboval své žáky především lépe poznat a porozumět jim. Po vyučování proto začal pořádat besedy, během nichž si s dětmi povídal. Zpočátku dětí chodilo jen pár, za pár měsíců už zůstávali ve škole po vyučování skoro všichni. Díky tomu se Štorchovi dařilo budovat vzájemnou důvěru a zároveň se dozvěděl hodně o životech svých žáků i jejich rodin.

Zajímavé poznatky mu přinesla také práce na studii o sociálním postavení dětí v severočeském revíru. Zjistil, že v domácnostech většinou žije v jedné místnosti 5–10 lidí, že mnoho dětí spí na zemi, bývají často vzhůru v noci, když jejich rodiče přicházejí z nočních směn. Vlivem nezdravého životního stylu a znečištění ovzduší měly děti často podlomené zdraví, navíc nebyly schopné soustředit se ve škole.

Štorch dál přemýšlel, jak děti zaujmout a udržet při vyučování v klidu. Jednak se mu osvědčilo zapojit do vyučování ruční práce. Žáci tolik netrpěli nedostatkem pohybu, zvládali se lépe soustředit, klidně seděli v lavici, a navíc se ještě zlepšovala jejich zručnost. Potom při neklidu žáků pomáhalo, že se s nimi chodil učit i ven.

Dějepis bez memorování?

Štorch se domníval, že je potřeba změnit přístup k učení – zaměřit se na praktické vyučování, které nebude založené pouze na memorování, ale bude děti rozvíjet komplexně, posilovat jejich vůli či samostatnost. Změny ve výukových metodách si přál prosadit zejména v dějepise. Mrzelo ho, že byl tento předmět ve školách založený jen na faktografii a s učivem se začínalo až u starověkých civilizací. Od roku 1905 proto publikoval knihy, články a přednášky na téma reformy školního dějepisu, později sestavil také vlastní učebnice. Zasazoval se o to, aby byl dějepis vyučován už od počátku vývoje člověka, tzn. od člověka primitivního, aby se dětem všechno vysvětlovalo co nejnázorněji a učilo se v souvislostech.

Když Štorchovi vyšli Lovci mamutů, Osada havranů a další beletrie pro mládež, radoval se, že právě tyto knihy pomohou žákům představit si staré doby a život pračlověka. Dočkal se ale hlavně kritiky vědců a odborníků. Nelíbilo se jim, že jakožto pedagog Štorch vyžaduje reformu dějepisu, přitom jeho knihy nejsou založené na vědeckých základech a faktech, mnoho věcí si v knížkách domýšlí. Co udělal v takové chvíli Štorch? Ponořil se do archeologie, navštěvoval odborné přednášky, sám se v oboru vzdělával a věnoval se výzkumu, aby svým kritikům dokázal, že on odborníkem je!

Ve zdravém těle zdravý duch

I přes širokou škálu činností, kterým se Štorch věnoval, nezanevřel na svou původní práci učitele. Od 20. let působil v Praze na škole v Jindřišské ulici. Podobně jako při svém působení na Mostecku, také zde trávil s žáky i volný čas, věnovali se společně skautingu a snažil se je rozvíjet všemi možnými způsoby.

Protože fyzické zdraví dětí považoval za klíčové a sám holdoval lyžím, napadlo ho uspořádat zimní kurz s výukou lyžování pro žáky a učitele. První kurz proběhl ve školním roce 1922/23 a zúčastnilo se ho 45 pražských dětí, v dalším roce už byl počet více než dvojnásobný a zájem stále rostl. Štorch chtěl umožnit účast i dětem z chudších poměrů, proto uzavřel spolupráci s firmou na výrobu lyží, další vybavení získal od dárců a sám dokonce dětské lyže vyráběl.

Kurz měl skvěle propracovanou strukturu. Začínalo se v listopadu a prosinci teoretickou přípravou v Praze, což byly víkendové lekce o historii lyžování, o správném vybavení na hory, o technice lyžování apod. a krátké výlety na lyžích v okolí Prahy. Teoretický úvod byl zdarma přístupný všem a až poté se zájemci rozhodli, jestli se zúčastní i týdenního pobytu na horách. Za něj platili účastníci jen minimální poplatek za ubytování a pokud si ho někdo nemohl dovolit, zaplatil za něj sám Štorch.

Ten opakovaně žádal od Svazu lyžařů, Spolku pro hry mládeže nebo od města Prahy příspěvek na své kurzy a pomoc s jejich organizací. Podpory se mu ale nedostávalo. Žádosti o příspěvky byly opakovaně odmítány a maximem, na které dosáhl, bylo 800 korun od Ministerstva školství (v době, kdy už se o kurzech mluvilo i daleko za hranicemi Prahy a účastnilo se jich až 400 dětí). Celkem proběhlo pod Štorchovým vedením bezmála 30 kurzů, poslední v roce 1935.

Další aktivitou, jíž chtěl Štorch podpořit zdraví dětí a jejich pobyt v přírodě, byly letní zájezdy k Jadranu. Nejprve se i na tyto akce snažil získat finanční příspěvek, ale opět nepochodil, a tak si poradil sám. Každé léto pronajal nějaký rekreační objekt v Jugoslávii a pořádal tam tábory pro rodiče s dětmi. Cenu opět držel co nejnižší, aby si rodiny pobyt mohly dovolit. V roce 1923 se konečně naskytla šance na podporu od Ústředí prázdninové péče, která Štorcha pověřila vedením zájezdu do Jugoslávie.

Jak bylo pro Štorcha typické, pojal zájezd komplexně – jako čtyřměsíční kurz určený primárně pro 11–15leté chlapce. Ti absolvovali teoretickou část (výklad o Jugoslávii, základy chorvatštiny), tělovýchovnou část (turistika, plavání, hry v přírodě…) a mravně výchovný kurz.

Po několika letech zájezdů na Jadran se Štorch seznámil s místním mužem, který mu nabídl pro konání kurzů objekt v Orebiči. Ten byl naprosto vyhovující, proto Štorch usiloval o to, aby Praha objekt pro účely rekreace mládeže koupila. Jeho žádost ale zase zamítli. Štorch tedy pokračoval dál ještě mnoho let na vlastní pěst, jen si později s sebou začal brát další vedoucí, aby bylo vůbec možné zvládat každoroční nápor zájemců.

Dětská farma - nadčasová myšlenka přírodní školy

Zimní a letní kurzy ale Štorchovi nestačily, a tak vznikla ve 20. letech i myšlenka Dětské farmy. Jakožto učitel z centra Prahy byl nešťastný, že městské děti téměř nemají možnost dostat se do přírody, ve škole sedí v tmavých třídách a odpoledne chodí maximálně šedými ulicemi mezi domy. Začal hledat vhodné místo, kde by pražské děti mohly pobývat a učit se venku v přírodě – a našel ho na Libeňském ostrově! V roce 1925 poslal žádost o pronájem celého ostrova. To se mu sice nepodařilo, ale dostal k dispozici alespoň jeho část, další části pak využívali skauti, Červený kříž a další organizace.

Vlastními silami pozemek zveleboval, aby ho bezplatně poskytl dětem pro hry v přírodě. Další krokem pak mělo být vybudování přírodní školy, na to ale Štorch neměl peníze. Žádal o příspěvky, kde se dalo, ale jaký mohl být výsledek? Žádost (jako obvykle) zamítli. Štorchovo odhodlání bylo tak velké, že prodal svoji archeologickou sbírku a začal budovat Dětskou farmu.

Se stavbou zázemí mu pomáhali chlapci, kteří s ním na ostrov chodili. Jakmile na pozemku stály dvě dřevěné boudy (jedna pro chlapce, druhá pro dívky), napsal Štorch žádost vedení školy v Jindřišské, jestli by mohl brát třídy na Libeňský ostrov a vyučovat je venku. Dostal svolení a na Dětské farmě se mohlo začít vyučovat!

Šťastné roky na Libeňském ostrově

Třída II.A tak od dalšího školního roku trávila půlku týdne ve školních lavicích a půlku týdne v přírodě. Pro Štorcha bylo zásadní, aby se děti pohybovaly v přírodě o rozvíjely se po fyzické stránce, ale zároveň nezameškávaly učivo oproti dětem, které se učí v běžné školní třídě.

Pro žáky bylo vyučování v přírodě něco úplně nového, a tak zpočátku místo učení chtěli jen objevovat ostrov a hrát si. Štorch s tím počítal a nechal jim první dny na ostrově volno. Teprve postupně přecházeli na pevný režim, kdy dopoledne byla škola a odpoledne hry. To se ukázalo jako skvělý nápad. Žáci se tolik těšili na odpolední hry na ostrově, že se dopoledne chtěli učit, aby měli školu co nejdřív odbytou.

Děti byly z přírodní školy nadšené, jejich rodiče také, Libeňský ostrov využívali také skauti, některé školy sem chodily s žáky plavat nebo sem vodili například žáky ze školy pro nevidomé. Přesto není překvapením, že Štorch opět nedostal (i přes opakované žádosti) žádné finanční příspěvky ani pomocného dozorčího Dětské farmy, o něhož žádal. Zase byl na všechno sám… Časem už neměl fyzické síly ani finanční možnosti, aby se nadále o ostrov staral, a tak ho nabízel do správy jiným institucím.

Happy end? Až příště…

Roku 1927 dostal dopis z úřadu města Prahy, že je místo podle nich nevhodné k provozování školy. Štorch se vlastními silami pokoušel podle připomínek města Farmu upravovat, aby vyhovovala požadavkům a školu tam udržel. Podporou mu mohly být alespoň četné dopisy a novinové články, které Štorchovy počiny opěvovaly. Na Libeňský ostrov zavítal i filmový štáb a přijížděly tam dokonce zahraniční návštěvy, aby projekt obdivovaly.

Nakonec to ale nebylo nic platné. V roce 1934 náhle přišlo nařízení, že Štorch musí vyklidit Libeňský ostrov pro jiné účely a Dětská farma byla zrušena.

Je obdivuhodné a vlastně možná až bláznivé, s jakým zápalem Štorch celý život bojoval za naplnění svých pedagogických idejí. Po celou dobu si přitom vystačil s jedinou odměnou – a tou byly úsměvy šťastných dětí.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz