Hlavní obsah
Finance

Řekněte si operátorovi o slevu 200 korun, máte-li vážnější zdravotní postižení či nízké příjmy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Fotolia by Adobestock

Zjistěte, zda si můžete říct svému operátorovi o dvousetkorunovou slevu na internet či volání.

24. 8. 18:14

Víte, že pokud vás trápí vážnější zdravotní postižení či nízké příjmy, tak můžete získat dvousetkorunovou slevu na internet a volání? Podívejte se, kdo a za jakých podmínek na ni má nárok a jak si o ni říct.

Článek

Již od začátku letošního roku jsou na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu čtyři operátoři povinni poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění (slevu) ve výši maximálně 200 korun za kalendářní měsíc, které mohou osoby se zvláštními sociálními potřebami čerpat na internet a volání. A to proto, aby i pro ně byly tyto služby dostupnější. Od 1. července se však v důsledku novely zákona změnily podmínky pro poskytování tohoto cenového zvýhodnění, a to u osob s nízkými příjmy.

Kdo má na cenové zvýhodnění nárok

O cenové zvýhodnění neboli slevu mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Ovšem pro posouzení, zda si o cenové zvýhodnění můžete říct i vy, nestačí pouhé obecné konstatování, že trpíte vážnějším zdravotním postižením či pečujete o osobu závislou na vaší péči nebo že máte nízké příjmy. Musíte splnit některou z níže uvedených konkrétních podmínek, a tak je třeba se s nimi důkladně seznámit.

Zdravotně postiženými osobami se pro přiznání nároku na cenové zvýhodnění rozumí:

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, či

d) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

A jak je to u osob s nízkými příjmy

Dne 1. července 2023 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích a dále novela nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami. A ty změnily okruh osob oprávněných čerpat cenové zvýhodnění neboli slevu. Osoby s nízkými příjmy nově mohou získat tuto výhodu na základě potvrzení, že jsou příjemcem příspěvku na živobytí nebo společně s tímto příjemcem posuzovanou osobou (podle zákona o pomoci v hmotné nouzi). Potvrzení, které vydávají místně příslušné pobočky Úřadu práce, je nutné předložit vybranému operátorovi.

Osoby s nízkými příjmy, které čerpaly cenové zvýhodnění ke dni 30. června 2023, má operátor povinnost informovat ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti novely zákona o nutnosti doložit nové doklady o tom, že jsou i nadále osobou s nízkými příjmy. Oprávněná osoba tedy musí předložit potvrzení vydané na její žádost pobočkou Úřadu práce, a to nejpozději do 30. září 2023. Pokud takové potvrzení nepředloží, nebude mít od 1. října již nárok na cenové zvýhodnění.

Nově již tedy neplatí, že oprávněná osoba předkládá při uplatnění nároku na cenové zvýhodnění pouze čestné prohlášení, jako tomu bylo do 30. června.

Kolik činí výše cenového zvýhodnění neboli slevy

Požádat si můžete maximálně o 200 korun za kalendářní měsíc na osobu u vybraného operátora. Splňuje-li kritérium nízkého příjmu více osob ve společně posuzované domácnosti, mají na tuto dvousetkorunovou slevu nárok všechny tyto osoby.

Pamatujte však, že nárok na cenové zvýhodnění je jen jeden, a to i v případě, že by oprávněná osoba byla jak osobou zdravotně postiženou, tak osobou s nízkými příjmy. Stejně tak nelze v témže období čerpat slevu u více operátorů, nýbrž pouze u jednoho.

Na jaké služby lze cenové zvýhodnění neboli slevu uplatnit

Slevu můžete uplatnit na mobilní i pevný internet a mobilní i pevné hlasové služby. Případně ji můžete využít na balíček, který obsahuje některou z předchozích služeb.

Lze získat cenové zvýhodnění i na předplacené karty

Povinnost umožnit čerpání cenového zvýhodnění tímto způsobem má pouze společnost T-Mobile Czech Republic, a to formou alespoň jedné nabídky pro předplacené karty. Může se tedy stát, že na konkrétní druh předplacené karty nebude možné zvýhodnění získat.

Co je nezbytné udělat a doložit

Oprávněná osoba by měla kontaktovat jednoho ze čtyř operátorů, kterým Český telekomunikační úřad svým rozhodnutím uložil povinnost poskytovat službu zvláštních cen, tedy:

Při žádosti o cenové zvýhodnění musíte doložit, že jste oprávněnou osobou a jakou službu chcete čerpat.

Osoby zdravotně postižené či pečující o jinou osobu musejí operátorovi předložit příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Osoby s nízkými příjmy musejí operátorovi doložit potvrzení, že jsou příjemcem příspěvku na živobytí nebo společně s ním posuzovanou osobou.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz