Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem působil mnoho let v největší české spotřebitelské organizaci dTest, kde jsem vedl právní oddělení. V letech 2013 až 2021 jsem byl současně předsedou Spotřebitelského poradního výboru při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Intenzivně jsem se angažoval v kampani proti nezákonným a neetickým praktikám pořadatelů předváděcích akcí a podomních obchodníků.

K 1. červenci 2019 mě vláda jmenovala do funkce člena Rady Českého telekomunikačního úřadu. Od počátku se zaměřuji na problematiku ochrany spotřebitele a související spotřebitelskou legislativu. Jedním z mých cílů je představení úřadu spotřebitelům jako dozorového orgánu, na který se mohou s důvěrou obracet.

Jako vládou jmenovaný člen jsem se zapojil i do činnosti Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády pro lidská práva. Vedle toho působím v několika meziresortních a odborných pracovních skupinách. Věnuji se též přednáškové činnosti na téma elektronických komunikací a spotřebitelských práv.

Mimo jiné přispívám do deníků Blesk a AHA svými radami týkajícími se práv a povinností spotřebitelů. Jako člen odborného týmu projektu Ombudsman Blesku řeším mnohé případy čtenářů s dobrými i ne-dobrými konci.

Právo. Telekomunikace. Poštovní služby. Ochrana spotřebitele. Lidská práva.